Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Ενημερωτικό ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, από τον Δημήτρη Δερμιτζάκη και την Άννα Στουμπίδη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΥΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ


Ηράκλειο 21/07/2015

Αιρετός : Δερμιτζάκης Δημήτρης     -   Αναπληρώτρια  αιρετός: Άννα Στουμπίδη
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.     Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2015-2016.
2.     Γνωμοδότηση για τον ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών των Διευθύνσεων α/θμιας εκπαίδευσης Κρήτης.
3.     Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς α/θμιας εκπαίδευσης.

Στις 20-07-15 και ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Κρήτης συνεδρίασε το ΑΠΥΣΠΕ για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η αναπληρώτρια αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης νηπιαγωγός Άννα Στουμπίδη

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς και υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2015-16. Η θέση μας ως Ε.Κ.Ε  είναι αφενός να γίνονται οι τοποθετήσεις των συναδέλφων σύμφωνα με τη μοριοδότηση τους  στα γραφεία,  κι αφετέρου να γίνονται σύμφωνα με τις αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση κι όχι συμπληρωματικά το Σεπτέμβριο. Αυτό για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον με τη λογική της άμεσης στελέχωσης των γραφείων  και δεύτερον καθώς ερωτάται το ανώτερο περιφερειακό  συμβούλιο καλό θα ήταν οι εισηγήσεις αυτές να γίνονται δεκτές και να μην περνούν εκ των υστέρων από τα βουλευτικά γραφεία.  

2. Γνωμοδότηση για τον ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών των Διευθύνσεων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης. Ως αιρετοί προτείναμε την προκήρυξη της θέσης των αναπληρωτών των διευθυντών και όχι την εισήγηση του εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης και τη δημοσίευση της με προκήρυξη δημόσια στα πλαίσια της δημοκρατίας και της επιλογής από τη βάση των διευθυντών σχολικών μονάδων. Επίσης καλό είναι να επιλέγεται ο εκάστοτε αναπληρωτής με τον ίδιο τρόπο της επιλογής του Διευθυντή, δηλαδή από τους διευθυντές των σχολείων. Τελικά πλειοψηφικά ,(χωρίς την ψήφο των αιρετών),  αποφασίστηκε οι αιρετοί αναπληρωτές των τεσσάρων νομών της Κρήτης να είναι αυτοί που προταθήκαν από τους τακτικούς προϊσταμένους.

3. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας εκπαίδευσης.
Στο συμβούλιο εγκρίθηκαν οι τρεις άδειες σε σχέση με τις έξι που ζητήθηκαν. Αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό καθώς υπήρχαν ελλιπή στοιχεία αιτιολόγησης των αιτήσεων στους τρεις συναδέλφους τα οποία θα ζητηθούν και θα επανεξετασθούν. Καλό είναι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση κάθε συνάδελφος να είναι σαφής για τους λόγους τους οποίους αιτούνται άδεια άνευ αποδοχών, ώστε να γνωρίζει και το αρμόδιο συμβούλιο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου