Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 17-6-2017

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  17-6-2017

ΑλέξανδροςΑλεξάκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕΛασιθίου

Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 

ΣτέφανοςΤσιάμος, Αναπληρωτής αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου


Προς :

- Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου
- Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
- Όλους τους συναδέλφους μας
- ΜΜΕ


Email:  alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367
ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823


Την Παρασκευή 16 Μαΐου  2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στηντακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
            Του ΠΥΣΠΕ:
Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ:
Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Π.Ε Λασιθίου
ΠΥΣΠΕ:
Θέμα 1ο : «Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.»
Στο Υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάστηκαν δύο αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική ένταξη εκπαιδευτικών ΠΕ11. Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία του συναδέλφου καθώς εμπίπτει στο αρ. 7 παρ. 1 του 4354/2015 και είχε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στη δεύτερη αίτηση εκκρεμεί η προσκόμιση εγγράφου που να αναφέρει τις ώρες απασχόλησης που αναφέρει η σύμβαση και αποφασίσαμε να εξεταστεί σε επόμενο συμβούλιο. Ακόμα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία συναδέλφου αναπληρώτριας ΠΕ 60 η οποία είχε προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και είχε διανυθεί σε αρχαιολογική υπηρεσία.
Εκτός ημερησίας διάταξης:
1.     Αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών
Η εξέταση αφορά τους τίτλους σπουδών τεσσάρων συναδέλφων οι οποίες είχαν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης αλλά δεν είχε έρθει βεβαίωση γνησιότητας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναγνωρίσει τη συνάφεια των τίτλων σπουδών καθώς είχε προσκομιστεί η βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ και υπήρξε βεβαίωση των συναδέλφων που αναφέρουν το γνήσιο του εγγράφου.

Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ:
1.     Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Π.Ε Λασιθίου
Οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί ήταν τρείς:
Η 1η  Ένσταση αφορούσε υποψήφια διευθύντρια η οποία είχε προϋπηρεσία ως αναπληρώτρια διευθύντρια που είχε οριστεί στη θέση συνταξιοδοτηθέντος διευθυντή. Στην εξέταση ομόφωνα εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας καθώς και η μοριοδότηση που προκύπτει από αυτή.
Η 2η Ένσταση αφορούσε συνάδελφο που προσκόμισε τίτλο σπουδών μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών που προβλέπει η πρόσκληση. Απορρίφθηκε από το συμβούλιο.
Η 3η ένσταση αφορούσε την αναγνώριση πτυχίου και την απόδοση της σχετικής μοριοδότησης σε συνάδελφο υποψήφιο διευθυντή. Το πτυχίο αφορά την σχολή ΑΔΣΕΝ (Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού), τμήμα μηχανικών. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανέφερε ότι οι πτυχιούχοι ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας. Η αρχική εισήγηση ανέφερε το εν λόγω πτυχίο ως πτυχίο ΚΑΤΕΕ,πράγμα το οποίο δεν ισχύει και το συμβούλιο το δέχτηκε μετά την πίεση των αιρετών. Η σχολή αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 περίπτωση Β και παρ. 17 τους 1865/89 ως υπερδιετούς φοίτησης.
Ακόμα σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 του νόμου 1865/89 τα  πτυχία των ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και άλλων σχολών θεωρούνται αυτοδίκαια  ισότιμα των ΤΕΙ όταν αποκτηθούν μετά από σπουδές 3 ετών. Παραθέτουμε τη σχετική παράγραφο του νόμου. 
«Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές τριών ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων (άρθρο 5, παρ. 1).
Από την παραπάνω διάταξη φαίνεται ότι τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί ύστερα από σπουδές τριών ετών ή έξι εξαμήνων θεωρούνται αυτοδίκαια ισότιμα με των ΤΕΙ, άρα οι κάτοχοι αυτών θα  λάβουν τη σχετική μοριοδότηση - εφόσον στη βεβαίωση της Σχολής αναγράφεται η παραπάνω διάρκεια σπουδών. Οι κάτοχοι των πτυχίων που αποκτήθηκαν ύστερα από σπουδές διάρκειαςμικρότερηςτωντριώνετώνθα λάβουν τη σχετική μοριοδότηση,εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό ισοτιμίας του αντίστοιχου ΤΕΙ.

Στον τίτλο σπουδών αναφέρονται τα 3 έτη φοίτησης που προβλέπει ο οδηγός σπουδών. Ζητήσαμε να γίνει γραπτό ερώτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση και το Υπουργείο Παιδείας στο σχετικό τμήμα και τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ ομόφωνα το απέρριψαν. Αρκέστηκανσετηλεφωνικήεπικοινωνίακαιγνωμοδοτικήαπάντησηηοποίαήταν επιφυλακτική και δεν αποσαφήνιζε τίποτα, μιας και δεν είχαν δοθεί όλα τα στοιχεία και δεν υπήρχε ο χρόνος να διερευνηθεί εκτενώς το σημαντικό αυτό ζήτημα. Η έγγραφη ερώτηση που κατατίθεται υπηρεσιακά και η υπηρεσιακή απάντηση θα έδινε λύση το ζήτημα. Θα κατοχύρωνε το κύρος του συμβουλίου και τους πίνακες που θα αναρτιόνταν.

Σε κάθε περίπτωση οι αιρετοί στήριξαν σθεναρά την αναγνώριση του πτυχίου καθώς και τη μοριοδότηση που προκύπτει από την αναγνώριση.

Διαμαρτυρόμαστε για τη στάση των διορισμένων μελών του συμβουλίου και την κάθετη άρνηση να ζητηθεί εγγράφως και υπηρεσιακά απάντηση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου και τη νομική υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. και Δ. Ε. Κρήτης. Με τη στάση των διορισμένων μελών μπορεί με οποιαδήποτε προσφυγή στη δικαιοσύνη να πέσει ο πίνακας και να ταλαιπωρηθούν υποψήφιοι και σχολεία

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Στέφανος Τσιάμος, Αναπληρωτής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδρος με ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου