Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Προτάσεις για την άμεση αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Πάγιο αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτικών αποτελεί η αναμοριοδότηση των σχολικών μας μονάδων. Είχε συσταθεί επιτροπή αναμοριοδότησης από το τότε υπουργείο παιδείας, κατά το έτος 2010-2011, αλλά δυστυχώς η όλη προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά. Στα πλαίσια της αλλαγής της φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με κίνητρα προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων πράξη που δεν επιφέρει κανένα κόστος αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης για τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η μοριοδότηση των σχολείων λειτουργεί ως κίνητρο, περισσότερο για το νέο συνάδελφο, που θα επιλέξει το σχολείο στο οποίο θα υπηρετήσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Κρήτη η μοριοδότηση των σχολείων είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει κανένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στα απομακρυσμένα σχολεία, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επίσης υπάρχουν περιοχές, όπου η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας βρίσκονται σε μεγάλη απόκλιση. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα γυμνάσια της ίδιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια, στο Ρέθυμνο το Γυμνάσιο Φουρφουρά δίνει 8 μόρια ενώ το αντίστοιχο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 5, στο Λασίθι το Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο με 3 και τέλος στα Χανιά το Γυμνάσιο της χώρας Σφακίων μοριοδοτείται με 10μόρια ενώ το Δημοτικό με 8μόρια.
Τα κριτήρια αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων οφείλουν να κινούνταν στα πλαίσια της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου δίνοντας στα τελευταία το μέγιστο της μοριοδότησης. Μια ενέργεια όχι μόνο αναγκαία για την στήριξη και ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και μια επιβράβευση των συναδέλφων που θα υπηρετήσουν σε αυτά.

Σε πρώτη φάση επομένως απαιτείται αναμοριοδότηση των σχολείων. Όμως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτή την αλλαγή αλλά πρέπει ενδεχομένως να συσχετιστεί με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει η δυνατότητα αύξησης των μορίων με συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (π.χ. περιφέρεια) του εκπαιδευτικού.
Παρακάτω σας προτείνουμε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί ρεαλιστικά να προχωρήσει η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων:

Α) Ίδια κλίμακα μοριοδότησης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στην πρωτοβάθμια μέχρι σήμερα είναι 10βαθμη ενώ στην δευτεροβάθμια είναι 12βαθμη) προτεινόμενη η 12βαθμη που ισχύει σήμερα στη Δευτεροβάθμια.
B) Να ληφθεί υπόψη η οργανικότητα των σχολικών μονάδων (ενίσχυση των ολιγοθέσιων σχολείων) π.χ. 1/θέσια – 3/θέσια (+ 1 μόριο)

Γ) Τα σχολεία της εκάστοτε πόλης να λαμβάνουν 1 μόριο (όπως είναι σήμερα) με αναπροσαρμογή όμως εφόσον είναι νησιωτική ή ορεινή περιοχή (+1 μόριο) και (+1 μόριο επιπλέον) εφόσον στο νησί και συγκεκριμένα στο νομό δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση.

Δ) Να ληφθεί υπόψιν η χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (μιας και έχουν καταργηθεί τα γραφεία εκπαίδευσης) με 1 μόριο ανά 5 χιλιόμετρα.
Π.χ. για απόσταση μέχρι:
 5 χιλιόμετρα να λαμβάνουν 1 μόριο,
10 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 2 μόρια,
15 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 3 μόρια,
20 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 4 μόρια,
25 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 5 μόρια,
30 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 6 μόρια,
35 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 7 μόρια,
40 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 8 μόρια,
45 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 9 μόρια,
50 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 10 μόρια,
50+ χιλιομέτρων και δυσπρόσιτα- απομακρυσμένα να λαμβάνουν 11 μόρια,
Δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα με αποκλεισμό λόγω αντίξοων συνθηκών κατά την διάρκεια του χρόνου να λαμβάνουν το μέγιστο 12 μόρια (π.χ. Γαύδος, Καστελόριζο κλπ)

Στα παραπάνω να λαμβάνεται υπόψιν και η παράγραφος β σύμφωνα με την οποία τα σχολεία που βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή και είναι π.χ. 5 χιλιόμετρα από το γραφείο ή ην πρωτεύουσα δεν θα λάβουν 1 μόριο αλλά 2. Εφόσον συντρέχει και ο δεύτερος παράγοντας της παρ. β, δηλ να βρίσκεται και σε νομό νησιού δίχως ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση τότε θα λαμβάνει 3 μόρια. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή θα πρέπει να υπάρξει για όλα τα σχολεία των περιοχών αυτών.

Ε) Πριμοδότηση με επιπλέον 5 μόρια σε όποιον εκπαιδευτικό παραμένει σε σχολική μονάδα πάνω από 25 χιλιόμετρα και υπηρετεί συνεχόμενα για μια 5ετία και 10 μόρια από 10 χρόνια και πάνω.

ΣΤ) Εξατομίκευση της απόκτηση των μορίων για τον κάθε συνάδελφο ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ή συμφερόντων του  και με ανώτατο συντελεστή βαρύτητας το 2 (π.χ. ένας συνάδελφος που υπηρετεί από τον Έβρο στην Κρήτη να λαμβάνει τα μόρια συνθηκών του σχολείου με έναν συντελεστή  όπου στην ουσία θα “αμείβετε” με περισσότερα μόρια σε σχέση με τον κρητικό συνάδελφό του) αυτό θα γίνεται με συντελεστές.
 Ενδεικτικά παραθέτουμε παράδειγμα για υπηρέτηση στην Κρήτη όπου με την ανάλογη προσαρμογή προκύπτει για κάθε περιφέρεια της χώρας:
Ο συνάδελφος από την Κρήτη για να υπηρετήσει στους νομούς της Κρήτης θα έχει συντελεστή 1
Από την Αττική στην Κρήτη συντελεστής  1,2
Από Κεντρική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,3
Από τη Δυτική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,4
Από νησιά νοτίου αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από νησιά βορείου Αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Ιόνια Νησιά στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Θεσσαλία στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Ήπειρο στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,7
Από Κεντρική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,9
Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κρήτη συντελεστής  2
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου