Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

1ο Ενημερωτικό Οκτωβρίου, του αιρετού ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου Γιώργου Τρούλη

 

Γιώργος Τρούλης                                        Ρέθυμνο, 1 Οκτωβρίου 2014

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Τηλ. 6936841955

Προς τους Συναδέλφους μου


Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα 1ο: «Για άλλη μια χρονιά στο ίδιο έργο θεατές… σχετικά με τις συμπληρώσεις υποχρεωτικού ωραρίου συναδέλφων ειδικοτήτων στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου»

Για άλλη μια χρονιά, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ρεθύμνου, αντιμετωπίζουν την στυγνή αντιμετώπιση της διοίκησης, βλέποντάς τους  ως αριθμούς (πλεονάσματα ωρών) και όχι ως ανθρώπους. Για άλλη μια χρονιά η εισήγηση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήρθε να ακυρώσει στην πράξη κάθε νόμιμο δικαίωμα των συναδέλφων στην  επιλογή σχολικών μονάδων για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη στο θέμα και σας την παραθέτω αυτούσια:
Άρθρο 14, παρ. 7 του Π.Δτος 50/96:
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους".

Άρθρο 14, παρ. 9 του Π.Δτος 50/96 (όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97):
"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".
Γνωρίζοντας την αδιαλλαξία της πλειοψηφίας του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου στο θέμα, οι περισσότεροι συνάδελφοι ειδικοτήτων είχαν κάνει αίτηση με προτιμήσεις σχολείων για συμπλήρωση ωραρίου, δίχως όμως να τους έχουν δοθεί τα κενά και οι ώρες και δίχως να έχει υπάρχει ανακοίνωση από τη διεύθυνση που να καλούνται να δηλώσουν σχολεία. Παρ’ όλα αυτά οι 17 από τους 20 συναδέλφους είχαν κάνει αίτημα, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει αδήριτη ανάγκη επιλογής σχολείου για συμπλήρωση ωραρίου και φυσικά αποτελεί και διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Από τα αιτήματα αυτά στην ουσία προέκυψαν να “ικανοποιούνται” 5 αιτήματα και να μη λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες 12 αιτήσεις αλλά και οι 3 συνάδελφοι που δεν είχαν καταθέσει καμία αίτηση. Στην ουσία η κάλυψη των ωρών των συναδέλφων έγινε σε επιλεγμένα κενά και όχι στο σύνολό τους και φυσικά η επιλογή ήταν τελείως υποκειμενική και κατά το δοκούν. Ως αιρετός ζήτησα να αλλάξει η όλη διαδικασία και να τηρηθεί ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία δηλ. να δοθούν τα κενά στους συναδέλφους και να τους καλέσουμε είτε να δηλώσουν σχολεία της επιλογής τους, είτε να γίνει σε ανοιχτή διαδικασία τηρώντας πάντα τη σειρά τους με τα μόρια που έχει ο καθένας. Δυστυχώς όμως τα υπόλοιπα 4 μέλη (3 της διοίκησης και το 1 αιρετό μέλος) υποστήριξαν την προηγούμενη διαδικασία. Ως αιρετός σεβόμενος και στηρίζοντας το δίκαιο των συναδέλφων μου καταψήφισα τη διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου ως προδήλως παράνομη.
Προφανώς ξεχνάνε ότι οι συνάδελφοι έχουν δικαιώματα και λειτουργούμε σε μια πολιτεία που διέπεται από νόμους και κανόνες. Οι συνάδελφοι δεν είναι ούτε απλοί αριθμοί, ούτε πιόνια κανενός. Μια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία και αποτελεί δίκαιη διαδικασία επιλογής σχολείων πρέπει να τηρείται.
Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και σε μια εποχή που καταλύονται το ένα εργασιακό  δικαίωμα (κι όχι μόνο) του εκπαιδευτικού μετά το άλλο δεν μπορούν οι αιρετοί (ως εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στα ΠΥΣΠΕ) να υποβιβάζουν το θέμα και να συμπράττουν (εναγκαλιζόμενοι) με τη διοίκηση. Ό,τι έχουμε κατακτήσει με αγώνες δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Δεν θα επιτρέψουμε καμία αυθαιρεσία που επηρεάζει τη ζωή μας και την καθημερινότητα μας. Όσοι συνάδελφοι θίγονται να καταθέσουν άμεσα ενστάσεις επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.


Θέμα 2ο: «Το παράδοξο της απόσπασης ή της ανάκλησης από το υπουργείο και το μπλοκάρισμά της  μέσω της μη αποδέσμευσης»

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και φέτος αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο συνάδελφοι να παίρνουν αποσπάσεις από περιοχή σε περιοχή ή να ανακαλείται η απόσπασή τους και οι διευθυντές εκπαίδευσης να μην τους αποδεσμεύουν. Μία τέτοια περίπτωση υπάρχει και φέτος στο Ρέθυμνο. Συναδέλφισσα που έζησε έντονα τις περυσινές τραγελαφικές καταστάσεις των αποσπάσεων, σύζυγος με τρία παιδιά, να μην αποδεσμεύεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, με την αιτιολογία ότι υπήρχαν άλλες ανάγκες πιο “άμεσες” και αναμένονται πλέον νέες προσλήψεις για να γίνει η αποδέσμευσή της.
Εδώ υπάρχουν δύο παράδοξα: α) Το υπουργείο παιδείας που εγκρίνει τις αποσπάσεις ή προχωράει σε ανακλήσεις δεν γνωρίζει ότι δημιουργούνται νέα κενά ώστε να τα καλύψει άμεσα τις περιοχές με προσλήψεις αναπληρωτών; Και β) Ενώ πριν δύο μέρες υπήρξε πρόσληψη 5 αναπληρωτών στο Ρέθυμνο δεν έγινε η αποδέσμευση της συναδέλφισσας με τη γνωστή αιτιολογία της “ιεράρχησης των κενών”. Υπάρχει επομένως μια επιλεκτική εφαρμογή του νόμου για τις αποδεσμεύσεις των συναδέλφων. Ενώ ο ίδιος νόμος ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των αποσπάσεων, οι πρώτες αποσπάσεις κάθε χρόνο γίνονται χωρίς να υπάρχει καμία πρόνοια αντικατάσταση.
Ζητάμε το αυτονόητο, την αποδέσμευση της συναδέλφισσας και όποιου άλλου συναδέλφου βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και την άμεση κάλυψη των κενών αυτών από το υπουργείο που εγκρίνει αυτές τις αποσπάσεις. Επίσης οι διευθυντές εκπαίδευσης όταν έχουν τέτοιες περιπτώσεις με τις πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών (μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποσπάσεων κλπ) οφείλουν να αποδεσμεύσουν τους συναδέλφους.
Τα περιστατικά αυτά αποδεικνύουν την έλλειψη ανθρώπινης ματιάς προς συναδέλφους που έχουν σοβαρό οικογενειακό κλπ ζήτημα. Αλίμονο αν μέσα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που ζούμε χάσουμε την ανθρωπιά μας, δεν μας μένει τίποτε άλλο. Για άλλη μια φορά κάνω έκκληση σε όλους τους αρμόδιους ώστε να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.


 «Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής
                                                    Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                                Γιώργος Τρούλης

                                                                 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης έχω δημιουργήσει σελίδα στο Facebook μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου