Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Ανακοινώθηκαν τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής Διευθυντών της Κρήτης.
Νομός Χανίων
ΠΥΣΠΕ Ν. Χανίων
1. Ποντικάκης Ηλίας, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Χανίων, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από το Μπατουδάκη Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 2ου Δημ. Σχολείου Κισάμου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Κισάμου (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Καρδαμάκης Νικηφόρος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Αλικιανού, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Ν. Κυδωνίας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από το Χαμηλάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Κολυμβαρίου, με οργανική θέση στο 8ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
3. Λειβαδιωτάκη Στέλλα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Κουνουπιδιανών, με οργανική θέση στο 10ο  Δημ. Σχολείο Χανίων, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Κληματσάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων),
Διευθύντρια του 10ου Δημ. Σχολείου Χανίων, με οργανική θέση στο 10ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
4. Κληρονόμου Κωνσταντίνα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), Προϊσταμένη του 15ου Νηπιαγωγείου Χανίων, με οργανική θέση στο 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Χανίων, αναπληρούμενη από το
Σπαντιδάκη Ευάγγελο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 16ο Δημ. Σχολείο Χανίων, με οργανική θέση στο 16ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
5. Πετράκης Νεκτάριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 19ο Δημ. Σχολείο Χανίων, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Χανίων, αναπληρούμενος από το Σακελλαρίδη Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο Δημ. Σχολείο Μάλεμε, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Μάλεμε.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Ντούλια Αθηνά, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Χανίων, αναπληρούμενη από την Ανδρεάδου Χαρίκλεια, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Χανίων.
7. Σπανουδάκης Αντώνιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του 3ου Δημ. Σχολείου Κισάμου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Κισάμου, αναπληρούμενος από τον Τσιτσιδάκη Κωνσταντίνο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών.
Ν. Λασιθίου
ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
1. Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Λασιθίου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από το Γαϊτανάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 4ου Δημ. Σχολείου Σητείας, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημ. Σχολείο Σητείας (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Βογιατζή Ειρήνη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Υποδιευθύντρια του 3ου Δημ. Σχολείου Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενη από τη Μαρκάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), που υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ Λασιθίου, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Λασιθίου.
3. Τζιώτας Χαράλαμπος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Προϊστάμενος του  τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τη Μουστάκη Κυριακή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 5ου Δημ. Σχολείου Αγίου
Νικολάου, με οργανική θέση στο 5ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου.
4. Τσίτσος Άρης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 4ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Λασιθίου, αναπληρούμενος από την Καραμπατζάκη Αλίκη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 4ου Δημ.
Σχολείου Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 4ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας.
5. Πρατσίνη Μαρία, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Νεαπόλεως, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κώνΛειτουργών Π.Ε. Λασιθίου αναπληρούμενη από τη Στεφανάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Αγίου Νικολάου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Μαμάκης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Λασιθίου, αναπληρούμενος από το Γρηγοράκη Ιωάννη, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Λασιθίου.
7. Κοντογιαννάκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής στο Δημ. Σχολείο Παλαικάστρου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Πισκοκέφαλου, αναπληρούμενος από τη Μαυρογιάννη Αικατερίνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 2ο Δημ. Σχολείο Νεαπόλεως, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Νεαπόλεως.
Ν. Ρεθύμνης
ΠΥΣΠΕ Ν. Ρεθύμνης
1. Κοντογιάννης Ευστάθιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Ρεθύμνης, ως Πρόεδροςαναπληρούμενος από τον Κτιστάκη Αντώνιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 7ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Κασπίρη Ανδρομάχη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενη από το Δασκαλόπουλο Ηλία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70
(Δασκάλων), Διευθυντή του 15ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Γωνιάς.
3. Κουτάντος Ιωάννης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Γερανίου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Γερανίου, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από το Μπεμπή Γεώργιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 14ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 14ο Δημ. Σχολείο
Ρεθύμνου.
4. Τζανιδάκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Σπηλίου, με οργανική θέση στο 8ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από το
Βουμβουλάκη Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 1ου Δημ. Σχολείου Περάματος, με οργανική θέση στο 6ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου.
