Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Σίτιση αναπληρωτών:Παρέμβαση για το νομό Λασιθίου


Θέμα « Σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών
στη Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορίας στη Σητεία»

Προς
                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
κ. Απόστολο Κλινάκη
                              
                                                                                 Κοιν.: ΔΟΕ –  ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
                                                                                                     

Μετά από  αναφορά συναδέλφων αναπληρωτών της Σητείας για τη μη παροχή ατομικών βεβαιώσεων σίτισης  και την άρνηση της διεύθυνσης να τους παρέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφερόμαστε στην Π. Δ. Ε. Κρήτης .
Στον αναλυτικό οδηγό του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης που αφορά τη σίτιση αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2012-2013, απουσιάζει παντελώς ο Νομός Λασιθίου. Αριθμ. 153272/05-12-12/IB/12 (ΦΕΚ 3293 Β/10-12-2012) : Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη­σης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
  Στο συγκεκριμένο Νομό υπάρχει και λειτουργεί Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορίας Σητείας, στην οποία όμως δεν επιτρέπεται η σίτιση των συναδέλφων μας αναπληρωτών που εργάζονται στην περιοχή. Η παραπάνω Λέσχη δεν περιλαμβάνεται στη σχετική λίστα του Ιδρύματος. Το ίδιο πρόβλημα υπήρξε πέρυσι (Μάρτιος 2013) και λύθηκε.

Συνεπώς, σας ζητούμε…                                               

  •  να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται, προς το Υπουργείο και προς τη Διεύθυνση Λασιθίου προκειμένου να ενταχθεί η Λέσχη Αξιωματικών Αεροπορίας Σητείας στο σχετικό κατάλογο και να επιτραπεί στους συναδέλφους μας αναπληρωτές να σιτίζονται στην παραπάνω Λέσχη».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου