Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

«Υποχρεωτικές μετακινήσεις αντί για αποσπάσεις στη διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου»


19/10/15


Από:

Αλεξάκης Αλέξανδρος  αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου               6976970367Προς:
--Διευθυντή Π.Ε. Ν. Λασιθίου

Πασπαράκης Γιάννης αν/της αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου     6948575823    

                  
Κοινοποίηση:
-Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε &Δ.Ε. Κρήτης
-ΜΜΕ
-ΔΟΕ
-Όλους τους συναδέλφους μας


                     

Ενημερωτικό δελτίο – Διαμαρτυρία

«Υποχρεωτικές μετακινήσεις αντί για αποσπάσεις στη διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου»

                                 
Με χαρακτηριστική ολιγωρία η Διεύθυνση Π.Ε. Λασιθίου προχώρησε σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, αργά το μεσημέρι, στην τοποθέτηση των 57 αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και νηπιαγωγών), που προσλήφθηκαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου με τη Β’ φάση. Οι συνάδελφοι έζησαν με την αγωνία τόσες μέρες και καθώς δεν ήξεραν πού θα τοποθετηθούν δε μπορούσαν να ψάξουν για σπίτι και – τουλάχιστον όσοι δεν είναι ντόπιοι - έμεναν σε ξενοδοχεία στον Άγιο Νικόλαο επιδεινώνοντας έτσι την ήδη άσχημη οικονομική τους κατάσταση.
Οι συνάδελφοι της Α’ φάσης κλήθηκαν να κάνουν αιτήσεις επανατοποθέτησης  (βελτίωσης), αφού δεν τους είχαν δοθεί όλα τα κενά που υπήρχαν όταν έγινε η τοποθέτησή τους. Αυτές οι αιτήσεις δεν εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ αλλά από το Διευθυντή Π.Ε. Υπάρχει διαδικασία εξέτασης αιτήσεων από το Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να κάνει υποχρεωτικές μετακινήσεις; Δυστυχώς η διαδικασία των  υποχρεωτικών μετακινήσεων συνεχίζει να ακολουθείται κατά κόρον από τη Διεύθυνση Π.Ε.  Λασιθίου, πράγμα που είναι λογικό να εγείρει  πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες  για τη διαφάνεια,  την αξιοκρατία και  την τήρηση του πίνακα και των κενών που το ΠΥΣΠΕ έχει δώσει. Μόνο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εξετάζει αιτήσεις και να κάνει υπηρεσιακές μεταβολές. Μπαίνει ζήτημα διαφάνειας και ισονομίας, αφού με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετακινήσεων ο Διευθυντής Εκπαίδευσης μπορεί να τοποθετεί όπου και όπως θέλει, μη λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα και τα πραγματικά κενά.
Καλούμε το Διευθυντή Εκπαίδευσης να ακολουθήσει το παράδειγμα των τριών άλλων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης συγκαλώντας το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, (το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για να πραγματοποιεί υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών) και να μην το παρακάμπτει. Ευελπιστούμε να το πράξει, για να αποκατασταθεί το χάσμα, που με ευθύνη της διοίκησης, φαίνεται να δημιουργείται ανάμεσα στην υπηρεσία και τους συναδέλφους. Η διαφάνεια  αποτελεί βασικό στοιχείο χρηστής διοίκησης. Όσοι την υιοθετούν και την εφαρμόζουν, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όμως όσοι επιλέγουν να λειτουργούν κεκλεισμένων των θυρών, μπορεί να θεωρηθεί πως έχουν άλλα κίνητρα και σκοπούς.
Περιμένουμε στο μέλλον τη σύγκληση του υπηρεσιακού συμβουλίου σε παρόμοιες περιπτώσεις, για να διαλυθούν οι όποιες υπόνοιες και υποψίες υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα του Λασιθίου. Ζητούμε επίσης να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης των συναδέλφων αναπληρωτών που τυχόν εκκρεμούν.
Καλούμε τους συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε. Λασιθίου να πάρουν θέση και να πράξουν τα δέοντα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης/ Πασπαράκης Γιάννης
  αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  /  αν/της αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου