Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημερωτικό ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου: «Τα πραγματικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου»


Θέμα: «Τα πραγματικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου»
 Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016, καθορίστηκαν ονομαστικά τα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για δασκάλους και νηπιαγωγούς κι οριστικοποιήθηκαν τα λειτουργικά κενά ειδικοτήτων.
Ως νομός Ρεθύμνου, τα κενά που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 400 για όλες τις ειδικότητες. Στη γενική αγωγή τα κενά είναι περίπου 200 κι άλλα τόσα στην Ειδική Αγωγή και Τμήματα Ένταξης. Πιο συγκεκριμένα τα κενά στους δασκάλους είναι περίπου 63, στους νηπιαγωγούς 37, στους δασκάλους ειδικής αγωγής 12 και στους νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής 4. Παρακάτω σας παραθέτω πίνακες δασκάλων και νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής με τα συγκεκριμένα κενά ανά σχολική μονάδα. Στο τέλος, ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έστειλε η Διεύθυνση Ν. Ρεθύμνου με τις λειτουργικές ανάγκες του νομού στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης, ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ70
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΕΝΑ
Δ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ1
Δ.Σ. ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ4
Δ.Σ.  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ5
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ1
10ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ3
6ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ3
Δ.Σ.  ΜΕΛΑΜΠΩΝ2
Δ.Σ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ2
Δ.Σ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ1
Δ.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ1
Δ.Σ.  ΣΠΗΛΙΟΥ1
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ2
Δ.Σ. ΑΒΔΕΛΛΑ1
Δ.Σ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ1
Δ.Σ.  ΑΓΙΑΣ1
Δ.Σ. ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ2
Δ.Σ. ΡΟΥΜΕΛΙΟΥ1
Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ2
Δ.Σ.  ΚΑΛΥΒΟΥ2
Δ.Σ. ΑΓ. ΜΑΜΑΝΤΑ2
Δ.Σ. ΑΞΟΥ2
Δ.Σ. ΣΙΣΩΝ2
Δ.Σ.  ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ2
Δ.Σ. ΜΠΑΛΙΟΥ2
2Ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ1
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ5
Δ.Σ.  ΛΙΒΑΔΙΩΝ6
Δ.Σ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ1- 3
1ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ1
2ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ2
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑΚΕΝΑ
ΝΗΠ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΣ1
ΝΗΠ. ΜΑΡΟΥΛΑ1
ΝΗΠ.  ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ1
ΝΗΠ. ΠΗΓΗΣ1
ΝΗΠ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ1
ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗΣ2
ΝΗΠ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ2
ΝΗΠ. ΓΑΛΛΟΥ1
ΝΗΠ. ΣΕΛΛΙΩΝ2
ΝΗΠ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ1
ΝΗΠ. ΣΠΗΛΙΟΥ1
ΝΗΠ. ΜΙΞΟΡΡΟΥΜΑΤΟΣ1
ΝΗΠ. ΜΥΡΘΙΟΥ3
ΝΗΠ. ΑΞΟΥ1
ΝΗΠ. ΓΑΡΑΖΟΥ1
ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ1
ΝΗΠ. ΣΙΣΩΝ1
1ο ΝΗΠ. ΑΝΩΓΕΙΩΝ2
ΝΗΠ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ2
ΝΗΠ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ2
ΝΗΠ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ1
1ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2
2ο ΝΗΠ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ2
10ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1
4ο ΝΗΠ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ1
ΝΗΠ. ΑΠΛΑΔΙΑΝΩΝ1
ΝΗΠ. ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΩΝ1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΕΝΑ
Δ.Σ.  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ1
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ1
1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ2
Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ1
Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ1
Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ1
Δ.Σ. ΖΩΝΙΑΝΩΝ1
Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΙΩΝ1
Δ.Σ.  ΑΝΩΓΕΙΩΝ1
Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ1
2ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1
ΣΥΝΟΛΟ12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕ 60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑΚΕΝΑ
5ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1
8ο ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ1
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ2
ΣΥΝΟΛΟ4
                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΚΕΝΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ7065
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ6042
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ053
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ0623
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ076
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ0816
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ1110
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ1610
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-2015
ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ3211
ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ12
ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠ/ΓΩΝ4
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ153
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ18
ΣΥΝΟΛΟ388
              
Επειδή, η πρόσληψη των αναπληρωτών θα γίνει και από κονδύλια ΕΣΠΑ και ΠΔΕ ως Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών, για να μην παραβιαστεί για άλλη μια φορά η σειρά των συναδέλφων μας, προτείνουμε:
α) Να κάνουν αιτήσεις οι συνάδελφοι αναπληρωτές σε όλα τα κενά των ΠΥΣΠΕ
β) Να τοποθετηθούν σύμφωνα με τη σειρά τους, όπως θα διαμορφωθεί και με τα κοινωνικά κριτήρια και
γ) Όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν στα ολιγοθέσια να υπογράψουν σύμβαση μέσω ΠΔΕ.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Στέλιος Ορφανουδάκης
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου