Τρίτη 3 Μαΐου 2022

Ενημερωτικό Σημείωμα: Αλλαγή ΜΚ στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς & Δημοσίευση εγκυκλίου με οδηγίες για προκήρυξη στην Ειδική Αγωγή

 

Α. Ενημέρωση για την αλλαγή ΜΚ στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Σε επικοινωνία που είχαμε με το αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ηρακλείου ενημερώνουμε ότι:

1.     Όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δικαιούνταν αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022, το αρμόδιο τμήμα καταχωρεί αυτή την περίοδο τα στοιχεία και στη μισθοδοσία του Ιουνίου θα πιστωθούν τα χρήματα. Τα αναδρομικά ποσά θα μπουν σε μία δόση στο πρώτο δεκαπενθήμερο της συγκεκριμένης μισθοδοσίας.

2.     Όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δικαιούνταν αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου από τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, επειδή ήταν ηλεκτρονικά αυτόματη η αναβάθμιση του ΜΚ, έχουν ήδη λάβει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Β. Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος με τις οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών στον ΟΠΣΥΔ στην Προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής.  

Σημαντικές επισημάνσεις που οφείλουν να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι είναι:

1.     Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 04 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

2.     Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο ΟΠΣΥΔ.

3.     Προαπαιτούμενα συμμετοχής: α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/), και β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής).

4.     Καθόλη τη διάρκεια της προθεσμίας της παρούσας οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, καθώς και δικαιολογητικά που έχουν μεταφορτώσει ή να μεταφορτώνουν (νέα) δικαιολογητικά. Σε περίπτωση νέας μεταφόρτωσης αρχείου σε αίτημα επικαιροποίησης στοιχείου φακέλου επί του οποίου υπάρχει ήδη μεταφορτωμένο αρχείο, επισημαίνεται ότι το παλιό αρχείο διαγράφεται.

5.     Οι συνάδελφοι θα πρέπει να επιλέξουν μία (1) Δ/νση Εκπ/σης ως αρμόδια για τη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων που θα υποβάλουν, ήτοι την αξιολόγηση της ορθότητας των μεταφορτωθέντων δικαιολογητικών

                      Η εγκύκλιος έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά στη σελίδα της Διεύθυνσης: https://dipeira.gov.gr/site/wp-content/uploads/2022/05/%CE%A84%CE%A1%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%935%CE%9D.pdf

Είμαστε στη διάθεσή σας,

*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

Συνοπτικός οδηγός ενημέρωσης για τις μεταθέσεις-οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

 


Συνοπτικός οδηγός για τις μεταθέσεις-οριστικές τοποθετήσεις των μονίμων-νεοδιόριστων εκπαιδευτικών εντός Πυσπε Ηρακλείου.

1.      Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. https://dipeira.gov.gr/site/

2.      Προθεσμία δηλώσεων από την Τετάρτη 27-04-2022 έως και την Παρασκευή 13-05-2022 και ώρα 14:00.

3.      Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν σχολικές μονάδες και όχι σύνολο κενών. Συγκεκριμένα έως και 20 σχολικές μονάδες. Παράδειγμα: Επιλέγοντας το Δημοτικό Σχολείο Ζαρού (7 κενά) χρεώνεται ως μία (1) επιλογή από τις είκοσι (20).

4.      Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία των αποσπάσεων εντός Πυσπε Ηρακλείου, μετά το πέρας της οριστικής τους τοποθέτησης, καθώς έχουν "ξεχρεώσει", κατά το φετινό σχολικό έτος, την οργανική τους θέση. Οι αποσπάσεις είναι προσωρινές τοποθετήσεις σε σχολική μονάδα με λειτουργικά κενά και αφορά ένα σχολικό έτος.

5.      Όσοι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, με βάση τη σειρά τους, δεν έπιασαν κάποια από τις 20 επιλογές, θα κληθούν να δηλώσουν εκ νέου στα εναπομείναντα κενά που θα έχουν απομείνει.

6.      Τα Δημοτικά Σχολεία Καρτερού και 4ο Γαζίου (νεοϊδρυθέν σχολείο), παρότι έχουν ιδρυθεί δε λειτουργούν καθώς δεν έχουν κτίριο. Ωστόσο, διαθέτουν οργανικά κενά και συμπεριλαμβάνονται στις δηλώσεις. Συνεπώς, όσες και όσοι δηλώσετε και τοποθετηθείτε στα συγκεκριμένα σχολεία, θα κριθείτε υπεράριθμοι. Αυτό σημαίνει πως θα τοποθετηθείτε σε άλλα -όμορα ή κοντινά – σχολεία.

7.      Τι είναι υπεραριθμία; Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία κρίνονται από τη Διεύθυνση Π.Ε. το διάστημα του καλοκαιριού, με βάση το μαθητικό δυναμικό της εκάστοτε σχολικής κοινότητας.

Παράδειγμα: Ένα 10/θέσιο οργανικά Δημοτικό Σχολείο δύναται το επόμενο σχολικό έτος να έχει λειτουργικότητα 8 τμημάτων. Συνεπώς, δύο εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα οι τελευταίοι που έχουν τοποθετηθεί στο σχολείο κρίνονται υπεράριθμοι, εκτός αν κάποιος άλλος συνάδελφους του σχολείου επιθυμεί εθελοντικά να κριθεί ο ίδιος υπεράριθμός.

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους υπεράριθμους των λοιπών σχολείων, τοποθετούνται με επιλογή τους σε διαθέσιμα κενά όμορων σχολείων. Η διαδικασία των υπεραριθμιών προηγείται χρονικά από τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

8.      Στα οργανικά κενά υπολογίζονται και θέσεις σε ολοήμερα τμήματα, καθώς και τέτοιες θέσεις χαρακτηρίζονται οργανικές με βάση το σχετικό ΦΕΚ.

9.     Σας παραθέτουμε αναλυτικό κατάλογο προκείμενου να έχετε μία συνολική εικόνα της μοριοδότησης των σχολείων και της χιλιομετρικής απόστασης από την πόλη του Ηρακλείου.

Για τα δημοτικά σχολεία στο σύνδεσμο:        https://enotikikinisiekpedeutikon.blogspot.com/2021/07/blog-post_28.html?m=0&fbclid=IwAR20zdVR1MIZIWC1kKC8BRPEZ73nuUpSuKTjndGjgxL-kDLEab-VQPEDeS8

Για τα νηπιαγωγεία στο σύνδεσμο:

https://enotikikinisiekpedeutikon.blogspot.com/2021/07/blog-post_6.html?m=0&fbclid=IwAR16cISIz186iOH245_BtUk7emLjEVsi4Fm1WTgjg0QTMkc3qwI69npEtr8

Είμαστε τη διάθεσή σας,

Καλή δήλωση και καλή τοποθέτηση σε όλους τους συναδέλφους!!!

  

*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών

Κυριακή 10 Απριλίου 2022

Τρίτη 12 Απριλίου: Διαδικτυακή Εκδήλωση για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

 


ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

"ΝΕΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ"

 

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών/Αυτόνομο Δίκτυο Π.Ε. σας προσκαλούμε στην ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση  με θέμα: «Νέοι εκπαιδευτικοί-συνδικαλιστικό κίνημα -αναπληρωτές.  Συμμετοχή και δράση, εργασιακά δικαιώματα- Διεκδικήσεις» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μέσω της πλατφόρμας zoom.

 

Ομιλητές θα είναι:

 

Ιωάννης Κουζής, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής-Κοσμήτορας Σχολής πολιτικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

 

Γιώργος Αρακάς, Νεοδιόριστος Εκπαιδευτικός

 

Αχιλλέας Τσάμης, Νεοδιόριστος Εκπαιδευτικός

 

Από τις 18:45 η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για σύνδεση πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ -ΕΚΔΗΛΩΣΗ  Τρίτη 12-4-2022, 19:00 Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85494135722?pwd=Z3lTMnh3UDd6TCtvaFFDMWVDZklNUT09

 

Meeting ID: 854 9413 5722

Passcode: pQ07N1

 

*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών

Σάββατο 9 Απριλίου 2022

Αναλυτικός Οδηγός Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών

 

     Δημοσιεύτηκαν στις 4/4/2022 οι εγκύκλιοι αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες και φορείς για το διδακτικό έτος 2022-2023. Το 2022 θα έχουμε τις  δεύτερες αποσπάσεις χωρίς την παρουσία αιρετών σε ΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΠΕ/ΚΥΣΠΕ για τον ουσιαστικό έλεγχο όλης της διαδικασίας! Οι αποσπάσεις: α)από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ β) σε ΚΕΔΑΣΥ γ) σε δομές ΕΑΕ δ) σε Μουσικά Σχολεία ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, θα γίνουν χωρίς την παρουσία των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια τους αλλά μόνο με διορισμένα μέλη! Και αυτή η αντιδημοκρατική εκτροπή, είναι η «κανονικότητα» που θέλουν να επιβάλουν μετά τις ηλεκτρονικές εκλογές παρωδία, σε όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, με τελευταίο δείγμα τις πρόσφατες μεταθέσεις που έγιναν σε καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας!

     Η παρουσία των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών όλα αυτά τα χρόνια εξασφάλιζε την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες!

     Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών/ Αυτόνομο Δίκτυο Π.Ε. αποκωδικοποιούμε κάποια σημεία των εγκυκλίων.

 

Ø    Ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης;

 

     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης είναι  από 5-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00. Είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ ασφυκτικά και με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις ανακοινώθηκαν στις 18 Μαρτίου, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μια εύλογη παράταση λίγων ημερών! Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερωθούν και να κινηθούν με ταχύτατους ρυθμούς για να υποβάλουν έγκαιρα και ολοκληρωμένα την αίτησή τους!

 

Ø    Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις και μέχρι πότε μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης απόσπασης αλλά και πιθανής απόσπασης;

 

     Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

     Μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022 δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

     Ο χρόνος απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θεωρείται σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δε θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης.

     Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 11-07-2022, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

     Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία,  οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις αντίστοιχα.

     Η αίτηση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θα εξετάζεται σε περίπτωση που ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού σε υπηρεσία/φορέα, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΑΕ, Μουσικό ή Καλλιτεχνικό  σχολείο.

 

Ø    Τι γίνεται με τις ενστάσεις, επανεξετάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων;

 

     Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος:

α. ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών]

β. επανεξέταση της αίτησης απόσπασης τους εφόσον δεν αποσπάστηκαν

γ. αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 11-07-2022.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των περιπτώσεων β και γ είναι δυνητική.

 

Ø    Πώς ορίζεται το δικαίωμα αλλά και το κώλυμα απόσπασης;

 

     Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:

α) Είναι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16, οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία από το 2006 και μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τις υπηρεσίες.

β) Είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει κανονικά ή με παράταση μετά τις 31-08- 2022. γ) Έχουν αποσπαστεί με θητεία, όπως: Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών, μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ.α. και η θητεία αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022.

δ) Έχουν αποσπαστεί και η απόσπαση αυτή δεν λήγει έως τις 31-08-2022.

ε) Για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των διατάξεων της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/20 (Α΄177) ισχύουν τα ακόλουθα:

ü    Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει πέντε (5) έτη σε μονάδες Ε.Α.Ε., εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή διορισμού τους, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποκλειστικά για την Ειδική Αγωγή.

ü    Όσοι εξ΄ αυτών δεν έχουν υπηρετήσει την υποχρεωτική διετία στην περιοχή διορισμού τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης της ανωτέρω διάταξης.

ü    Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης που δεν έχουν υπηρετήσει για δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μόνο εφόσον ενταχθούν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης του άρθρου 42 του ν. 4722/2020.

ü    Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 (πρώην 16.02) ή ΤΕ16, οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα Σχολεία αυτά και πριν την πάροδο της υποχρεωτικής διετίας εφόσον ενταχθούν στις κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις απόσπασης της ανωτέρω διάταξης (βλ. Κεφ. Ε΄-Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία).

     Αιτήσεις εκπαιδευτικών που έχουν κώλυμα απόσπασης δεν θα γίνονται δεκτές. Δυστυχώς για  άλλη μια φορά – και μετά τον εμπαιγμό που υπέστησαν κατά την διαδικασία των μεταθέσεων- στερείται το δικαίωμα απόσπασης σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει διετία από το διορισμό τους! Είναι προφανές ότι απαιτούμε να δοθεί το δικαίωμα στους/στις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους να αιτηθούν απόσπαση την τρέχουσα σχολική χρονιά!

 

 

Ø    Πώς γίνονται οι αποσπάσεις με κριτήρια μοριοδότησης;

 

     Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:

α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας

β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη

γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω

2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:

¨              Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

¨              Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.

¨              Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

¨              Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

¨              Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

5) Άλλοι λόγοι: Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο βρίσκεται η σχολή, όπου φοιτά ο εκπ/κός κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της φοίτησής του.Τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζονται ενιαία. Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και για απόκτηση διδακτορικού τίτλου δεν χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες.

 

Ø    Ποιες είναι οι περιπτώσεις αποσπάσεων για σοβαρούς λόγους υγείας;

 

α. των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),

β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους) που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 του ν. 3863/2010).

Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.

 

Ø    Ποιες είναι οι κατηγορίες των αποσπάσεων κατά προτεραιότητα;

 

     Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α’ 258), των παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους». Για την ειδική κατηγορία της παρούσης παραγράφου, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη και Γνωματεύσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).

β) Είναι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α' 45), ή έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως [παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)].

Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ποσοστό αναπηρίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

γ)Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

(παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α΄43) και παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α΄39)]. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (Α΄47).

Για τις περιπτώσεις συζύγων στρατιωτικών, που τελούν «υπό μετακίνηση» και δεν είναι γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δεν θα υποβληθούν αιτήσεις κατά την παρούσα διαδικασία. Οι αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται, όταν καθίσταται γνωστός ο τόπος μετακίνησης και θα εξετάζονται για την ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

δ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010).

ε) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ ( παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995  και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).

στ) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 και παρ.12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016).

ζ) Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129)). Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 3896/2010 (Α΄207), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (Β΄1078) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν. 4600/2019 (Β΄103).

 

Ø    Πώς γίνονται οι αποσπάσεις σε  Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και σε δομές Ε.Α.Ε. ;

 

     Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για ΚΕΔΑΣΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, σχολικές μονάδες Κωφών/Τυφλών και ΕΕΕΕΚ για το σχολικό ή διδακτικό έτος 2022-23 ακολουθούν την ίδια διαδικασία και τις προθεσμίες με την Γενική Εκπαίδευση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), έχουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων:

1) Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τις υπ’ αριθ. Υ.Α. 106410/Ε1/17-8-2020 (Γ΄1289)

2) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην  Ε.Α.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του v. 4415/2016 (Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78).

Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

α) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δ) Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ

ε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται και με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για ΚΕΔΑΣΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα.

     Στα ΚΕΔΑΣΥ δικαίωμα απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των ακόλουθων κλάδων με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και με τουλάχιστον οκταετή (8) διδακτική υπηρεσία από την οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη στην ΕΑΕ (άρθρο 15 του Ν. 4823/2021): ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71 και  ΠΕ02 – Φιλολόγων ΠΕ03 – Μαθηματικών ΠΕ04 – Φυσικών Επιστημών. Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΑΣΥ αφορούν σε σχολικό και όχι σε διδακτικό έτος. Επίσης εφόσον ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΑΣΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δεν θα εξετάζονται αιτήσεις απόσπασης που έχουν υποβληθεί για Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά σχολεία ή από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ. Οι αποσπάσεις σε ΚΕΣΥ προηγούνται εκείνων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.

 

Ø    Πότε γίνονται οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς;

 

     Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε φορείς  είναι  από 5-04-2022 μέχρι 15-04-2022 και ώρα 15:00.

 

Ø    Σε ποιους φορείς μπορούν να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί;

 

Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης), ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΕΔΑΣΥ

 

Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ)

     Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων υποβάλλουν αίτηση απόσπασης σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα, και όχι αίτηση απόσπασης σε Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης για διοικητικό έργο.   

 

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ

     Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα αποσπασθούν σε Πανεπιστήμια/ΑΣΠΑΙΤΕ θα ασκούν με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων έργο σχετικό μόνο με υποβοήθηση των Τμημάτων σε πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση απαιτείται αιτιολογημένη πρόταση των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

 

Δ. ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

     Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν στις παρακάτω ΑΕΑ:

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων

Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης

     Προϋπόθεση για την απόσπαση είναι η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων και η διδακτική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται κατά περίπτωση στην οικεία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία ή Ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή.

     Για τις αποσπάσεις εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας.

 

 

Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

   Οι αποσπάσεις αυτές αφορούν σε διδακτικό έργο

 

ΣΤ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

(Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Γ.Α.Κ., Δημόσια ΙΕΚ, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Ι.Τ.Υ.Ε.–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Κ.Ε.Γ., Π.Ε.Κ., Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερές Αρχιεπισκοπές, Ιερές Μητροπόλεις).

     Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί στους ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερωθούν για το έργο που επιτελούν οι φορείς αυτοί, προκειμένου να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους. Για την επιλογή των υποψηφίων προς απόσπαση θα υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση των φορέων με αναφορά στο έργο που θα αναλάβουν.

     Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ μέχρι τις 10 Μαΐου 2022.

     Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους μέχρι 15 Ιουνίου 2022, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

     Αν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π.Σ. ή σε ΠΕΙ.Σ. αποσπαστούν και αναλάβουν υπηρεσία στον φορέα απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αυτή λήγει αυτοδικαίως σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 4812/2021 Επιπλέον δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.Ζ΄ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ.Ι.Ε.Κ.):

      Η διαδικασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις για διοικητικό έργο στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της ΓΓΕΕΚΔΒΜ του ΥΠΑΙΘ γίνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πεδίο «ΓΓΕΕΚΔΒΜ&N - Δημόσια ΙΕΚ», όπου θα μπορούν να επιλέγουν έως και τρία (3) ΔΙΕΚ μιας Περιφέρειας.

      Για τις αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες η θέση μας ήταν ξεκάθαρη: Οι αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς να γίνονται από τα κεντρικά συμβούλια ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ, με προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων, ανακοίνωση των αντίστοιχων προσόντων που απαιτούνται, με συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές μέχρι σήμερα γίνονται με υπογραφή του/της Υπουργού και προκαλούν σοβαρές ενστάσεις σε περιπτώσεις που καταστρατηγείται η αξιολογική σειρά προτάσεων σε κάποιους φορείς, δημιουργώντας καθαρά συνθήκες πελατειακού κράτους!

 

*Μέλος του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών