Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημερωτικό ΠΥΣΠΕ Λασιθίου: ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

                                              

Ενημέρωση από τους αιρετούς ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη και Γιάννη Πασπαράκη:
Α΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ)
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
16/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥΗ2
21ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ0
32ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ
43ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ
54ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ4
65ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
79/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣΓ5
86/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣΓ4
92/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑΔ2
106/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΓ1
111ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ4
122ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ4
136/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥΔ6
141ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ0
152ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ5
163ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ2
174ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ8
185ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
194/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥΕ1
206/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥΒ
216/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΔ5
224/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΓ1
232/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣΖ
241/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝΗ1
252/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥΓ0
266/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝΔ1
271ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ0
284ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ
292ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ
303ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ
316/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΕ1
322/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑΗ1
334/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥΒ
344/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣΣΤ3
353/Θ ΔΗΜ. ΖΑΚΡΟΥΖ2
363/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣΓ0
376/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥΓ0
382/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝΖ1
397/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥΕ1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ67
Β΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/ΑΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
11/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΗ
21ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ3
33ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ2
44ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ3
55ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
66ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ2
72/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣΓ5
82/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥΓ
92/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣΓ
101ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ1
112ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ1
122/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥΔ1
131ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ2
142ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ
153ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ
164ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ3
175ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ0
186ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
197ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
202/Θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΔ
212/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝΔ1
221/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥΓ
231/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥΓ1
242/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥΒ1
251/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝΗ1
261/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ3
271/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥΖ
281/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥΖ0
292/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥΓ
301ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ1
312ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ2
323ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ
334ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ0
345ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ0
356ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣΒ0
361/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣΓ1
371/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣΣΤ1
382/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥΕ1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠ/ΓΩΝ40
Γ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΕΝΑ
16/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ1
22ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ1
34/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ1
44/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ1
54Ο 12/θ ΔΗΜ ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
61ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
74/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥΣ1
83ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
95ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
106/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ1
116/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ1
126/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ1
136/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ1
ΣΥΝΟΛΟ13
Δ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΕΝΑ
11ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
26/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ1
36/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ1
42ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
54ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
65ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
77/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ1
86/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ1
9ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ1
ΣΥΝΟΛΟ9
Ε΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/ΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΚΕΝΑ
11ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
22ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
33ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
44ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ1
52ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ1
61ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
62ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
83ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ0
94ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ1
107/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ1
112ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ1
123ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ0
134ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ1
ΣΥΝΟΛΟ11
ΣΤ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/ΑΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
13/θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
2Τ.Ε. 1ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
3Τ.Ε. 2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
4Τ.Ε. 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
5Τ.Ε 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
6Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣΓ1
7Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣΓ1
8Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ1
9Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ1
10Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
11Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
12Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
13Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
14Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
15Τ.Ε. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΔ1
162/Θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ2
173/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ2
18Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ
19Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ1
20Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥΕ1
21Τ.Ε 1ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣΑ1
22Τ.Ε. 4ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣΑ1
23Τ.Ε. ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΕ1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ24

Α/ΑΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ
2Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ1
3ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΑ1
4ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
5Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ0
6ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ1
7Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣΒ1
8Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΕ1
9Τ.Ε. 6ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑ1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου