Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, από τον αιρετό Αλεξάκη Αλέξανδρο

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος   Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου                                                            Σητεία 24-9-15                                                                  ΠΡΟς : -Διεύθυνση Π.Ε.Ν. Λασιθίου

Email:  alexandro.alexak@gmail.com                    
                                                                          -Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
                                                                          - Όλους τους συναδέλφους μου
                                                                          -ΜΜΕ
                             
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργαν. Θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης.
2.    Καθορισμός λειτουργικών κενών στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06  & στις ΣΜΕΑΕ της Π. Ε.  Λασιθίου.
3.      Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ 60.
4.      Αποσπάσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ11 &  ΠΕ06.
5.      Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν από τη Β/θμια Εκπ/ση Λασιθίου στην Π.Ε Λασιθίου και ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου  αυτών.
6.      Αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της εκπ/κού Κασούδη Φαίδρας, με το αντικείμενο απασχόλησής της   


Κατά τη διάρκεια του ΠΥΣΠΕ προέκυψαν ζητήματα που ως αιρετοί εκλεγμένοι με την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ είχαμε θέσει από την αρχή.
  1. Διαφωνούμε με τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών  και δεν συναινούμε  εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος (υγείας κλπ) που να δικαιολογεί την εν λόγω απόφαση.
  2. Έχουμε ζητήσει όλοι οι συνάδελφοι να αποδεσμεύονται από την υπηρεσία και να παρουσιάζονται στις θέσεις που αποσπώνται.
  3. Να καλούνται και να ενημερώνονται οι συνάδελφοι από την υπηρεσία προκειμένου να καταθέσουν αιτήσεις  για  αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.
  4. Ζητήσαμε τα λειτουργικά κενά που έχουν προκύψει από μακρόχρονη άδεια να δίνονται στους συναδέλφους με την ημερομηνία επιστροφής του συναδέλφου που έχει την οργανική θέση.
  5. Διεκδικούμε για λόγους διαφάνειας, ισονομίας και εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων να δίνονται όλα τα κενά στους συναδέλφους.
Θέμα 1ο «Καθορισμός λειτουργικών κενών στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ11, ΠΕ06  & στις ΣΜΕΑΕ της Π. Ε.  Λασιθίου.»

Τα λειτουργικά κενά διαμορφώνονται από τις άδειες που έχουν προκύψει, από αποσπάσεις - μεταθέσεις αθροιστικά με τα οργανικά κενά. Οι αιρετοί υποστήριξαν να συμπεριληφθούν στα κενά αυτά και νηπιαγωγεία με μικρό αριθμό που βρίσκονται σε χωριά λόγω ιδιαίτερων συνθηκών.

Θέμα 2ο «Προσωρινή τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ 60»
Η  συνάδελφος τοποθετήθηκε σε σχολική μονάδα της πρώτης της προτίμησης,   κρινόμενη με τις γενικές αποσπάσεις. που δεν ήταν όμορη της οργανικής θέσης.

Θέμα 3ο :  «Αποσπάσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ11 &  ΠΕ06.»

Οι αποσπάσει των συναδέλφων νηπιαγωγών εγκρίθηκα όλες πλην δύο. Στη μια περίπτωση  η μοναδική προτίμηση  καλύφθηκε από συνάδελφο με περισσότερα μόρια και η δεύτερη λόγω του ότι δεν άνοιξε το λειτουργικό κενό στο νηπιαγωγείο του Κρούστα. Οι αιρετοί μειοψήφησαν αφού υποστήριξαν τη θέση να δοθεί το λειτουργικό κενό και να πραγματοποιηθεί η απόσπαση.
Όσον αφορά τις ειδικότητες, το συμβούλιο εξέτασε τις αιτήσεις των μεταταχθέντων μαζί με τους οργανικά τοποθετημένους συναδέλφους. Δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους ειδικοτήτων να κάνουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Η διεύθυνση όφειλε να ενημερώσει με mail όλα τα σχολεία προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, πράγμα που δεν έγινε και ενδεχομένως να υπάρξει συνάδελφος που δεν έχει ενημερωθεί. Όλες οι αιτήσεις των συναδέλφων εγκρίθηκαν εκτός από μιας συναδέλφου που είχε μια προτίμηση που είδη ήταν καλυμμένη.

Θέμα 4ο «Ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων εκτός έδρας οργαν. Θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης.»

Στο ζήτημα τώρα της συμπλήρωσης ωραρίου πρότεινα στη διεύθυνση οι συνάδελφοι να κάνουν αιτήσεις προτίμησης συμπλήρωσης ωραρίου αφού ενημερωθούν για τις ώρες που υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα. Η διεύθυνση δεν έκανε δεκτή την πρότασή μου και αποφάσισε η συμπλήρωση να γίνει με ομάδες σχολειών  .

Σας παραθέτω τη σχετική νομοθεσία
Άρθρο 14, παρ. 7 του Π.Δτος 50/96:
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους".
Άρθρο 14, παρ. 9 του Π.Δτος 50/96 (όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97):
"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".


Θέμα 5ο «Προσωρινή τοποθέτηση εκπ/κών ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν από τη Β/θμια Εκπ/ση Λασιθίου στην Π.Ε Λασιθίου και ανάθεση συμπλήρωσης υποχρ. ωραρίου  αυτών.»
Αφορά τους συναδέλφους ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν από τη Β/θμια και τοποθετήθηκαν με αίτησή τους σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας συμπληρώνοντας το ωράριό τους. Οι γυμναστές τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά ενώ μια συνάδελφος Γερμανικών συμπληρώνει το ωράριό της σε 8 σχολικές μονάδες της Ιεράπετρας. Τα 12/θέσια έχουν 4 ώρες στις Ε και ΣΤ. Εδώ εξέφρασα την αντίρρησή μου καθώς βάσει σχετικού νομοθετήματος ο εκπαιδευτικών Β ξένης γλώσσας συμπληρώνει μέχρι 5 όμορες σχολικές μονάδες.

Σας παραθέτων τη σχετική νομοθεσία:

Ν. 4203/2013 ΦΕΚ 235 τ. Α΄Άρθρο 25 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Παράγραφος 1 5.
Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδα¬κτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγμα¬τοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαί¬δευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: α) σε ενδοσχολικές δραστηρι¬ότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριό¬τητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.Θέμα 6ο «Αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της εκπ/κού Κασούδη Φαίδρας, με το αντικείμενο απασχόλησής της»

Ο τίτλος σπουδών ήταν σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και είχε τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν οπότε  έγινε η αναγνώριση συνάφειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο.    

Α. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΜΕΑΕ
ΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΟΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
70
3ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ.Ε. 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΑΖΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
70
Τ.Ε. 6/Θ Δ. ΣΧ.   ΣΕΙΣΙΟΥ
Τ.Ε. 6/Θ Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΡΩΦΙΛΗ
70
2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Β. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΜΕΑΕ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
60
4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΡΟΥΓΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
60
6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Α΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
60
Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ
5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
60
Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ
6ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
60
7ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4ο ΝΗΠ  ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
60
1ο ΝΗΠ  ΣΗΤΕΙΑΣ
    ΝΗΠ  ΖΗΡΟΥ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
60
5ο ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΗΠ  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
ΘΑΣΙΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
60
Από Διάθεση ΠΥΣΠΕ
6ο  ΝΗΠ  ΣΗΤΕΙΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
60
ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ
ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ
60
2ο ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Β΄ ΕΚΠ ΚΟΙ Φ. ΑΓΩΓΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΣΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11
1ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4ο  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΤΑΒΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
11
Δ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
11
5ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
3ο Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11
3ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
    2ο Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


Γ΄ ΕΚΠ/ΚΟΙ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
06
1ο Δ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3ο  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΟΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
06
Δ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
2ο Δ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΊΔΗ ΜΑΡΙΑ
06
Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
06
Δ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
    3ο Δ. ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
06
Δ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
1ο  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου