Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ενημερωτικό για τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος   αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου                          6976970367

Πασπαράκης Γιάννης αν/της αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου              6948575823             

Email:  alexandro.alexak@gmail.com/ aetos64@yahoo.gr                                                                                                                     -Τα κενά που παραθέτω είναι ενδεικτικά αφού θα δοθεί η δυνατότητα επανατοποθέτησης ( βελτίωσης θέσης) στους συναδέλφους Δασκάλους και νηπιαγωγούς που τοποθετήθηκαν στην Α΄ φάση αναπληρωτών σε επιλεγμένα κενά. Στους συναδέλφους που επιθυμούν να καταθέσουν δήλωση προτείνω να δηλώσουν τα σχολεία που επιθυμούν ανεξάρτητα αν φαίνεται κενό καθώς το κενό μπορεί να προκύψει.  

Για τη  συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων θέση μας είναι η υποβολή δήλωσης συμπλήρωσης ωραρίου βάσει των ωρών που διαθέτει το κάθε σχολείο και το πλεόνασμα ωρών του συναδέλφου. Αναμένεται η συμπλήρωση ωραρίου συναδέλφων ειδικοτήτων που έχουν διατεθεί από τη Β/θμια.
Τα κενά ειδικών σχολείων , νηπιαγωγείων και τμημάτων ένταξης  έχουν δοθεί και οι συνάδελφοι.
Οι συνάδελφοι ειδικής αγωγής θα τοποθετηθούν σε ειδικά σχολεία , νηπιαγωγεία και τμήματα ένταξης. Περιμένουμε ακόμα την Α΄ φάση προσλήψεων στην  παράλληλη στήριξη.
Α/Α
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
1
       6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
1
2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
7
      9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
3
8
      6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
2
9
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
10
       2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
0
11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
2
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
2
13
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
3
14
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
15
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
16
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
17
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
18
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α
2
19
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

20
     6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
3
21
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
0
22
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
3
23
     2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
0
24
    2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
25
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β
0
26
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ
1
27
    1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η

28
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
2
29
    7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
2
30
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

31
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
32
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

33
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

34
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
35
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
0
36
      3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
1
37
       3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
1
38
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ       ( σε αναστολή)
Ζ

39
      6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
2
40
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
0
41
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
Ζ
1
42
3/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
42
2/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
43
3/Θ  ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
3
ΣΥΝΟΛΟΑ/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
      1/θ  ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
0
2
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
3
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
4
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
5
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
5ο  2/θ  ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
7
6ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
8
      2/θ  ΝΗΠ.  ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
9
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
1
10
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
0
11
      1/θ   ΝΗΠ.  ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
1
12
1ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
13
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
0
14
      2/θ  ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
1
15
      1/θ   ΝΗΠ  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
Η
0
16
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
17
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
18
3ο  2/θ  ΝΗΠ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
19
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
20
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
21
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
22
7ο  2/θ  ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
23
      2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
24
      2/θ  ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ
Δ
1
25
      2/θ  ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β
0
26
     1/θ   ΝΗΠ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
27
     1/θ   ΝΗΠ.  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
1
28
     1/θ   ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
0
29
     2/θ   ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1
30
     2/θ   ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
1
31
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
0
32
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ
Η
0
33
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
34
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
35
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
36
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
37
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
38
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
39
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
0
40
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
1
41
      1/θ  ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
1
42
      1/θ ΝΗΠ.  ΖΗΡΟΥ
Ζ
0
43
      2/θ ΝΗΠ.  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
1
44
     1/θ  ΝΗΠ.  ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
1
45
     1/θ  ΝΗΠ.  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
0
46
     1/θ  ΝΗΠ   ΑΡΜΕΝΩΝ   (σε αναστολή)Στη διάθεση
4          Α/Α
ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3/θ     ΕΙΔ.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
2

Τ.Ε. ΔΗΜ ΣΧ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
0
2
Τ.Ε.   1ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
3
Τ.Ε.   2ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
Τ.Ε.   3ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
Τ.Ε  4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
6
Τ.Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
7
Τ. Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
8
Τ.Ε.   1ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
9
Τ.Ε.   2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
10
Τ.Ε.  1ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
11
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
12
Τ.Ε.  3ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
13
Τ.Ε.  4ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
14
Τ. Ε. 5ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
15
Τ.Ε.         ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
16
2/Θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
17
3/θ    ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
18
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
19
Τ.Ε.  3ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
20
Τ.Ε.          ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ


22Α/Α
ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Τ.Ε. 4ου  ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0

2
Τ.Ε. 2ου  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1

3
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1

4
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0

5
Τ.Ε. 5ου  ΝΗΠ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1

6
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

7
Τ.Ε. 3ου  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

8
Τ.Ε.        ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
6                 Α/Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ
1
       6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η

2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

7
      9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ

8
      6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ

9
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ

10
       2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ

11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β

13
       6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ

14
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

15
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

16
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

17
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

18
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α

19
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

20
     6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ

21
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ

22
     4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε

23
     2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ

24
    2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ

25
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β

26
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ

27
    1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η

28
    6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε

29
    7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε

30
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

31
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

32
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

33
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

34
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β

35
      4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ

36
      3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ

37
       3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ

38
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ       ( σε αναστολή)
Ζ

39
      6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ

40
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η

41
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
ΖΑ/Α
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
1
2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
7
9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
8
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
9
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
0
10
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
0
11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
0
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
13
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
1
15
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
16
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
17
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
18
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
19
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α
1
20
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
21
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
0
22
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
0
23
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
0
25
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
0
26
2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
27
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β
0
28
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ
1
29
1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η
0
30
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
0
31
7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
0
32
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
33
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
34
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
35
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
36
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
37
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
0
38
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
0
39
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
0
40
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ       ( σε αναστολή)
Ζ
0
41
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
0
42
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
0
43
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
Ζ
0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝΑ/Α
 Φ.ΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
0
2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
0
7
9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
0
8
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
9
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
0
10
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
0
11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
0
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
13
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
0
15
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
16
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
17
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
18
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
19
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α
0
20
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
0
21
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
22
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
0
23
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
0
25
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
0
26
2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
0
27
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β
0
28
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ
1
29
1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η
0
30
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1
31
7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
0
32
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
33
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
34
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
35
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
0
36
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
37
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
0
38
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
0
39
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
0
40
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ       ( σε αναστολή)
Ζ
0
41
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
0
42
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
0
43
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
Ζ
0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου