Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ :ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, από τον αιρετό του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης Δημήτρη Δερμιτζάκη


ΑΠΥΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
 1ο     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
                                                                                                       Ηράκλειο 16/09/2014
Στη συνεδρίαση του  ΑΠΥΣΠΕ στις 15/09/2014  συνεδριάσαμε για τα παρακάτω θέματα:

1)      Δόθηκαν 3 άδειες άνευ αποδοχών εκ των οποίων η μία με διάρκεια δύο μηνών, καθώς ο συνάδελφος είχε εξαντλήσει ήδη , σύμφωνα με το νόμο, το υπόλοιπο της άδειας που δικαιούται. Αν συνυπολογίσουμε και τις 14 άδειες που δόθηκαν στο προηγούμενο συμβούλιο (28/08) θα διαπιστώσουμε ότι ήδη με  το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς έχουμε 17 κενά από άδειες άνευ αποδοχών τα οποία πρέπει να καλυφθούν με εκπαιδευτικούς κρατικού προϋπολογισμού.

Κάνοντας λοιπόν ένα απολογισμό μετά τις τοποθετήσεις της Α΄ φάσης αναπληρωτών στις τέσσερεις διευθύνσεις Α/θμιας σε επίπεδο Κρήτης και σύμφωνα πάντα με τις ενημερώσεις των κατά τόπους συλλόγων και αιρετών του ΠΥΣΠΕ διαπιστώνουμε τα παρακάτω κενά:

                            ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δάσκαλοι   115
Νηπιαγωγοί   60
Ειδικότητες   230
Ειδική αγωγή δασκάλων   6
Ειδική αγωγή νηπιαγωγών  10
Αιτήσεις για παράλληλη  σύμφωνα με ενημέρωση και διάγνωση του  ΚΕΔΔΥ:
Δασκάλους  142      Νηπιαγωγούς  11 


                             ΝΟΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ
Δάσκαλοι 46
Νηπιαγωγοί  28
Ειδικότητες   95
Δάσκαλοι ειδικής αγωγής  43
Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής  13
Αιτήσεις για παράλληλη  σύμφωνα με ενημέρωση και διάγνωση του  ΚΕΔΔΥ:
Δασκάλους  68      Νηπιαγωγούς  6 


                             
                          ΝΟΜΟΣ    ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δάσκαλοι  30
Νηπιαγωγοί   20
Ειδικότητες   100
Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής  4
Αιτήσεις για παράλληλη  σύμφωνα με ενημέρωση και διάγνωση του  ΚΕΔΔΥ:
Δασκάλους  113      Νηπιαγωγούς  29       
                          
                          ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Δάσκαλοι  15
Νηπιαγωγοί  20
Ειδικότητες  75
Αιτήσεις για παράλληλη  σύμφωνα με ενημέρωση και διάγνωση του  ΚΕΔΔΥ:
Δασκάλους  25      Νηπιαγωγούς  5   
Αν προσθέσουμε  και τα κενά των αδειών άνευ αποδοχών που ανέρχονται σε 17 και πρέπει να καλυφθούν με αναπληρωτές κρατικού προϋπολογισμού τα κενά δασκάλων  σε επίπεδο Κρήτης ανέρχονται σε 206+12 άδειες άνευ αποδοχών = 218  και νηπιαγωγών σε 128+4 άδειες άνευ αποδοχών = 132 κενά!!!
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ:
Δάσκαλοι: 218
Νηπιαγωγοί: 132
Ειδικότητες : 500
Δάσκαλοι ειδικής αγωγής: 49
Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής : 23
Παράλληλη στήριξη δάσκαλοι:  348
Παράλληλη στήριξη  νηπιαγωγοί: 51
Γ. Σύνολο:  1321

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθούν η συντριπτική πλειοψηφία των παράλληλων στηρίξεων καθώς όλες οι περιπτώσεις είναι διαγνωσμένες από τα ΚΕΔΔΥ οπότε χρήζουνε άμεσης ανάγκης!!

Να τονίσουμε και το αίτημα όλων των ΚΕΔΔΥ της Κρήτης καθώς  χρειάζονται άμεση στελέχωση και ισόρροπη κατανομή προσωπικού σε όλους τους νομούς ανεξαιρέτως!!
Άλλα θέματα στη ίδια συνεδρίαση:

2)      Γνωμοδοτήσαμε για την πλήρωση κενούμενης θέσης μέλους στο ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών. Η θέση αφορούσε και τις δύο πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Δυστυχώς σύμφωνα με την εγκύκλιο της  προκήρυξης τα συμβούλια του ΑΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΔΕ γνωμοδοτούν και η τελική η απόφαση θα παρθεί από τον περιφερειακό Διευθυντή. Αυτό που διασφαλίσαμε ήταν ο έλεγχος των μορίων για τους συναδέλφους της Α/μιας. Άποψη μου ήταν να καλυφθεί το κενό με όποιον  συνάδελφο της Α/μιας διέθετε τα περισσότερα μόρια για να υπάρχει μια ισόρροπη αναλογία για τις δύο βαθμίδες στο Κ.Π.Ε . 
3)      Γνωμοδοτήσαμε για την απαλλαγή από τα καθήκοντα τριών Προϊσταμένων νηπιαγωγείων στην Α/θμια Ηρακλείου  τις οποίες εν τέλει  κάναμε δεκτές .
4)      Γνωμοδοτήσαμε για την απαλλαγή από τα καθήκοντα Διευθυντή σχολικής μονάδας στην Α/θμια  Ρεθύμνου  την οποία επίσης κάναμε δεκτή.
5)      Δεχτήκαμε τη διακοπή άσκησης διευθυντικών καθηκόντων λόγω,  δυστυχώς, λειτουργικού υποβιβασμού.Ο  αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης  Δημήτρης Δερμιτζάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου