Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημερωτικό σημείωμα του αν. αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, Αλέξανδρου Αλεξάκη.

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης


Αλεξάκης Αλέξανδρος                                                                                     Σητεία 31-8-14

Αν/της Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Τηλ. 6976970367
Email:  alexandro.alexak@gmail.com

Στις 28 Αυγούστου 2014 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσια διάταξης:


Θέμα 1ο «Γνωμοδότηση για την πλήρωση κενούμενης θέσης μέλους Π.Ο. στο ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών.»

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων από α/θμια και β/θμια το συμβούλιο πήρε ομόφωνη απόφαση να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία και να στοιχειοθετηθεί πίνακας με μόρια,  προκειμένου να καταλήξει σε επόμενο συμβούλιο στην επιλογή του συναδέλφου.  

Θέμα 2ο «Γνωμοδότηση για την απαλλαγή από τα καθήκοντα Προϊσταμένων σχολικών μονάδων Π.Ε»
Με ομόφωνη απόφαση οι συνάδελφοι απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντα προϊσταμένων. Οι  5 αιτήσεις  αφορούσαν συναδέλφους που έχουν πάρει απόσπαση ή μετάθεση σε άλλα ΠΥΣΠΕ. Οι 7 αιτήσεις που εγκρίθηκαν αφορούσαν συναδέλφους προϊσταμένους που ζητούσαν απαλλαγή από τα καθήκοντα που τους είχαν ανατεθεί με απόφαση Δ/νσης.
Θέμα 3ο «Γνωμοδότηση για την απαλλαγή από τα καθήκοντα Διευθυντή και Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας Π.Ε.»
Οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα καθήκοντα υποδιευθυντή και διευθυντή έγιναν δεκτές με ημερομηνία 28-8-14.
Θέμα 4ο «Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών σε εκπαιδευτικούς       Π.Ε.»
Δόθηκαν συνολικά 14 άδειες άνευ αποδοχών. Όλες εγκρίθηκαν ομόφωνα και ζητήθηκε από τους αιρετούς η άμεση πλήρωση των κενούμενων θέσεων από αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού. Κάποιες από τις άδεις άνευ αποδοχών αφορούσαν συναδέλφους που κάνουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Τονίστηκε από τους αιρετούς η αναγκαιότητα να επανέλθει ο νόμος που προέβλεπε την λήψη άδειας με αποδοχές προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους συναδέλφους να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα το ακαδημαϊκό τους έργο.
Θέμα 5ο «Γνωμοδότηση για τη διάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε για άσκηση διοικητικού έργου.»
Λαμβάνοντας υπόψιν την αίτηση του συναδέλφου και τα δικαιολογητικά που την συνοδευαν καθώς και για κοινωνικούς και παιδαγωγικούς λόγους συμφώνησα στην ανάθεση διοικητικού έργου σε σχολείο. Η προταση έγινε ομόφωνα δεκτή από το συμβούλιο.
Θέμα 6ο «Γνωμοδότηση για τον ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε.  Ηρακλείου.»

Όπως και σε προηγούμενο συμβούλιο που αφορούσε το ίδιο θέμα για το νομό Λασιθίου ως αιρετοί εκφράσαμε την διαφωνία μας στον ορισμό αναπληρωτή διευθυντή με πρόταση του Διευθυντή Δ/νσης. Πρότασή μας ήταν η επιλογή να γίνεται από τον πίνακα με αδιάβλητα κριτήρια και αξιοκρατικές διαδικασίες.
Θέμα 7ο «Γνωμοδότηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς Π.Ε.»
Λαμβάνοντας υπόψη το νόμο    Ν.  21410/Δ2/29-02-2012 (ΦΕΚ 549 Β/2-3-2012) και την αίτηση των συναδέλφων ομόφωνα αποδόθηκε δεύτερη ειδικότητα σε συναδέλφους που έκαναν αίτηση στο συμβούλιο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
Αναπληρωτής  Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου