Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Ενημερωτικό από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη


Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11  Ιουλίου 2016, καθορίστηκαν ονομαστικά τα οργανικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λασιθίου.
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή η δήλωση σχολείων διότι υπάρχει περίπτωση λειτουργικών υπεραριθμιών αφού με το νέο τύπου σχολείου το ωρολόγιο πρόγραμμα θα έχει αλλαγές και συνεπώς οι ώρες εκπαιδευτικών πράγμα που σημαίνει πιθανή μετακίνηση σε άλλες σχολικές μονάδες το Σεπτέμβριο για συμπλήρωση ωραρίου.
Επομένως όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, όσοι συνάδελφοι έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου καθώς και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μπορούν να καταθέσουν τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σας στέλνω τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ δασκάλων και νηπιαγωγών που υπάρχουν για δήλωση προτίμησης καθώς και τα ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που προκύπτουν από την ενδεχόμενη μετακίνηση των συναδέλφων που έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης.
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πραγματικά κενά
Πιθανά κενά
1
       6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4

2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1

4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1

5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2

6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1

7
      9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
4

8
      6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
3
4
9
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
5
6
10
       2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
2

11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3
4
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
5

13
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
6

14
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1

15
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1

16
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2

17
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1
18
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
10

19
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


20
     6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
5

21
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
2

22
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
3
5
23
     2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
2

24
    2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
3

25
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ


26
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
1
3
27
    1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ


28
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
2

29
    7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
2

30
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ


31
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ

1
32
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ


33
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ


34
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ


35
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
4

36
      3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
2

37
       3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
3

38
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ       ( σε αναστολή)
1

39
      6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
2

40
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
2

41
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
1

               
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Πραγματικά κενά
Πιθανά κενά
1
      1/θ  ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ


2
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2

3
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


4
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


5
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1

6
5ο  2/θ  ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2

7
6ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
4
8
      2/θ  ΝΗΠ.  ΕΛΟΥΝΤΑΣ
5

9
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
2

10
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΡΙΤΣΑΣ
1
2
11
      1/θ   ΝΗΠ.  ΚΡΟΥΣΤΑ (σε αναστολή)
1

12
1ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ
3

13
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ


14
      2/θ  ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ
1

15
      1/θ   ΝΗΠ  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ (σε αναστολή)
1

16
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2
3
17
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


18
3ο  2/θ  ΝΗΠ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ


19
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4

20
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
4

21
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
1

22
7ο  2/θ  ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

1
23
      2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
2

24
      2/θ  ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ
2

25
      2/θ  ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
1

26
     1/θ   ΝΗΠ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ


27
     1/θ   ΝΗΠ.  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
2

28
     1/θ   ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ (σε αναστολή)
2

29
     2/θ   ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
2

30
     2/θ   ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
3

31
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ
1

32
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ
1

33
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
1

34
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
1

35
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ


36
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ


37
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ


38
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ


39
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ
2

40
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ
2

41
      1/θ  ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ
1

42
      1/θ ΝΗΠ.  ΖΗΡΟΥ
1

43
      2/θ ΝΗΠ.  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
1

44
     1/θ  ΝΗΠ.  ΓΟΥΔΟΥΡΑ
1

45
     1/θ  ΝΗΠ.  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
1

46
     1/θ  ΝΗΠ   ΑΡΜΕΝΩΝ   (σε αναστολή)ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
    Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
Πραγματικά κενά
Πιθανά κενά
1
       6/θ Δημ Σχολ. Αγ. Γεωργίου
1

2
1o  12/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1

3
4o  12/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1

4
2ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα
1

5
4ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα
1

6
5ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας (Γρα-Λυγιά)
1

7
       6/θ Δημ. Σχολ. Νέας Ανατολής
1

8
       4/θ Δημ. Σχολ. Πισκοκεφάλου
1

9
2ο  12/θ Δημ. Σχολ. Σητείας
1

10
       6/θ Δημ Σχολ. Παλαικάστρου
1

11
9/θ Δημ. Σχολ.  Ελούντας

1
12
6/θ Δημ. Σχολ. Σεισίου

1
13
6/θ Δημ. Σχολ. Φέρμων

1
14
1ο Δημ. ΣΧολ. Νεάπολης

1


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Φ. ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
Πραγματικά οργανικά κενά
Πιθανά οργανικά κενά
1
     6/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Γεωργίου
1

2
3ο  12/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1

3
       9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας
1

4
       6/θ Δημ. Σχολ. Καλού Χωριού
1

5
4ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1

6
       4/θ Δημ. Σχολ. Μύρτου
1

          7
       4/θ Δημ. Σχολ. Παχείας Άμμου
1

8
       6/θ Δημ. Σχολ. Παλαικάστρου
1

9
4/θ Δημ Σχολ Σφάκας

1
10
5ο Δημ ΣΧολ Ιεράπετρας

1
11
4/θ Δημ Σχολ Πισκοκεφάλου

1
Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Φ. Αγωγής
8
3


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1
2
4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1
3
       9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας
1
4
1ο   6/Θ Δημ. Σχολ. Νεάπολη
1
5
1ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
6
3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
7
4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
8
5ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
9
1ο   6/θ Δημ. Σχολ. Σητείας
1
Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Μουσικής
9

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ + ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ

Α/Α
ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
3
2
Τ.Ε.  1ου  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
3
Τ.Ε.   2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
Τ.Ε.   3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
Τ.Ε  4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
Τ.Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
7
Τ. Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
8
Τ.Ε.   1ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
9
Τ.Ε.   2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
10
Τ.Ε.  1ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
11
Τ.Ε.  2ου  ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
12
Τ.Ε.  3ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
13
Τ.Ε.  4ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
14
Τ. Ε. 5ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
15
Τ.Ε.      Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
16
2/Θ  ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
17
3/θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
18
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

19
Τ.Ε.  3ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
20
Τ.Ε.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

23

Α/Α
ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Τ.Ε. 4ου  ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1

2
Τ.Ε. 2ου  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1

3
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1

4
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1

5
Τ.Ε. 5ου  ΝΗΠ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1

6
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

7
Τ.Ε. 3ου  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

8
Τ.Ε.        ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
8

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο: alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου