Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021

Ενημερωτικό Δελτίο: Τελικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης και ο ρυθμός εμβολιασμού στο ν. Ηρακλείου

 


Αιτήσεις π

Την Παρασκευή 9 Απριλίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αιτήσεων παραίτησης-συνταξιοδότησης, καθώς μέχρι σήμερα μπορούσαν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ανάκληση της αρχικής τους αίτησης. Επομένως, με βάση τις ανακλήσεις στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ν. Ηρακλείου ο τελικός αριθμός αιτήσεων συνταξιοδότησης ανέρχεται στους 75 συναδέλφους. Αναλυτικότερα, ανά κατηγορία:

Δάσκαλοι

    61  (72)

Νηπιαγωγοί

   12  (14)

Γυμναστές

  1    (2)

Αγγλικής φιλολογίας

 1     (2)

Σύνολο

   75   (90)

* Οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν τον αρχικό αριθμό αιτήσεων παραίτησης-συνταξιοδότησης. 

Εμβολιασμός Εκπαιδευτικών στο νομό Ηρακλείου:

Από το σύνολο των 2.738 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 9/4, έχουν πραγματοποιηθεί 83 εμβολιασμοί συναδέλφων.
*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών