Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ενημερωτικό για το ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου, από τον αιρετό Στέλιο Ορφανουδάκη


Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής :
1ο Θέμα :Άδειες Άσκησης Έργου με Αμοιβή
Εγκρίθηκαν ομόφωνα και τα τρία (3) αιτήματα για άδεια άσκησης έργου με αμοιβή.
2ο Θέμα : Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού
Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η μία (1) αίτηση Συνάφειας Μεταπτυχιακού.
3ο Θέμα : Απαλλαγή από τα καθήκοντα Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Σχολικών Μονάδων
Απαλλάσσονται και οι τέσσερις (4) συνάδελφοι προϊστάμενοι (δύο δάσκαλοι και δύο νηπιαγωγοί) από τα διοικητικά τους καθήκοντα, όταν αντικατασταθούν.
4ο Θέμα: Προγραμματισμός νέας σχολικής χρονιάς (Ορισμός Λειτουργικών Κενών)
Πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμός για τη νέα σχολική χρονιά (2018-19) με τα εξής λειτουργικά κενά για δασκάλους και νηπιαγωγούς.
Οι λειτουργικές ανάγκες του Νομού σε δασκάλους είναι 110 για πρωινά τμήματα και 7 σε ολοήμερα Ολιγοθέσιων Σχολείων και σε συνδυασμό με τους 19 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους 7 υπεράριθμους, τα κενά για τη νέα χρονιά διαμορφώνονται στα 84 για πρωινά τμήματα και 7 ολοήμερα Ολιγοθέσιων Σχολείων.
Τα κενά στους νηπιαγωγούς του Νομού Ρεθύμνου είναι 49, βρίσκονται ήδη 2 αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στη διάθεση και με τους 4 υπεράριθμους που προκύπτουν, τα λειτουργικά κενά πλέον είναι 43. Να αναφέρω επίσης ότι αναστέλλεται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων Γαράζου κι Αξού, λόγω μικρού αριθμού φοιτούντων μαθητών.
Όσον αφορά τα κενά στην ειδική Αγωγή είναι αρκετά. Απαιτούνται 14 δάσκαλοι ειδικής αγωγής, οι 11 για να καλύψουν τμήματα Ένταξης Δημοτικών Σχολείων και οι 3 για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου. Τα κενά για νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής είναι 6, τα 3
αφορούν Τμήματα Ένταξης Νηπιαγωγείων και τα άλλα 3 το Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου.
Οπότε τα κενά για τους δασκάλους και νηπιαγωγούς γενικής και ειδικής αγωγής φτάνουν τα 154.
5ο Θέμα : Μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ενέκρινε τις μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου κι εκκρεμεί η οριστικοποίησή τους, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης.
Από τα 70 αιτήματα που πραγματοποιήθηκαν, ικανοποιήθηκαν μόνο τα 23. Πιο συγκεκριμένα, ικανοποιήθηκαν και τα 3 αιτήματα καθηγητών Γαλλικων, και τα 4 αιτήματα καθηγητών Αγγλικών, τα 2 από τα 3 αιτήματα καθηγητών Πληροφορικής κι αυτός που δεν τοποθετήθηκε παραμένει στη διάθεση , τα 2 από τα 4 αιτήματα Γυμναστών, τα 10 από τα 34 αιτήματα δασκάλων και μόλις τα 2 από τα 22 αιτήματα Νηπιαγωγών.
Ως Αιρετός έχω την υποχρέωση να ενημερώσω για τις μεταβολές αυτές κι ανεπίσημα ανακοινώνω τις τοποθετήσεις συναδέλφων που ικανοποιήθηκε το αίτημά τους. Η επίσημη ενημέρωση θα γίνει από την την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, όταν επικυρώσει τις μεταβολές αυτές κι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης . 

Σε κάθε περίπτωση, να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης.


Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Τα πραγματικά και πιθανά οργανικά κενά Π.Ε. στο ν.Ρεθύμνου για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ, από τον αιρετό Στέλιο Ορφανουδάκη


1o Ενημερωτικό Ιουνίου

 


Στέλιος Ορφανουδάκης                    Ρέθυμνο, 20 Ιουνίου 2018

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Τηλ. 6942243993
              sorfanoudakis@yahoo.gr


Προς τους Συναδέλφους μου

Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα: «Τα πραγματικά και πιθανά οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ»
 Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, καθορίστηκαν ονομαστικά τα οργανικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για τις ειδικότητες των δασκάλων, των νηπιαγωγών, της ειδικής αγωγής, των καθηγητών αγγλικής γλώσσας, των καθηγητών φυσικής αγωγής, των καθηγητών μουσικής, των καθηγητών πληροφορικής και των καθηγητών γαλλικής γλώσσας.

Επομένως όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, όσοι συνάδελφοι έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου καθώς και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μπορούν να δηλώσουν μέσα σε οχτώ (8) εργάσιμες ημέρες από Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 έως και Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 23:59 στο σύστημα hhtp://teachers.minedu.gov.gr, τις σχολικές μονάδες όπου επιζητούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι είκοσι (20) επιλογές — σχολικές μονάδες. Στις επιλογές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό είτε δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, όπου πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων.      Οδηγίες για τη συμπλήρωση των προτιμήσεων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης και πιο συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις (20-6-2018).

Σας στέλνω τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων που υπάρχουν για δήλωση προτίμησης καθώς και τα ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που προκύπτουν από την ενδεχόμενη μετακίνηση των συναδέλφων που έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης.

Τα οργανικά κενά, όπως αυτά καθορίστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου, είναι τα ακόλουθα:

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  (ΠΕ70)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Δ.Σ. Πλατάνου Αμαρίου
3
2
4/θ ΔΣ Φουρφουρά
4
3
5/θ Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου
1
4
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
5
5
8/θ Δ.Σ. Σταυρωμένου
1
6
2/θ Δ.Σ. Μελάμπων
3
7
3/θ Δ.Σ. Αγ. Γαλήνης
3
8
5/θ Δ.Σ. Πρινέ
1
9
3/θ  Δ.Σ.  Αγκουσελιανών
1
10
8/θ Δ.Σ.  Σπηλίου
1
11
1ο 8/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
1
12
2ο 9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
2
13
1/θ Δ.Σ. Αβδελλά
1
14
2/θ Δ.Σ. Καλύβου
2
15
2/θ Δ.Σ. Αγ. Μάμαντα
2
16
2/θ Δ.Σ. Αξού
1
17
2/θ Δ.Σ. Αλφάς
2
18
1/θ Δ.Σ. Γαράζου
1
19
2/θ Δ.Σ. Σκεπαστής
1
20
3/θ Δ.Σ. Σισών
2
21
2/θ Δ.Σ. Μαργαριτών
1
22
4/θ Δ.Σ. Μπαλίου
4
23
3/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
3
24
6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών
9
25
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
8
26
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
6
27
1ο  12/θ Δ.Σ. Περάματος
2
28
1ο  12/θ Δ.Σ. Πλακιά
12
29
6ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
1

ΣΥΝΟΛΟ:


84

 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  (ΠΕ60)

Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
1/θ Νηπ/γείο Πλατάνου Αμαρίου
1
2
1/θ Νηπ/γείο Αγ. Γαλήνης
1
3
1/θ Νηπ/γείο Σελλίων
1
4
2/θ Νηπ/γείο Μύρθιου
3
5
2/θ Νηπ/γείο Επισκοπής
1
6
1/θ Νηπ/γείο Απλαδιανών
1
7
1/θ Νηπ/γείο Αγ. Μάμαντα
1
8
Νηπ/γείο Αξού
1
9
Νηπ/γείο Αγιάς
1
10
1/θ Νηπ/γείο Γαράζου
1
11
1ο 2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Ανωγείων
2
12
2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Ζωνιανών
4
13
2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Λιβαδίων
1
ΣΥΝΟΛΟ:
19ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Αποστόλων
1
2
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Σταυρωμένου
1
3
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Σπηλίου
1
4
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Αρμένων
1
5
Τμήμα Ένταξης 3ου Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
6
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Ζωνιανών
1
7
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Λιβαδίων
1
8
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Ανωγείων
1
9
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Πλακια
1

ΣΥΝΟΛΟ:


9ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
1
2
Τμήμα Ένταξης 2ου Νηπ. Περάματος
1
3
Τμήμα Ένταξης 7ου Νηπ. Ρεθύμνου
1
4
Τμήμα Ένταξης 8ου Νηπ. Ρεθύμνου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
4


ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
1
2
8/θ Δ.Σ. Σταυρωμένου
1
3
10 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
4
5/θ Δ.Σ. Πρινέ
1
5
6/θ Δ.Σ. Γερανίου
1
6
6/θ Δ.Σ. Επισκοπής
1
7
2ο  9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
1
8
5/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
1
9
6/θ Δ.Σ. Αγ. Νικολάου
1
10
6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών
1
11
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
1
12
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
1
13
12/θ Δ.Σ. Άδελε
2
14
6 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
15
9 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
16
14 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
17
15 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
18
1ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
19
1ο 12/θ Δ.Σ.  Πλακιά
1
ΣΥΝΟΛΟ:
20
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΕ11)
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δ.Σ. Επισκοπής
1
2
2/θ Δ.Σ. Μαργαριτών
1
3
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
1
4
3/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
1
5
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
1
6
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
1
ΣΥΝΟΛΟ:
6

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ79)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
15 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
2
13 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
3
9 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
4
1 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
5
1 ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
6
1ο 12/θ Δ.Σ.  Πλακιά
1
7
12/θ Δ.Σ.  Άδελε
1
ΣΥΝΟΛΟ:
7
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕ86)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
6ο  12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
2
15ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
2

 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙ ΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ05)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2ο  12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
2
6ο  12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
3
2ο Δ.Σ. 9/θ Ατσιποπούλου
1
4
1ο  12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
5
2ο  12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
ΣΥΝΟΛΟ:
5

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Τα πιθανά κενά προκύπτουν από την επεξεργασία των αιτήσεων των συναδέλφων που έκαναν αίτηση μετάθεσης.

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
1ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
2
3ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
2
3
6ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
4
9ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
5
13ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
6
1ο  8/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
1
7
2ο  9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
2
8
6/θ Δ.Σ. Γωνιάς
1
9
6/θ Δ.Σ. Γερανίου
1
10
6/θ Δ.Σ. Επισκοπής
1
11
5/θ Δ.Σ. Ρουσσοσπιτίου
1
12
6/θ Δ.Σ. Αρμένων
2
13
12/θ Δ.Σ. Άδελε
1
14
8/θ Δ.Σ.  Σπηλίου
3
15
1ο 12/θ Δ.Σ.  Πλακιά
1
16
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
1
17
2/θ Δ.Σ. Αλφάς
1
18
2/θ Δ.Σ. Σκεπαστής
1
19
4/θ Δ.Σ. Μπαλίου
2
20
1 ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
21
2 ο 9/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
22
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
1

ΣΥΝΟΛΟ:


28

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Νηπ/γείο Σπηλίου
1
2
1ο  2/θ Νηπ/γείο Περάματος
3
3
1/θ Νηπ/γείο Μαργαριτών
1
4
1/θ Νηπ/γείο Σκεπαστής
1
5
10ο  2/θ Νηπ/γείο Ρεθύμνου
1
6
2/θ Νηπ/γείο Σταυρωμένου
1
7
11ο  2/θ  Νηπ/γείο Ρεθύμνου
3
8
7ο 2/θ  Νηπ/γείο Ρεθύμνου
1
9
1/θ Νηπ/γείο Αγκουσελιανών
1
10
1/θ Νηπ/γείο Μαρουλά
1
11
1/θ Νηπ/γείο Μπαλίου
1
12
1/θ Νηπ/γείο Φουρφουρά
1
13
9ο  2/θ  Νηπ/γείο Ρεθύμνου
3
14
1/θ Νηπ/γείο Καλονύχτη
1
15
2/θ  Νηπ/γείο Πλατανιά
1
16
2/θ Νηπ/γείο Λιβαδίων
1
17
3ο  2/θ Νηπ/γείο Ρεθύμνου
1
18
1/θ Νηπ/γείο Φρ. Μετοχίων
1
(Βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας)
ΣΥΝΟΛΟ:
24

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δ.Σ. Σπηλίου
1
2
6/θ Δ.Σ. Αρμένων
1
ΣΥΝΟΛΟ:
2

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
1
2
2ο 10/θ Δ.Σ. Περάματος
1
3
6/θ Δ.Σ. Πρινέ
1
ΣΥΝΟΛΟ:
3

Παρατηρήσεις


Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου (συνυπολογίζονται και όσοι ήρθαν με μετάθεση φέτος) υπάρχουν επτά (7) δάσκαλοι και τα οργανικά κενά που δίδονται είναι 84 επομένως για τη νέα χρονιά θα υπάρχει έλλειμμα 77 οργανικών θέσεων δασκάλων. Επίσης, έχουμε στο νομό μας μία (1) νηπιαγωγό στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τα οργανικά κενά που δίδονται είναι 19 επομένως θα υπάρχει έλλειμμα 18 οργανικών θέσεων. Έπειτα, στο νομό μας έχουμε δύο (2) καθηγητές αγγλικών, έναν (1) καθηγητή φυσικής αγωγής και τρεις (3) καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας στη διάθεση, που σημαίνει ότι για τη νέα χρονιά θα υπάρχει έλλειμμα δεκαοχτώ (18), πέντε (5) και δύο (2) οργανικών θέσεων αντίστοιχα κι όπως ανέφερα παραπάνω, τα οργανικά κενά των καθηγητών Μουσικής (ΠΕ79) παραμένουν επτά (7), αφού δεν υπάρχει κάποιος εκπαιδευτικός στη διάθεση.
Επίσης παρουσιάζεται έλλειμμα σε όλες τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής, εννιά (9) δασκάλων ειδικής αγωγής και τεσσάρων (4) νηπιαγωγών ειδικής αγωγής.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει ιδρυθεί ακόμη καμία οργανική θέση για τις ειδικότητες των Γερμανικών (ΠΕ07), των Θεατρολόγων (ΠΕ91) και των Εικαστικών (ΠΕ08) , αν και υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στο Νομό Ρεθύμνου.
Επομένως, τα οργανικά κενά που θα παραμείνουν ακάλυπτα για την επόμενη σχολική χρονιά στο Νομό Ρεθύμνου είναι 140!!!
                
                                   Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                 Στέλιος Ορφανουδάκης
                                       Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου