Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

1ο Ενημερωτικό Ιουλίου για το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου, από τον αιρετό Στέλιο Ορφανουδάκη1ο Ενημερωτικό Ιουλίου

Ανακοινώθηκαν επίσημα από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 ( http://dipe.reth.sch.gr/links/ ) οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Γυμναστών) , ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ 70 (Δασκάλων) και ΠΕ86 (Πληροφορικής) , που έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης (μετάθεσης) εντός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου .


Επίσης, την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση η εγκύκλιος για αμοιβαίες μεταθέσεις για τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ11 (Γυμναστών), ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), ΠΕ 70 (Δασκάλων), ΠΕ86 (Πληροφορικής) σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από 6/7/2018 έως και 20/7/2018 και ώρα 12:30. Οι προϋποθέσεις αμοιβαίας μετάθεσης αναφέρονται στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης ( http://dipe.reth.sch.gr/links/   6/7/2018).


Τέλος, την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε , μαζί με τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς, διαπιστώθηκαν και οι λειτουργικές υπεραριθμίες στις σχολικές μονάδες του Ν. Ρεθύμνου. Ως αιρετός, διαφώνησα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς», στις 19/6/2018, υποστηρίζοντας ότι όλη αυτή η διαδικασία έπρεπε να γίνει μετά και την ΄Β φάση αποσπάσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο κι ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί χρονικά πιο κοντά στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς κι όχι τώρα.
Παρ' όλα αυτά, διαπιστώθηκαν οι λειτουργικές υπεραριθμίες και συγκεκριμένα θα κριθούν ως υπεράριθμοι επτά (7) δάσκαλοι, δύο (2) γυμναστές και τέσσερις (4) νηπιαγωγοί.
Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, στις οποίες συντρέχει λόγος λειτουργικής υπεραριθμίας, οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, ΠΕ11 και ΠΕ60 που υπηρετούν με οργανική θέση στο σχολείο τους, ώστε να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με fax: 28310 27453 ή στο email της υπηρεσίας (mail@dipe.reth.sch.gr) από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου και ώρα 14:00.
Οι σχολικές μονάδες στις οποίες προκύπτουν λειτουργικές υπεραριθμίες είναι οι ακόλουθες:

Δημοτικά Σχολεία

Α/Α
Σχολική Μονάδα
Υπεραριθμίες
Ειδικότητα
1
Δ.Σ. Αργυρούπολης
1
ΠΕ 11
2
Δ.Σ. Γερανίου
1
ΠΕ 70
3
Δ.Σ. Αρμένων
2
ΠΕ 70
4
1ο  Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
ΠΕ 70
5
3ο  Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
ΠΕ 70
6
Δ.Σ. Μαργαριτών
1
ΠΕ 11
7
2ο  Δ.Σ. Περάματος
1
ΠΕ 70
8
1ο  Δ.Σ. Περάματος
1
ΠΕ 70
ΣΥΝΟΛΟ
7 ΠΕ70 & 2 ΠΕ11
Νηπιαγωγεία


Α/Α
Σχολική Μονάδα
Υπεραριθμίες
1
Νηπ/γείο Μελάμπων
1
2
Νηπ/γείο Ρουμελή
1
3
Νηπ/γείο Φρ. Μετοχίων
1
4
Νηπ/γείο Αρμένων
1
ΣΥΝΟΛΟ
4 ΠΕ60Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου