Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ: Εκτός των πινάκων αναπληρωτών οι συνάδελφοι με πτυχία παιδαγωγικών ακαδημιών χωρίς εξομοίωση »


Στη φετινή εγκύκλιο των αναπληρωτών και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Α, στην παράγραφο 4.α i αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:
«Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ 4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το Π. Δ.130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α'). Κατ' εξαίρεση, για το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, σι οποίοι είχαν υποβάλει τη σχολική περίοδο 2013-2014 αίτηση αναπληρωτή στον οικείο κλάδο και είχαν ενταχθεί σε αυτόν με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ…»
Οι παραπάνω συνάδελφοι υπηρετούσαν για χρόνια τη δημόσια εκπαίδευση δίχως να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για μελλοντικό πρόβλημα με τη μη εξομοίωση του πτυχίου τους. Σήμερα με μια εγκύκλιο το υπουργείο παιδείας θέλει να βάλει φραγμό σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών (δασκάλων και νηπιαγωγών) και φυσικά να ανοίξει η κερκόπορτα για τους συναδέλφους που υπηρετούν ήδη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως μόνιμοι και δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν εξομοίωση του πτυχίου τους κατά το παρελθόν.
Με δεδομένο ότι τα περισσότερα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας δεν πραγματοποιούν εδώ και χρόνια προγράμματα εξομοίωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το Π.Δ 130/90, ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια του υπουργείου παιδείας που αιφνιδιάζει τις εκατοντάδες των συναδέλφων και τους θέτει σε ομηρία (μόνιμους και αναπληρωτές).
Καλούμε τη ΔΟΕ να παρέμβει άμεσα στην ηγεσία του υπουργείου παιδείας ώστε :
Α) Να υπάρξει διόρθωση της εγκυκλίου ώστε να έχουν δικαίωμα υποβολής όλοι οι συνάδελφοι πτυχιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών (όχι μόνο όσοι εργάζονταν την περυσινή χρονιά)
Β) Να επαναλειτουργήσουν προγράμματα εξομοίωσης εξακτινωμένα σε όλη την Ελλάδα (ειδικά όπου υπάρχουν παιδαγωγικά τμήματα) και
Γ) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να βασίζεται στη λογική της παροχής ίσων ευκαιριών.

Καλούμε επομένως τη ΔΟΕ, τους τοπικούς Συλλόγους και τους συναδέλφους να παλέψουν ώστε να δοθεί άμεσα λύση και στο πρόβλημα της εξομοίωσης των πτυχίων των συναδέλφων.  Η πρώτη δεξαμενή των απολύσεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαμορφώνεται.
Είναι στο χέρι μας να μην τους χαρίσουμε τις ζωές μας, ενωμένοι δίνουμε όλες τις μάχες για εμάς, τους συναδέλφους μας, το δημόσιο σχολείο και την κοινωνία!!! 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
                                         ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ       
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου