Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης!

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τα νέα Υπηρεσιακά Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Ανακοινώθηκαν τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής Διευθυντών της Κρήτης.
Νομός Χανίων
ΠΥΣΠΕ Ν. Χανίων
1. Ποντικάκης Ηλίας, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Χανίων, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από το Μπατουδάκη Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 2ου Δημ. Σχολείου Κισάμου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Κισάμου (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Καρδαμάκης Νικηφόρος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Αλικιανού, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Ν. Κυδωνίας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος από το Χαμηλάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Κολυμβαρίου, με οργανική θέση στο 8ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
3. Λειβαδιωτάκη Στέλλα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Κουνουπιδιανών, με οργανική θέση στο 10ο  Δημ. Σχολείο Χανίων, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Κληματσάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων),
Διευθύντρια του 10ου Δημ. Σχολείου Χανίων, με οργανική θέση στο 10ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
4. Κληρονόμου Κωνσταντίνα, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), Προϊσταμένη του 15ου Νηπιαγωγείου Χανίων, με οργανική θέση στο 15ο Νηπιαγωγείο Χανίων ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Χανίων, αναπληρούμενη από το
Σπαντιδάκη Ευάγγελο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 16ο Δημ. Σχολείο Χανίων, με οργανική θέση στο 16ο Δημ. Σχολείο Χανίων.
5. Πετράκης Νεκτάριος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), με οργανική θέση στο 19ο Δημ. Σχολείο Χανίων, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Χανίων, αναπληρούμενος από το Σακελλαρίδη Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο Δημ. Σχολείο Μάλεμε, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Μάλεμε.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Ντούλια Αθηνά, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Χανίων, αναπληρούμενη από την Ανδρεάδου Χαρίκλεια, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλο 3ης Περιφέρειας Χανίων.
7. Σπανουδάκης Αντώνιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του 3ου Δημ. Σχολείου Κισάμου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Κισάμου, αναπληρούμενος από τον Τσιτσιδάκη Κωνσταντίνο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Κουνουπιδιανών.
Ν. Λασιθίου
ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
1. Μπαρμπεράκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Λασιθίου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από το Γαϊτανάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 4ου Δημ. Σχολείου Σητείας, με οργανική θέση στο Ειδικό Δημ. Σχολείο Σητείας (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του, ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Βογιατζή Ειρήνη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Υποδιευθύντρια του 3ου Δημ. Σχολείου Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενη από τη Μαρκάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), που υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ Λασιθίου, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Λασιθίου.
3. Τζιώτας Χαράλαμπος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Προϊστάμενος του  τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Λασιθίου, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τη Μουστάκη Κυριακή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 5ου Δημ. Σχολείου Αγίου
Νικολάου, με οργανική θέση στο 5ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου.
4. Τσίτσος Άρης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 4ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Λασιθίου, αναπληρούμενος από την Καραμπατζάκη Αλίκη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 4ου Δημ.
Σχολείου Ιεράπετρας, με οργανική θέση στο 4ο Δημ. Σχολείο Ιεράπετρας.
5. Πρατσίνη Μαρία, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 1ου Δημ. Σχολείου Νεαπόλεως, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κώνΛειτουργών Π.Ε. Λασιθίου αναπληρούμενη από τη Στεφανάκη Μαρία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Αγίου Νικολάου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Αγίου Νικολάου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Μαμάκης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολικός Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Λασιθίου, αναπληρούμενος από το Γρηγοράκη Ιωάννη, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Λασιθίου.
7. Κοντογιαννάκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής στο Δημ. Σχολείο Παλαικάστρου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Πισκοκέφαλου, αναπληρούμενος από τη Μαυρογιάννη Αικατερίνη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 2ο Δημ. Σχολείο Νεαπόλεως, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Νεαπόλεως.
Ν. Ρεθύμνης
ΠΥΣΠΕ Ν. Ρεθύμνης
1. Κοντογιάννης Ευστάθιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής Π.Ε. Ρεθύμνης, ως Πρόεδροςαναπληρούμενος από τον Κτιστάκη Αντώνιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 7ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 7ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου (θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου).
2. Κασπίρη Ανδρομάχη, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 1ου Ειδικού Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενη από το Δασκαλόπουλο Ηλία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70
(Δασκάλων), Διευθυντή του 15ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Γωνιάς.
3. Κουτάντος Ιωάννης, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Γερανίου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Γερανίου, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από το Μπεμπή Γεώργιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 14ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 14ο Δημ. Σχολείο
Ρεθύμνου.
4. Τζανιδάκης Εμμανουήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Σπηλίου, με οργανική θέση στο 8ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από το
Βουμβουλάκη Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 1ου Δημ. Σχολείου Περάματος, με οργανική θέση στο 6ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου.
5. Τρούλης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 1ο Δημ. Σχολείο Ατσιπόπουλου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Ρουμελί, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από τον
Παπαδομανωλάκη Κωνσταντίνο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 9ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Ατσιπόπουλου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Στιβακτάκης Ευστάθιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ρεθύμνης, αναπληρούμενος από το Μπερκούτη  Αντώνιο, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Ρεθύμνης.
7. Ανεσιάδης Χρήστος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής 3ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 3ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, αναπληρούμενος από το Δερεδάκη Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 5ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου, με οργανική θέση στο 5ο Δημ. Σχολείο Ρεθύμνου.
Ν. Ηρακλείου
ΠΥΣΠΕ Ν. Ηρακλείου
1. Τσικαλάκη Κυριακή, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια Π.Ε. Ηρακλείου ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από την Κρητσωτάκη Αθηνά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθύντρια του 47ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 32ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (θα αναπληρώνει την Πρόεδρο στα καθήκοντα της ως μέλος
του Συμβουλίου).
2. Καπετανάκης Χαρίλαος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολείου Αρχανών, με οργανική θέση στο 2ο Δημ. Σχολείο Αρχανών, ως Αντιπρόεδρος αναπληρούμενος από τον Καρατάσο Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 20ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 31ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου.
3. Πετρουλάκης Γεώργιος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Καπαριανών, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Μοιρών, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από το Φαραζάκη Νικόλαο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 1ου  Δημ. Σχολείου Γαζίου, με οργανική θέση στο 1ο Δημ. Σχολείο Κρουσώνα.
4. Λαμπρογιαννάκης Θεόφιλος, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων),  που υπηρετεί στο 1ο Δημ. Σχολείου Αλικαρνασού, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Καρτερού ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ηρακλείου, αναπληρούμενος από το Μακράκη Γεώργιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο Δημ. Σχολείου Ανάληψης Χερσονήσου, με οργανική θέση στο Δημ. Σχολείο Τεφελίου.
5. Δαγκωνάκη Αργυρή, εκπ/κός κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών), που υπηρετεί στο 38ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 38ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, ως τακτικός αιρετός εκπρόσωπος Δημοσίων Εκπ/κών Λειτουργών Π.Ε. Ηρακλείου, αναπληρούμενη από τον Αποστολάκη Δημήτριο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Διευθυντή του 50ου  Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 47ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου.
Επιπλέον μέλη σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τις περ. β' και γ' της παρ. 16 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011:
6. Kαδιανάκη Μαρία, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ηρακλείου, αναπληρούμενη από την Κουτσουράκη Στυλιανή, εκπ/κο κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) Σχολική Σύμβουλο 5ης Περιφέρειας Ηρακλείου.
7. Ιατράκης Μιχαήλ, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), που υπηρετεί στο 32ο Δημ. Σχολείου Ηρακλείου, με οργανική θέση στο 57ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, αναπληρούμενος από το Σαββάκη Μύρωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων), Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Ηρακλείου.
ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
            Δεν ανακοινώθηκε ακόμα η σύνθεση του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης, που όμως δεν αλλάζει τουλάχιστόν όσο αφορά τα διορισμένα μέλη. Έτσι (λογικά) στο ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης θα συμμετέχουν:
Απόστολος Κλινάκης (Προεδρος) - Ευστάθιος Κοντογιάννης (Αναπληρωματικός)
Γεώργιος Περικλειδάκης (Αντιπρόεδρος) – Τζενάκη Μαρία (Αναπληρωματική)
Ηλίας Ποντικάκης (Μέλος) - Εμμανουήλ Μπαρμπεράκης (Αναπληρωματικός)
Ζαχαρίας Καψαλάκης (Αιρετό μέλος) –  Δημήτρης Δερμιτζάκης (Αναπληρωματικό αιρετό μέλος)
Άρης Τσίτσιος (Αιρετό μέλος) –  Γιώργος Πολλάκης (Αναπληρωματικό αιρετό μέλος)
Συνάδελφοι
Σέβομαι και τιμώ ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους μου. Αλλά για μια ακόμη φορά η επιλογή των διορισμένων μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων έγινε χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Για μια ακόμη φορά αποκλείστηκαν συνάδελφοι με γνώσεις και πτυχία, αλλά και πορεία αξιόλογη στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Μελετώντας κανείς τις επιλογές του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης, δεν θα δυσκολευτεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο μέρος των μελών των συμβουλίων (τακτικά και αναπληρωματικά) υπήρξαν υποψήφιοι συγκεκριμένων συνδικαλιστικών παρατάξεων, σε πρόσφατες ή παλιότερες εκλογικές αναμετρήσεις!  Έκπληξη υπήρξε η απουσία Δ/ντών Σχολικών Μονάδων στη σύνθεση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, για άγνωστο λόγο..
            Η δημοκρατία, η διαφάνεια, η αξιοκρατία θα πρέπει να εδραιωθούν σε όλες τις  βαθμίδες της διοίκησης της εκπαίδευσης. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αιτήσεις από τους συναδέλφους, αφού στο τέλος η επιλογή θα γίνει από τον κατάλογο των αρεστών…      
            Είναι καιρός αυτοί που κάποτε κρατούσαν την ντουντούκα του συνδικαλιστή και αγωνιζόταν για αξιοκρατία και διαφάνεια στην εκπαίδευση, να  μην ξεχνούν και να μη διαγράφουν τόσο γρήγορα την πορεία τους!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς           
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Μεθοδεύουν συμπτύξεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Ανακοίνωση της υπέρβασης - Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών!

Συνάδελφοι, 
 
Η επίθεση της συγκυβέρνησης καλά κρατεί! «∆ιαθεσιµότητα, αργία, απολύσεις, φόροι, χαράτσια, χτύπηµα του εναποµείναντος κοινωνικού κράτους» είναι το καθηµερινό µενού της ντόπιας τρόικας που εξαθλιώνει τη ζωή µας και υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας! 

Η δηµοσίευση του σχεδίου του Π.∆τος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ήρθε, ως το κερασάκι στην τούρτα, για να δώσει το τελειωτικό χτύπηµα στο ∆ηµόσιο σχολείο. Μια αξιολόγηση που θα χρησιµεύσει ως άλλοθι στους κυβερνώντες για το «σφαγείο» που ετοιµάζουν στους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/11, αλλά και που θα λειτουργήσει ως προπέτασµα καπνού και να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες (των κυβερνώντων) στην επερχόµενη κατάρρευση του ∆ηµόσιου σχολείου.


Αποκαλυπτική των διαθέσεων αυτών είναι και µια… λεπτοµέρεια που «ανέβηκε» στο survey (φόρµα Γ1) τις προηγούµενες ηµέρες µε την προσθήκη µιας στήλης, στην οποία ζητείται από τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να δηλώσουν - κατ’ εκτίµησή τους!!! -  και µέχρι το τέλος του Γενάρη «το µέγιστο αριθµό µαθητών που µπορεί να φιλοξενήσει η αίθουσα κάθε τµήµατος»!!! Κι όλα αυτά χωρίς να προσδιορίσει η Πολιτεία κάποιο µετρήσιµο κριτήριο, π.χ. πόσα τ.µ. αναλογούν σε κάθε µαθητή, ώστε να αναλάβει και τις ευθύνες που εξ ολοκλήρου της ανήκουν …

Συνάδελφε, 
Είναι «ηλίου φαεινότερον» τι ετοιµάζει η συγκυβέρνηση: συµπτύξεις τµηµάτων, αύξηση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα και σε συνδυασµό µε την επερχόµενη τιµωρητική αξιολόγηση, να φορτώσει στις πλάτες των εκπαιδευτικών τις αποτυχηµένες και καταδικασµένες επιλογές της.Καλούµε  την Οµοσπονδία να πάρει, εδώ και τώρα, θέση στο ζήτηµα που αναδεικνύουµε,  δίνοντας συγκεκριµένη κατεύθυνση στον τρόπο αντίδρασης των σχολικών µονάδων. 

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Συμμετέχουμε και Αποφασίζουμε για το μέλλον του Κλάδου μας και της Δημόσιας Εκπαίδευσης!


Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όσο περνάει ο καιρός αντιλαμβανόμαστε πόσο καταστροφικές συνέπειες έχει η πολτική που εφαρμόζεται από την εσωτερική και εξωτερική Τρόικα.
Η εφαρμογή των Μνημονίων έχει ισοπεδώσει τους μισθούς και τις συντάξεις, έχει καταρεύσει η δημόσια υγειονομική περίθαλψη(ΕΟΠΥΥ),  καταργούνται εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα και αυξάνονται οι άνεργοι.

Στη Δημόσια Εκπαίδευση βιώνουμε μια από τις χειρότερες σχολικές χρονιές των τελευταίων ετών.
·         οι σχολικές μονάδες  δεν έχουν χρήματα για την κάλυψη βασικών αναγκών
·         υπάρχουν αρκετά κενά σε όλες τις ειδικότητες στη Γενική και Ειδική Αγωγή

Παράλληλα, σχεδιάζονται:

·         νέες συγωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων και αύξηση του ωραρίου για τη μείωση των θέσεων
·         απαξίωση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων που θα οδηγεί στο κλείσιμό τους
·         Μνημονιακή αξιολόγηση που θα συνδέεται με το μισθό και θα έχει ως μοναδικό στόχο την τιμωρία, την εργασιακή ανασφάλεια και έναν εκπαιδευτικό που θα φοβάται και θα χειραγωγείται .
·         σημαντικές μειώσεις στις πιστώσεις των αναπληρωτών - μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί

Επιπλέον, δεν έχει προήγουμενο η εγκύκλιος-έκτρωμα  που στάλθηκε για τις άδειες των αναπληρωτών .

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Με βάση την εισήγηση-πρόταση  της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος καλούνται οι Σύλλογοι να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις για τη διαμόρφωση αγωνιστικής πρότασης του Κλάδου για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. καλεί όλους τους Εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν μαζικά και ενεργά στις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων τους προκειμένου να διαμορφώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ένα στοχευμένο πλαίσιο θέσεων και προτάσεων με αγωνιστικές δράσεις και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η Δημόσια Εκπαίδευση και ο Εκπαιδευτικός θα βρεθεί στο στόχαστρο της τριτοκομματικής κυβέρηνησης και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μην τους αφήσουμε να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει στο Δημόσιο Σχολείο και στα εργασιακά μας δικαιώματα.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
                         ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗΤρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Τα κενά εκπαιδευτικών ΠΕ στο Ρέθυμνο, του Γιώργου Τρούλη!


Όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο η εικόνα έχει ως εξής:
Κενά Γενικής Αγωγής
Δασκάλων: 9 και επιπλέον 3 κενά που θα προκύψουν την επόμενη περίοδο
Νηπιαγωγών: 4
Αγγλικών: 3 πλήρους ωραρίου και 6 μειωμένου ωραρίου
Γυμναστών: 7 μειωμένου ωραρίου
Πληροφορικής: 6 μειωμένου ωραρίου
Μουσικής: 4 μειωμένου ωραρίου
Θεατρολόγων: 2 μειωμένου ωραρίου
Εικαστικών: 2 μειωμένου ωραρίου
Κενά Ειδικής Αγωγής
Δασκάλων: 2 σε τμήματα ένταξης και 38 σε παράλληλη στήριξη
Νηπιαγωγών: 1 σε τμήμα ένταξης και 4 σε παράλληλη στήριξη
Ειδικό βοηθητικό προσωπικό: 1 φυσικοθεραπευτή 1 λογοθεραπευτή και ψυχολόγους για στελέχωση του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου
"Αναπληρωτές συνάδελφοι Γαλλικών και Γερμανικών για 4 ώρες..."
Στη β Ξένη Γλώσσα το υπουργείο παιδείας προχώρησε μετά από πιέσεις της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας στην απαράδεκτη ενέργεια για πρόσληψη ωρομίσθιων συναδέλφων μόνο για 4 ώρες. Σκεφθείτε πόσοι συνάδελφοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν από τους νομούς τους, να νοικιάσουν σπίτι ή να μεταφέρονται με το όχημά τους χιλιόμετρα για να πάρουν στο τέλος του μήνα το πενιχρό μισθό τους που δεν θα υπερβαίνει τα 100 με 130 ευρώ. Μεσαιωνικού τύπου εργασιακές συνθήκες διαμορφώνει το υπουργείο παιδείας για όλους αυτούς τους συναδέλφους.
Στο Ρέθυμνο από τις 194 ώρες σε Γαλλικά και Γερμανικά καλύφθηκαν οι 44 ώρες με το καθεστώς των 4ωρων προσλήψεων στις αρχές της εβδομάδας. Αναλυτικά στα ΕΑΕΠ οι ανάγκες είναι 44 ώρες Γαλλικά και 70 ώρες Γερμανικά, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία οι ανάγκες σε β ξένη γλώσσα είναι 40 ώρες Γαλλικά και 40 ώρες σε Γερμανικά. Συνολικά υπάρχουν 194 ώρες σε όλο το νομό. Από αυτές η διεύθυνση αποφάσισε να διαθέσει τις 44 ώρες στα ΕΑΕΠ και μόνο για την Ε τάξη. Παραμένουν επομένως 150 ώρες β ξένης γλώσσας και μένουν δίχως β ξένη γλώσσα όλες οι ΣΤ τάξεις του νομού και όλες οι Ε τάξεις των σχολείων που δεν είναι ΕΑΕΠ.
"Τραγική η κατάσταση στα περισσότερα σχολεία"
Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη με τις άδειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις που έγιναν για το εξωτερικό. Πριν λίγες μέρες στο Ρέθυμνο με τα παραπάνω κενά έγινε πρόσληψη 1 δασκάλας και 1 νηπιαγωγού. Όπως φαίνεται ενώ το υπουργείο παιδείας γνωρίζει τα πραγματικά κενά κλείνει τα μάτια και στέλνει το μικρότερο δυνατό αριθμό για να καλύψει το τεράστιο πρόβλημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων.
Ποιό το νόημα επομένως να συμπληρώνουν οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολείων-νηπιαγωγείων το survey κάθε 15 μέρες, όταν όλα τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται στην πράξη; Ίσως όλη αυτή η διαδικασία να εξυπηρετεί μονάχα στατιστικούς λόγους κι όχι την ίδια την εκπαίδευση.
Η κατάσταση πλέον αρχίζει να δυναμιτίζει, όπως είναι αναμενόμενο, τις τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να βλέπουν τα παιδιά και τις τάξεις δίχως δασκάλους (π.χ. Δημοτικό σχολείο Άδελε) ενώ σε άλλες περιπτώσεις να έχουν κλείσει τα ολοήμερα προγράμματα για να καλυφθούν πρωινά τμήματα (π.χ. 2ο Δημοτικό Περάματος)
Το θύμα της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής και της οικονομίστικης λογικής του υπουργείου παιδείας είναι ο ίδιος ο μαθητής και οι κατά τόπους κοινωνίες ιδιαίτερα της υπαίθρου, που βλέπουν να ρημάζεται το ολοήμερο δημοτικό σχολείο .
Η ΔΟΕ οφείλει να ασκήσει πιέσεις προς το υπουργείο παιδείας για να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά των σχολικών μονάδων της χώρας. Οι ανάγκες της εκπαίδευσης δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά της πολιτείας. Το υπουργείο παιδείας πρέπει να καλύψει άμεσα τις βασικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. Κάθε καθυστέρηση  προκαλεί τεράστια ζημιά στα σχολεία και τους μαθητές μας.
* Ο Γιώργος Τρούλης είναι δάσκαλος
Πρόεδρος του Συλλόγου εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης Ρεθύμνου και
Αιρετός του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Ενημερωτικό από τον αιρετό του ΑΠΥΣΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, Καψαλάκη Ζαχαρία!


Στην αναμονή…
Περιμένοντας τη συγκρότηση
του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης…
Στην αναμονή βρισκόμαστε ακόμα για τη σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων… Ήδη βρισκόμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου και ακόμα δεν έχουν συσταθεί τα ΠΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΠΕ  στο νησί!
Τα προβλήματα παραμένουν πολλά και άλυτα! Η Κρήτη φάνηκε  τελικά ανοχύρωτη στην κάλυψη των τεραστίων κενών που αντιμετώπιζε από την έναρξη του σχολικού έτους, κενά που δεν καλύφτηκαν και ούτε πρόκειται να καλυφθούν. Αιχμή του δόρατος το Ηράκλειο, όπου υπάρχουν τεράστια κενά στα ολοήμερα που είναι ανοιχτά ακόμα (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία) τόσο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς όσο και σε συναδέλφους ειδικοτήτων.
Δυστυχώς φρούδες αποδείχτηκαν οι ελπίδες για ανάκαμψη του δημόσιου σχολείου μετά τον ερχομό της «πολυπόθητης» δόσης… Ο Γενάρης ξεκινά στραβά και απαράδεκτα με τη στοχοποίηση για μια ακόμα φορά της 2ης ξένης γλώσσας, καθώς καλούνται αυτές τις ημέρες συνάδελφοι να υπογράψουν 4ωρα απασχόλησης. Οι ώρες που δόθηκαν δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τα ΕΑΕΠ, που είναι η πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Ρεθύμνου που ενώ υπάρχουν αναγκαίες 220 ώρες για τη δεύτερη ξένη γλώσσα ήλθαν τελικά …44! Έτσι θα καλυφτούν μόνο τα ΕΑΕΠ… Παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και στο Ηράκλειο όπου δόθηκαν 70 ώρες, ενώ στα Χανιά διατέθηκαν 20 ώρες!
Το παζλ συμπληρώνει ο χθεσινοβραδινός διορισμός 2 δασκάλων και 5 νηπιαγωγών, μπροστά στα εκατοντάδες ακάλυπτα κενά των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την ιστορία να σημειώσω ότι μία νηπιαγωγός πηγαίνει στο Ρέθυμνο και μια δασκάλα στο Λασίθι…
Θέμα 2ο
Συγκροτήθηκαν τα Πειθαρχικά Συμβούλια,
χωρίς τη συμμετοχή αιρετών….
Συγκροτήθηκαν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια με τη συμμετοχή δύο δικαστικών και ενός προϊσταμένου δ/νσης εκπαίδευσης και χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εκπαιδευτικών.
            Το Υπουργείο Παιδείας στις 19-11-12 σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.361.8 / 112 / 145193/ Δ1 / 20-11-2012 ζητά να του κοινοποιηθούν στοιχεία  σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τον Ν.4093/2012), με πειθαρχικές αποφάσεις προσωρινής ή και οριστικής παύσης.
Πρόκειται για τα εξής παραπτώματα:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόμου «ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους ή μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, η άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων».
Επίσης ζητούνται τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι :
1.Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.
2. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους.
3. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην υπηρεσία) ,απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ. ΦΕΚ 224 ΤΑ/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου).
          Ακόμα συνάδελφοι μπορούν να βρεθούν εκτός εκπαίδευσης  εκπαιδευτικοί που οι υποθέσεις τους δεν έχουν τελεσιδικίσει ή και συνδικαλιστές που μπορούν πλέον να τους τυλίξει το σύστημα σε μια κόλλα χαρτί με την κατηγορία της «σοβαρής απείθειας» και να τεθούν σε αργία! Το τεκμήριο της αθωότητας πάει στις καλένδες, ενώ ο κίνδυνος να θεωρηθείς επίορκος ελλοχεύει! Στόχος είναι πλέον ο τρομοκρατημένος εκπαιδευτικός και κατ΄ επέκταση το υποταγμένο στο σύστημα δημόσιο σχολείο…
            Σε επίπεδο Κρήτης η σύνθεση είναι η ακόλουθη:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.       Χαλκιαδάκη Γεωργία του Φωτίου, Πρωτοδίκης
2.      Πετρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
3.      Κοντογιάννης Ευστάθιος του Μεγάλου, Δ/ντής ΠΕ Ρεθύμνης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.       Παϊσιος Ελευθέριος του Νικολάου, Πρωτοδίκης
2.      Πετρόπουλος Στέφανος του Σταύρου, Δικαστικός Αντ/πος του ΝΣΚ
3.      Τσικαλάκη Κυριακή του Νικολάου, Δ/ντρια ΠΕ Ηρακλείου
Στην πρώτη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης θα καταθέσω αίτημα να ενημερώνομαι για τις συνεδριάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Κρήτης, στο οποίο και θα καταθέσω αίτημα να παρευρίσκομαι στις συνεδρίες του.
Θέμα 3ο
Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Την περασμένη Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, στο survey των σχολικών μας μονάδων τοποθετήθηκε μια νέα ύποπτη στήλη εκεί που αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Η νέα στήλη ζητά ο Δ/ντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου κατ΄ εκτίμηση να αναγράψει πόσους μαθητές χωράει η κάθε αίθουσα…. Τι θέλει να πει ο ποιητής; Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ΟΛΟΙ… Το μνημόνιο σιγά – σιγά ξεδιπλώνει τις πτυχές του στην εκπαίδευση… Τελικά ο "συνωστισμός" έφυγε από τα λιμάνια και οδηγείται στις τάξεις των σχολείων μας!!!
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει άμεσα η ΔΟΕ και οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π. Ε. να πάρουν θέση και να προστατέψουν Διευθυντές σχολικών μονάδων και δημόσιο σχολείο…
Θέμα 3ο
Στο Ηράκλειο με ΤΑΞΙ…
Τελικά οι κυβερνώντες και διοικούντες  δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να κατανοήσουν το αυτονόητο! Ως αιρετός του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου πολλές φορές είχα κάνει αναφορά για το κλειστό Ειδικό σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Τυμπακίου.
Το πρόβλημα λύθηκε με το νέο έτος, καθώς επιλέχθηκε τελικά η πιο πολυέξοδη λύση της μεταφοράς  των μαθητών του σχολείου στο αντίστοιχο σχολείο του Ηρακλείου. Αυτό σημαίνει καθημερινά κωφοί μαθητές ηλικίας 6-12 χρόνων θα διανύουν 70 και πλέον χιλιόμετρα το πρωί και άλλα τόσα το μεσημέρι για να μάθουν γράμματα… Ένα δρομολόγιο που κοστίζει καθημερινά 100 ευρώ στην πολιτεία, τη στιγμή που με το ποσό αυτό θα είχαν διοριστεί όχι ένας αλλά δυο και ίσως περισσότεροι δάσκαλοι για τις ανάγκες του σχολείου, χώρια την ταλαιπωρία μικρών παιδιών.
            Για την ιστορία να σημειώσω ότι κάποιοι γονείς δε δέχτηκαν τη μεταφορά, καθώς θεωρούν απαράδεχτο κωφά παιδιά 6 χρόνων να υφίστανται αυτή την ταλαιπωρία.
Θέμα 4ο
Οι μεταθέσεις στην πρέσα…
Ως το τέλος του Γενάρη οι αιτήσεις!
      Επιτέλους εκδόθηκε η εγκύκλιος των μεταθέσεων, αλλά ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων έχει συρρικνωθεί στις 10 μέρες (21/1/2013 μέχρι 31/1/13) με κάποιες αλλαγές:
1)Καταργείται η διετία και επανέρχεται το ένα έτος για την κατοχύρωση δικαιώματος μετάθεσης/βελτίωσης.
2)Μόνο όσοι συνάδελφοι διορίστηκαν το 2010 και παρέμειναν και τα τρία έτη στην ίδια περιοχή μετάθεσης, για την χρονιά 2012-2013 θα παίρνουν τα διπλάσια μόρια που αντιστοιχούν στο σχολείο που υπηρετούν. Ο διπλασιασμός των μορίων θα ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς η αντίστοιχη διάταξη παύει να ισχύει με νόμο.
3)Έγινε επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης. Αυτό για την Κρήτη δεν έχει συνέπειες, καθώς δεν υπήρχαν περιοχές μετάθεσης εντός των νομών.
    
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς           
Ζαχαρίας Καψαλάκης
Αιρετός ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και τους καλοκαιρινούς μήνες), μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  zkapsala@otenet.gr – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ, αλλά μόνο για εγγραφές, καθώς έχει γεμίσει) για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Όποια σχολεία ή συνάδελφοι, δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πλέον ενημερωτικά μου, να με ενημερώσουν…

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Στον αέρα το επίδομα θέσης και η ΔΟΕ σφυρίζει αδιάφορα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με το (ΦΕΚ 414/τ.Β'/23-2-2012), καταργείται το επίδομα θέσης ευθύνης σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1-11-2011.
Δηλαδή, όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ασκούν διοικητικά καθήκοντα δεν θα λαμβάνουν πλέον το επίδομα θέσης.

Είναι βέβαιο, πως πρόκειται γι άλλη μια, από τις πολλές αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω των Μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων.

Όταν ενημερώθηκε η Ομοσπονδία, μέσα από την επιστολή που κοινοποίησα στις 4-02-2012, δεσμεύτηκε πως θα θέσει το ζήτημα στο Υπ.Παιδείας και θα παρακολουθήσει το θέμα.

Παραθέτω τις ενέργειες της ΔΟΕ:
Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012: Ανακοίνωση της ΔΟΕ για το παραπάνω θέμα.
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012: Έθεσε το ζήτημα στον Υπ.Παιδείας σε συνάντηση που είχαν.
Πέμπτη 19 Απρίλιου 2012: Έθεσε και πάλι από κοντά το ζήτημα στον Υπ.Παιδείας.
Πέμπτη 26 Απρίλιου 2012: Η ΔΟΕ εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

''Κύριε Υπουργέ
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., είναι αναγκασμένο να καλέσει, τους προϊστάμενους των ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, να μην εκτελούν καμιά διοικητική πράξη, εάν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα''

10 Σεπτεμβρίου 2012:Καθώς δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη στο θέμα, η ΔΟΕ με ανακοίνωσή της αναφέρει:

''Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δήλωσε ότι θα καλέσει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου στα ολιγοθέσια σχολεία να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας για το κομμάτι που αφορά το διοικητικό έργο.''

Πριν λίγες μέρες, όμως, έπειτα από ''διαδικτυακή ενημέρωση'' του αιρετού ΚΥΣΠΕ (Μπράτη Δ.), μαθαίνω έκπληκτος πως ο νομικός σύμβουλος είχε ενημερώσει το Δ.Σ. της ΔΟΕ πως για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί να γίνει επίσχεση εργασίας, αφού το επίδομα θέσης δεν προβλέπεται στο νόμο.

Τελικά μπορεί να γίνει επίσχεση εργασίας για το συγκεκριμένο θέμα;;;

Διότι, ο Πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Μαντάς στις 7-09-2012(προσέξτε την ημερομηνία) σε δήλωση-απάντηση σε ερώτηση συναδέλφισσας στο διαδίκτυο ανέφερε τα εξής:''Σε κάθε περίπτωση η νομική υπηρεσία της ΔΟΕ εξετάζει τις παραμέτρους σχετικά με την άρνηση προσφοράς της υπηρεσίας και θα ενημερωθείτε άμεσα.''

Προκύπτουν λοιπόν ερωτηματικά, καθώς τρεις μέρες μετά τη δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας πως εξετάζονται οι νομικοί παράμετροι, η ΔΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση, προς τον Υπ. Παιδείας,που ανέφερε πως θα προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας αν δεν δοθεί το επίδομα.

Επομένως, το Δ.Σ. της ΔΟΕ οφείλει να ενημερώσει υπέυθυνα και ξεκάθαρα  τους συνάδελφους που έχασαν από τον Νοέμβριο του 2011 τα χρήματα που δούλεψαν, αλλά και γι αυτά που χάνονται καθημερινά, ενώ ασκούν διοικητικά καθήκοντα, τι μπορεί να πράξει για το συμφέρον τους.

Μακράκης Γιώργος,                                                                                                               Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Π.Ε. Ηρακλείου                                                             ‘Δ.Θετοκόπουλος’