5. Τρούλης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 1ο Δημ. Σχολείο Ατσιπόπουλου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Ρουμελί, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από τον
Παπαδομανωλάκη Κωνσταντίνο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 9ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Ατσιπόπουλου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Στιβακτάκης Ευστάθιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από το Μπερκούτη  Αντώνιο, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Ρεθύμνης.
7. Ανεσιάδης Χρήστος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής 3ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, αναπληρούμενος από το Δερεδάκη Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 5ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 5ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου.
Ν. Ηρακλείου
ΠΥΣΠΕ Ν. Ηρακλείου
1. Τσικαλάκη Κυριακή, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια Π.Ε. Ηρακλείου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από την Κρητσωτάκη Αθηνά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 47ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 32ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (θα αναπληρώνει την Πρόεδρο στα καθήκοντα της ως μέλος
του Συμβουλίου).
2. Καπετανάκης Χαρίλαος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολείου Αρχανών, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αρχανών, ως Αντιπρόεδρος αναπληρούμενος από τον Καρατάσο Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 20ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 31ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου.
3. Πετρουλάκης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Καπαριανών, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Μοιρών, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από το Φαραζάκη Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 1ου  Δημ. Σχολείου Γαζίου, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Κρουσώνα.
4. Λαμπρογιαννάκης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων),  που υπηρετεί στο 1ο Δημ. Σχολείου Αλικαρνασού, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Καρτερού ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ηρακλείου, αναπληρούμενος από το Μακράκη Γεώργιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο Δημ. Σχολείου Ανάληψης Χερσονήσου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Τεφελίου.
5. Δαγκωνάκη Αργυρή, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), που υπηρετεί στο 38ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 38ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ηρακλείου, αναπληρούμενη από τον Αποστολάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 50ου  Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 47ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Kαδιανάκη Μαρία, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ηρακλείου, αναπληρούμενη από την Κουτσουράκη Στυλιανή, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολική Σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Ηρακλείου.
7. Ιατράκης Μιχαήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 32ο Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 57ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, αναπληρούμενος από το Σαββάκη Μύρωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου.
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
            Δεν ανακοινώθηκε ακόμα η σύνθεση του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, που όμως δεν αλλάζει τουλάχιστόν όσο αφορά τα διορισμένα μέλη. Έτσι (λογικά) στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης θα συμμετέχουν:
Απόστολος Κλινάκης (Προεδρος) - Ευστάθιος Κοντογιάννης (Αναπληρωματικός)
Γεώργιος Περικλειδάκης (Αντιπρόεδρος) – Τζενάκη Μαρία (Αναπληρωματική)
Ηλίας Ποντικάκης (Μέλος) - Εμμανουήλ Μπαρμπεράκης (Αναπληρωματικός)
Ζαχαρίας Καψαλάκης (Αιρετό μέλος) –  Δημήτρης Δερμιτζάκης (Αναπληρωματικό αιρετό μέλος)
Άρης Τσίτσιος (Αιρετό μέλος) –  Γιώργος Πολλάκης (Αναπληρωματικό αιρετό μέλος)
Συνάδελφοι
Σέβομαι και τιμώ ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους μου. Αλλά για μια ακόμη φορά η επιλογή των διορισμένων μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έγινε χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Για μια ακόμη φορά αποκλείστηκαν συνάδελφοι με γνώσεις και πτυχία, αλλά και πορεία αξιόλογη στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Μελετώντας κανείς τις επιλογές του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, δεν θα δυσκολευτεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος των μελών των συμβουλίων (τακτικά και αναπληρωματικά) υπήρξαν υποψήφιοι συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων, σε πρόσφατες ή παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις!  Έκπληξη υπήρξε η απουσία Δ/ντών Σχολικών Μονάδων στη σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, για άγνωστο λόγο..
            Η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία θα πρέπει να εδραιωθούν σε όλες τις  βαθμίδες της διοίκησης της εκπαίδευσης. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αιτήσεις από τους συναδέλφους, αφού στο τέλος η επιλογή θα γίνει από τον κατάλογο των αρεστών…      
            Είναι καιρός αυτοί που κάποτε κρατούσαν την ντουντούκα του συνδικαλιστή και αγωνιζόταν για αξιοκρατία και διαφάνεια στην εκπαίδευση, να  μην ξεχνούν και να μη διαγράφουν τόσο γρήγορα την πορεία τους!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς           
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου