Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Τα κενά που έστειλε η Διευθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ρεθύμνου στο Υπ. Παιδείας!!!

Τα κενά που έστειλε η Διευθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Ρεθύμνου στο Υπουργείο!!!


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ70 65

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΠΕ60 42

ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕ05 3

ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΕ06 23


ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΕ07 6


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ08 16


ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ11 10


ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ16 10


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19-20 15


ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ32 11

ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 12


ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΗΠ/ΓΩΝ 4


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 153


ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΗΠ/ΓΩΝ 18


ΣΥΝΟΛΟ 388

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου