Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Το όραμα για ένα καινούργιο σχολείο και οι κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης!!!


Τα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:
α) τα βασικά λειτουργικά προβλήματα των σχολείων που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα της σχολικής ζωής από το Σεπτέμβριο - Ιούνιο (ελλείψεις σε προσωπικό, υποχρηματοδότηση, κτηριακά προβλήματα, μεταφορές μαθητών, θέρμανση, εποπτικά μέσα κλπ)
β) τα προβλήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (αδιοριστία, χαμηλές αμοιβές, εργασιακή ανασφάλεια, απουσία οργανωμένης επιμόρφωσης, αυξανόμενες απαιτήσεις από τους πολλαπλούς ρόλους του εκπαιδευτικού,  κα)
γ) το ζήτημα του επανασχεδιασμού των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, των εκπαιδευτικών μεθόδων, τον επανασχεδιασμό των διδακτικών αντικειμένων, επανασχεδιασμός της δομής ενός διευρυμένου τύπου σχολείου, το στήσιμο σε τελική ανάλυση ενός δημοκρατικού σχολείου
δ) το ζήτημα της στελέχωσης της διοικητικής πυραμίδας (σχολείων, διευθύνσεων κλπ) και του ρόλου και λειτουργίας των συλλογικών διοικητικών οργάνων (σύλλογοι διδασκόντων, σχολικά συμβούλια, υπηρεσιακά συμβούλια κλπ)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευσης επί της αρχής είναι ο κεντρικός του ρόλος, ο κοινωνικός και παιδαγωγικός του σκοπός, η αυθυπαρξία του. Επομένως μια νέα εκπαιδευτική πολιτική που έχει ανάγκη η κοινωνία και η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ο παραπάνω προσδιορισμός σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της εποχής και το όραμα για την κοινωνία που θέλουμε. Αμέσως μετά το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, των διδακτικών αντικειμένων, των σχολικών εγχειριδίων, της θέσπισης μορφών επιμόρφωσης και επικαιροποίησης της γνώσης κα. Στο τέλος όταν πλέον θα έχει δομηθεί όλο το οικοδόμημα του νέου σχολείου, διαμορφώνονται συνήθως τα περιγράμματα θέσεων για τα στελέχη εκπαίδευσης, στελέχη που θα έχει ξεκαθαριστεί εάν θα υπηρετήσουν το καινούριο σχολείο ή την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, που θα υπηρετήσουν την κοινωνία στο σύνολό της ή συγκεκριμένα συμφέροντα αυτής, στελέχη που θα ξεχωρίζουν για το γνήσιο ενδιαφέρον τους για την πρόοδο της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας ή για αυτούς που θα ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση του προσωπικού τους οφέλους.
Κύριοι του υπουργείου παιδείας δυστυχώς πάτε να αλλάξετε τα στελέχη εκπαίδευσης χωρίς:
α) να έχετε τουλάχιστον, περιγράψει ποιο σχολείο οραματίζεστε!
β) να έχετε ξεκαθαρίσει τη δομή της εκπαίδευσης και τις αρμοδιότητες της κάθε θέσης (εκτός εάν σας αρέσει η υπάρχουσα κατάσταση με τις πάσης φύσεως αυθαιρεσίες κλπ, επομένως κρατήστε τους ίδιους είναι πετυχημένοι σε αυτό το μοντέλο)!
γ) να έχετε ως ξεκάθαρο στόχο την εγκαθίδρυσης δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στις σχολικές μονάδες αλλά και στις διευθύνσεις εκπαίδευσης!
δ) να έχετε ξεκαθαρίσει εάν πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η άποψη των εκπαιδευτικών (της βάσης για όλες τις θέσεις) ή η διαμόρφωση εκλεκτορικού σώματος (όπως λέτε π.χ. για τους διευθυντές εκπαίδευσης από τους διευθυντές των σχολείων σαν να μην έχει γνώμη ο εκπαιδευτικός για τον εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης που πολλές φορές του καθορίζει τον εργασιακό του βίο με τις αποφάσεις του)!
ε) να έχετε διευκρινίσει εάν τα στελέχη θα συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες και απολαβές (θεσμικά, μισθολογικά και βαθμολογικά)!
Ποιος σας ζήτησε να αγκαλιάσετε το παλιό, να νομιμοποιήσετε το άδικο, να καθιερώσετε ένα καθεστωτικό στελεχιακό δυναμικό το οποίο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις για να μην αδικούμε, να υπερέχει στα "τυπικά προσόντα" που απέκτησε ενώ ήταν σε θέση ευθύνης, να υπερέχει στη διοικητική εμπειρία που απέκτησε τα τελευταία μνημονιακά χρόνια (πρόθυμοι να υπηρετήσουν κάθε κυβέρνηση...!!!) ή ανθρώπους που έχουν κάνει τέχνη τις διαπροσωπικές σχέσεις;
Σας καλούμε να επανεξετάσετε τον τρόπο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης (είναι σημαντικό για τις όποιες αλλαγές απαιτούνται να γίνουν στα σχολεία μας). Προτείνουμε ορισμένες ασφαλιστικές δικλείδες για τις θέσεις ευθύνης:
α) να θεσμοθετηθεί η ανακλητότητα των στελεχών με προϋποθέσεις ώστε να μη γίνεται κατάχρηση και χρήση χειραγώγησης του στελέχους
β) να υπάρξει ανώτατο όριο συνεχόμενων θητειών στην ίδια θέση ευθύνης (να μην μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ξανά την ίδια θέση μετά την πάροδο π.χ. δύο θητειών. Να είναι υποχρεωτική η επιστροφή στην τάξη και μετά από χρόνο ίσο με μία θητεία να μπορεί να ξανά διεκδικήσει την όποια θέση... ουδείς αναντικατάστατος και οι θέσεις ευθύνης δεν μπορούν να υπάρχουν με τη λογική της παλαιότητας-δηλ. λογική στρατού),
γ) να υπάρξει, εκτός από την αποτίμηση των προσόντων και της άποψης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γραπτή εξέταση (η βαθμολόγηση να γίνεται από 2 βαθμολογητές τύπου πανελλαδικών εξετάσεων) πάνω σε ένα διαφορετικό θέμα μελέτης περίπτωσης,
δ) η συνέντευξη από ειδική επιτροπή να έχει το χαρακτήρα της έγκρισης (χωρίς βαθμολόγηση) για τη συμμετοχή του συναδέλφου στη διαδικασία επιλογής (σκοπός να διερευνηθεί εφόσον ο συνάδελφος είναι συγκροτημένος για τη διεκδίκηση της θέσης)
ε) τα προσόντα (π.χ. δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κα) πρωτίστως να έχουν αξιοποιηθεί στην τάξη (π.χ. για μία διετία ή τριετία από την απόκτησης τους) και μετά να μπορούν να αξιοποιηθούν για κατάληψη διευθυντικής θέσης.
στ) να υπάρξουν ορισμένα μίνιμουμ προσόντα που δεν θα μοριοδοτούνται αλλά θα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής (π.χ. πάνω από 10 χρόνια διδακτικής προϋπηρεσίας, γνώσεις χρήσης υπολογιστών κα απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων)
ζ) Να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους (π.χ. για διευθυντές σχολείων όλος ο σύλλογος διδασκόντων, για διευθυντές εκπαίδευσης όλοι οι εκπαιδευτικοί της διεύθυνσης κλπ).
Επισημαίνουμε ότι ριζοσπαστική πολιτική με ανασκευή μνημονιακών νόμων (π.χ. Διαμαντοπούλου) δεν μπορεί να γίνει. Εφόσον δεν είστε έτοιμοι για τη διαμόρφωση ενός πραγματικού ριζοσπαστικού, δημοκρατικού και συμμετοχικού πλαισίου επιλογής στελεχών, η καλύτερη επιλογή είναι η επιλογή που κάνατε με τους σχολικούς συμβούλους. Να δοθεί δηλ. ο απαιτούμενος χρόνος για ουσιαστική συνδιαμόρφωση ενός πλαισίου επιλογής στελεχών που θα εκφράζει και την πολιτική που θέλετε να ακολουθήσετε στη δημόσια εκπαίδευση και επιζητά ο κόσμος που έκανε την κυβερνητική ανατροπή στις 25 Ιανουαρίου. Από τις επιλογές σας όμως θα φανεί εάν έγινε και πολιτική αλλαγή!!!

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου