Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Τα οργανικά κενά στο ν. Λασιθίου για δηλώσεις τοποθέτησης-μετάθεσης
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τοποθέτησης - μετάθεσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα των κενών οργανικών θέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, καθώς  ο πίνακας αναρτήθηκε την Τρίτη 22 Ιουλίου 2014.


Π Ι Ν Α Κ Α Κ Ε Σ  ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ


Α ΄ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
4
2
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

4
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
5ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
7
9/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
4
8
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
3
9
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
4
10
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
1
11
1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
12
2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
4
13
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
6
14
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

15
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

16
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

17
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
18
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α
4
19
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

20
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
21
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ

22
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε

23
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
2
24
2/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ

25
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β

26
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ
2
27
1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η
1
28
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
4
29
7/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
4
30
1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

31
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
32
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
33
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
34
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β

35
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
2
36
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ

37
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
3
38
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ  (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
Ζ

39
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ

40
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
2
41
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
Ζ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

64


B΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
      1/θ  ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
1
2
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

3
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

5
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

6
5ο  2/θ  ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
7
6ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
4
8
7ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

9
      2/θ  ΝΗΠ.  ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
3
10
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
1
11
      2/θ  ΝΗΠ.  ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
12
      1/θ   ΝΗΠ.  ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ

13
1ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
14
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
2
15
      2/θ  ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
2
16
      1/θ   ΝΗΠ  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
Η

17
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

18
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

19
3ο  2/θ  ΝΗΠ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

20
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
21
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
22
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
23
7ο  2/θ  ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
24
      2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
2
25
      2/θ  ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ
Δ
2
26
      2/θ  ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β
2
27
     1/θ   ΝΗΠ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
1
28
     1/θ   ΝΗΠ.  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
2
29
     1/θ   ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
2
30
     2/θ   ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1
31
     2/θ   ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
2
32
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
1
33
     1/θ   ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ
Η
1
34
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
35
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
36
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

37
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

38
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
39
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
40
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
2
41
      1/θ  ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
2
42
      1/θ  ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
1
43
      1/θ ΝΗΠ.  ΖΗΡΟΥ
Ζ
1
44
      2/θ ΝΗΠ.  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
1
45
     1/θ  ΝΗΠ.  ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
1
46
     1/θ  ΝΗΠ.  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
47
    1/θ  ΝΗΠ.  ΑΡΜΕΝΩΝ (ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)


ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
57

Γ΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ   Φ. ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
4ο  12/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
2
2ο  12/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
3
      6/θ    ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
4
      6/θ    ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠ.  Φ. ΑΓΩΓΗΣ

4


Δ΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠ.  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

1

Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
5ο  12/θ     ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ-ΛΥΓΙΑ)
Α
1
2
      6/θ     ΔΗΜ. ΣΧ.. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
3
4ο  6/θ     ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
4
      4/θ     ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
5
    6/θ    ΔΗΜ. ΣΧ.  ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
1
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΕΝΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ  ΕΚΠ.  ΑΓΓΛΙΚΩΝ

5ΣΤ΄ ΣΜΕΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ + ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ
Α/Α
ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3/θ     ΕΙΔ.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
3
2
Τ. Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
3
Τ.Ε.   1ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
Τ.Ε.   2ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
Τ.Ε.   3ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
Τ.Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
7
Τ.Ε.   1ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
8
Τ.Ε.   2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
9
Τ.Ε.  1ου    ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
10
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
11
Τ.Ε.  3ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
12
Τ.Ε.  4ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
13
Τ. Ε. 5ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
14
Τ.Ε.         ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
15
2/Θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
16
3/θ    ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
17
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

18
Τ.Ε.  3ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
19
Τ.Ε.          ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ


22


Α/Α
ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Τ.Ε. 4ου  ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1

2
Τ.Ε. 2ου  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1

3
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1

4
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1

5
Τ.Ε. 5ου  ΝΗΠ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1

6
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

7
Τ.Ε. 3ου  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1

8
Τ.Ε.        ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου