Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Προτάσεις για την άμεση αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων

Πάγιο αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτικών αποτελεί η αναμοριοδότηση των σχολικών μας μονάδων. Είχε συσταθεί επιτροπή αναμοριοδότησης από το τότε υπουργείο παιδείας, κατά το έτος 2010-2011, αλλά δυστυχώς η όλη προσπάθεια έμεινε στα χαρτιά. Στα πλαίσια της αλλαγής της φυσιογνωμίας των σχολικών μονάδων, της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με κίνητρα προτείνουμε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων πράξη που δεν επιφέρει κανένα κόστος αλλά αποτελεί αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης για τη λύση ενός σοβαρού προβλήματος της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η μοριοδότηση των σχολείων λειτουργεί ως κίνητρο, περισσότερο για το νέο συνάδελφο, που θα επιλέξει το σχολείο στο οποίο θα υπηρετήσει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Κρήτη η μοριοδότηση των σχολείων είναι σε τέτοια επίπεδα που δεν παρέχει κανένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς για να παραμείνουν και να υπηρετήσουν στα απομακρυσμένα σχολεία, με αποτέλεσμα συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης και άλλων περιοχών της Ελλάδας κάθε χρόνο, είτε να υπολειτουργούν είτε να μην ανοίγουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Επίσης υπάρχουν περιοχές, όπου η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας βρίσκονται σε μεγάλη απόκλιση. Υπάρχουν δημοτικά σχολεία που μοριοδοτούνται διαφορετικά από τα γυμνάσια της ίδιας περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Ηράκλειο το Γυμνάσιο Τυμπακίου δίνει 7 μόρια ενώ τα αντίστοιχα Δημοτικά και νηπιαγωγεία 2 μόρια, στο Ρέθυμνο το Γυμνάσιο Φουρφουρά δίνει 8 μόρια ενώ το αντίστοιχο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 5, στο Λασίθι το Γυμνάσιο Παλαιοκάστρου μοριοδοτείται με 7 μόρια ενώ το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο με 3 και τέλος στα Χανιά το Γυμνάσιο της χώρας Σφακίων μοριοδοτείται με 10μόρια ενώ το Δημοτικό με 8μόρια.
Τα κριτήρια αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων οφείλουν να κινούνταν στα πλαίσια της στήριξης και ενίσχυσης των ολιγοθέσιων και δυσπρόσιτων σχολείων της υπαίθρου δίνοντας στα τελευταία το μέγιστο της μοριοδότησης. Μια ενέργεια όχι μόνο αναγκαία για την στήριξη και ενίσχυση των συγκεκριμένων σχολείων αλλά και μια επιβράβευση των συναδέλφων που θα υπηρετήσουν σε αυτά.

Σε πρώτη φάση επομένως απαιτείται αναμοριοδότηση των σχολείων. Όμως το ζήτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί σε αυτή την αλλαγή αλλά πρέπει ενδεχομένως να συσχετιστεί με την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του εκπαιδευτικού. Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρξει η δυνατότητα αύξησης των μορίων με συντελεστή βαρύτητας ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας (π.χ. περιφέρεια) του εκπαιδευτικού.
Παρακάτω σας προτείνουμε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί ρεαλιστικά να προχωρήσει η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων:

Α) Ίδια κλίμακα μοριοδότησης σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (στην πρωτοβάθμια μέχρι σήμερα είναι 10βαθμη ενώ στην δευτεροβάθμια είναι 12βαθμη) προτεινόμενη η 12βαθμη που ισχύει σήμερα στη Δευτεροβάθμια.
B) Να ληφθεί υπόψη η οργανικότητα των σχολικών μονάδων (ενίσχυση των ολιγοθέσιων σχολείων) π.χ. 1/θέσια – 3/θέσια (+ 1 μόριο)

Γ) Τα σχολεία της εκάστοτε πόλης να λαμβάνουν 1 μόριο (όπως είναι σήμερα) με αναπροσαρμογή όμως εφόσον είναι νησιωτική ή ορεινή περιοχή (+1 μόριο) και (+1 μόριο επιπλέον) εφόσον στο νησί και συγκεκριμένα στο νομό δεν υπάρχει ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση.

Δ) Να ληφθεί υπόψιν η χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα του νομού ή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (μιας και έχουν καταργηθεί τα γραφεία εκπαίδευσης) με 1 μόριο ανά 5 χιλιόμετρα.
Π.χ. για απόσταση μέχρι:
 5 χιλιόμετρα να λαμβάνουν 1 μόριο,
10 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 2 μόρια,
15 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 3 μόρια,
20 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 4 μόρια,
25 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 5 μόρια,
30 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 6 μόρια,
35 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 7 μόρια,
40 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 8 μόρια,
45 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 9 μόρια,
50 χιλιομέτρων να λαμβάνουν 10 μόρια,
50+ χιλιομέτρων και δυσπρόσιτα- απομακρυσμένα να λαμβάνουν 11 μόρια,
Δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα με αποκλεισμό λόγω αντίξοων συνθηκών κατά την διάρκεια του χρόνου να λαμβάνουν το μέγιστο 12 μόρια (π.χ. Γαύδος, Καστελόριζο κλπ)

Στα παραπάνω να λαμβάνεται υπόψιν και η παράγραφος β σύμφωνα με την οποία τα σχολεία που βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή και είναι π.χ. 5 χιλιόμετρα από το γραφείο ή ην πρωτεύουσα δεν θα λάβουν 1 μόριο αλλά 2. Εφόσον συντρέχει και ο δεύτερος παράγοντας της παρ. β, δηλ να βρίσκεται και σε νομό νησιού δίχως ακτοπλοϊκή ή αεροπορική σύνδεση τότε θα λαμβάνει 3 μόρια. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή θα πρέπει να υπάρξει για όλα τα σχολεία των περιοχών αυτών.

Ε) Πριμοδότηση με επιπλέον 5 μόρια σε όποιον εκπαιδευτικό παραμένει σε σχολική μονάδα πάνω από 25 χιλιόμετρα και υπηρετεί συνεχόμενα για μια 5ετία και 10 μόρια από 10 χρόνια και πάνω.

ΣΤ) Εξατομίκευση της απόκτηση των μορίων για τον κάθε συνάδελφο ανάλογα με τον τόπο καταγωγής ή συμφερόντων του  και με ανώτατο συντελεστή βαρύτητας το 2 (π.χ. ένας συνάδελφος που υπηρετεί από τον Έβρο στην Κρήτη να λαμβάνει τα μόρια συνθηκών του σχολείου με έναν συντελεστή  όπου στην ουσία θα “αμείβετε” με περισσότερα μόρια σε σχέση με τον κρητικό συνάδελφό του) αυτό θα γίνεται με συντελεστές.
 Ενδεικτικά παραθέτουμε παράδειγμα για υπηρέτηση στην Κρήτη όπου με την ανάλογη προσαρμογή προκύπτει για κάθε περιφέρεια της χώρας:
Ο συνάδελφος από την Κρήτη για να υπηρετήσει στους νομούς της Κρήτης θα έχει συντελεστή 1
Από την Αττική στην Κρήτη συντελεστής  1,2
Από Κεντρική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,3
Από τη Δυτική Ελλάδα στην Κρήτη συντελεστής  1,4
Από νησιά νοτίου αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από νησιά βορείου Αιγαίου στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Ιόνια Νησιά στην Κρήτη συντελεστής  1,5
Από Θεσσαλία στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Ήπειρο στην Κρήτη συντελεστής  1,6
Από Δυτική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,7
Από Κεντρική Μακεδονία στην Κρήτη συντελεστής  1,9
Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κρήτη συντελεστής  2
ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ


Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΑΡΤΙΟΥ, από τον αιρετό Δερμιτζάκη Δημήτρη


Ηράκλειο, 22/03/2015
Δερμιτζάκης Δημήτρης                                           
Αιρετός  ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης 
dermisdimitris@yahoo.gr                                  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΜΑΡΤΙΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη αιρετών στην Αθήνα με θέματα, όπως: αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο, αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων, υπηρεσιακές μεταβολές, λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων κ.ά. Στη συνδιάσκεψη τοποθετήθηκα για θέματα που αφορούν το συμβούλιο του ΑΠΥΣΠΕ, αλλά και γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα που χρίζουν επιτακτικής διεκδίκησης από το συνδικάτο.
Έχω αναφέρει πολλές φορές ότι ορισμένες σημαντικές  αρμοδιότητες του συμβουλίου που μετέχω ως αιρετός καταργήθηκαν την προηγούμενη πενταετία και είναι καιρός να διεκδικήσουμε να υπάρξει αποκατάσταση αυτών με γνώμονα πάντα το συμφέρον του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκα στα παρακάτω θέματα:

  1. Πειθαρχικό δίκαιο και συμμετοχή των αιρετών στα πειθαρχικά συμβούλια. Με χαρά, βεβαίως, πληροφορηθήκαμε την επόμενη μέρα ότι η ρύθμιση που επαναφέρει το τεκμήριο της αθωότητας και τους αιρετούς στα πειθαρχικά συμβούλια είναι προς διαβούλευση, για ψήφιση.

  2. Αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων. Αναφέρθηκα στο ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για πρώτη φορά μπαίνει ως θέμα η αναμοριοδότηση, από τα κεντρικά συνδικαλιστικά όργανα και τη ΔΟΕ καθώς στο παρελθόν και ενώ εμείς ως παράταξη το προβάλαμε και το θεωρούμε ως μείζον ζήτημα ( από το 2011), δεν δόθηκε η βαρύνουσα σημασία για διεκδίκηση του εν λόγω αιτήματος. Απορώ η ΔΟΕ στην πρόσφατη συνάντησή της γιατί δεν το έθεσε στον υπουργό;;;; Συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για όλους μας αλλά και ιδιαίτερα γι αυτούς που κάθε χρόνο περισσότερο ως αναπληρωτές αλλά και ως μόνιμοι αλλάζουν νομούς υπηρέτησης. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό το θεσμικό θέμα ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους συναδέλφους. Ιδιαίτερα δε στην Κρήτη, σε επίπεδο Α/θμιας, συντελείται μέγιστη αδικία στις περισσότερες σχολικές μονάδες της επαρχίας όπου ως επί το πλείστον υπηρετούν συνάδελφοι αναπληρωτές. Διεκδικούμε, λοιπόν, 12βαθμη κλίμακα μορίων  και στα σχολεία της Α/θμιας.  Γνωστοποιώ, επίσης, μια σημαντικά θετική εξέλιξη πάνω στο θέμα, ότι στη συνάντηση που είχαμε ως αιρετοί Κρήτης ( Ενωτικής Κίνησης ) με τον αν. γραμματέα του υπουργείου κ. Πιλάλη  έδειξε ενδιαφέρον για το θέμα, καθώς δεν αποτελεί οικονομικό βαρίδιο για την κυβέρνηση και δεσμεύτηκε τη μελέτη του με θετικό πρόσημο προς υλοποίηση. 

  3. Αξιολόγηση. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι είναι ιστορική ευκαιρία να διατυπωθεί  πρόταση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που δεν θα ‘χει βεβαίως καμιά σύνδεση με το μισθό αλλά και την ατομική αξιολόγηση. Είναι ώρα να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να νομοθετήσει η βάση των συναδέλφων  με  επιστημονικό και παιδαγωγικό γνώμονα. Σε αυτό προτείνω ότι μπορεί και οφείλει να βοηθήσει και το επιστημονικό κομμάτι της ομοσπονδίας το ΙΠΕΜ-ΔΟΕ και να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω, επίσης, επί λέξη  τη θέση του αναπληρωτή υπουργού κ. Κουράκη για το θέμα της αξιολόγησης στην ολιγόλεπτη συνάντηση όπου είχαμε επίσης ως αιρετοί στο γραφείο του: «…η αξιολόγηση όπως τη ζήσαμε καταργείται, ακόμα και στη Φιλανδία δεν υπάρχει ατομική αξιολόγηση, προχωράμε σε μια αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου με στόχο τη βελτίωση….»

  1. Διορισμοί στην εκπαίδευση με βάση την προϋπηρεσία και τους εναπομείναντες του ΑΣΕΠ. Πάγιο αίτημα του κλάδου για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που δημιουργήθηκαν με τις συνταξιοδοτήσεις των τελευταίων χρόνων όπου επιτακτική ανάγκη είναι και οι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή.   

  2. Άδειες άνευ αποδοχών. Είναι ένα πάγιο αίτημα  της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς ενώ ισχύει σύμφωνα με το νόμο οι δημόσιοι υπάλληλοι  να δικαιούνται 5 χρόνια άδειας άνευ αποδοχών, οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται και δικαιούνται μόνο 3 χρόνια.

  3. Καινούριο μισθολόγιο στο δημόσιο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κόκκινη γραμμή από την ομοσπονδία για τους μισθούς μας, καθώς θα πρέπει να αρθεί η αδικία που συντελείται εις βάρος μας.
Συνάδελφοι, είναι διάχυτη τον τελευταίο καιρό μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα πάνε να αλλάξουν προς το καλύτερο, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο. Είναι, βέβαια, φυσικό επακόλουθο μετά από πέντε χρόνια έντονης κοινωνικής αλλά και συνδικαλιστικής πίεσης. Προσωπικά, όμως, θεωρώ  ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός, που αν του δώσουμε το χώρο, θα χάσουμε ξανά την ευκαιρία να βρεθούμε ένα βήμα μπροστά ως συνδικάτο αλλά και ως κλάδος. Νομίζω, λοιπόν, ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία όχι να αναμένουμε εξελίξεις επί σειρά θεμάτων από το υπουργείο, αλλά να βγούμε μπροστά με προτάσεις και επιτακτικά να διεκδικήσουμε θέματα που είναι «ανοιχτά» αρκετά χρόνια.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Ενημερωτικό, από τον αιρετό Γιώργο Τρούλη: «Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

 Ενημερωτικό Μαρτίου

 


Γιώργος Τρούλης                                                                             Ρέθυμνο, 18 Μαρτίου 2015

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Τηλ. 6936841955


Προς τους Συναδέλφους μου                        Αγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα : «Πανελλαδική Σύσκεψη Αιρετών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η 4η σύσκεψη αιρετών που διοργάνωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος στην Αθήνα. Στη σύσκεψη βρέθηκαν όλοι οι αιρετοί των ΚΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ της χώρας και πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε όλα τα σοβαρά προβλήματα (αξιολόγηση, πειθαρχικό δίκαιο, αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων, υπηρεσιακές μεταβολές, λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων κλπ) που ταλαιπωρούν τον κλάδο τα τελευταία χρόνια.  Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα και μίλησα περίπου 50 συνάδελφοι αιρετοί.
Ως αιρετός στη σύσκεψη έκανα αποτίμηση της κατάστασης μέχρι σήμερα και κατέθεσα προτάσεις για την παραπέρα πορεία του εκπαιδευτικού κινήματος και συγκεκριμένη πρόταση διαμόρφωσης χάρτας αρχών για τη στάση των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια. Περιμένω την ανταπόκριση της ομοσπονδίας στην πρόταση μιας και άλλοι αιρετοί της χώρας συνηγόρησαν στην τοποθέτησή σους προς αυτή την κατεύθυνση.
Παραθέτω την τοποθέτησή μου:

Καλημέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι αιρετοί της χώρας

Τα τελευταία 5 χρόνια το συνδικαλιστικό κίνημα (όχι βέβαια όπως θα έπρεπε και ούτε στο σύνολό του), τα σωματεία των εργαζομένων, οι εκπαιδευτικές και γονεϊκές ενώσεις, οι άνθρωποι της εργασίας, οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι απολυμένοι και οι άνθρωποι που βρίσκονται ακόμα και σήμερα σε εργασιακή και κοινωνική ανασφάλεια αντιτάχθηκαν σθεναρά σε μια πολιτική λιτότητας, σε μια μονεταριστική πολιτική, σε μια πολιτική που οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε έναν ιδιότυπο εργασιακό μεσαίωνα και φυσικά σε αποσάρθρωση και παρακμή του δημόσιου σχολείου. Ένα σχολείο που τοποθετείται στο βαθύ πυρήνα του λεγόμενου κοινωνικού κράτους, που αποτελεί βασικό μοχλό κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η αναγνώριση από την πολιτεία του ρόλου, της σημασίας και του ζωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης για την πρόοδο της κοινωνίας και των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών αποτελεί το πρώτο βήμα, αλλά όχι όμως και το καθοριστικό. Διότι μπορεί να αναγνωρίζει τον αποφασιστικό ρόλο της εκπαίδευσης αλλά να μην επιθυμεί την αξιοποίησή της. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα είδαμε την προσπάθεια  χειραγώγησης του εκπαιδευτικού μέσω της αξιολόγησης και του πειθαρχικού δικαίου. Είναι ανάγκη όμως να κατανοήσουμε το βασικό ρόλο του σχολείου για να προχωρήσουμε ως εκπαιδευτικό κίνημα στον επανασχεδιασμό του, να συμβάλουμε στην οριοθέτηση του περιεχομένου του στις νέες συνθήκες. Ο λόγος και οι παρεμβάσεις μας δεν πρέπει να παραμείνουν σε ένα συντεχνιακό αυτοαναφορικό πλαίσιο. Αλλά να αγκαλιάσει όλους τους κοινωνικούς εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία και να αλλάξει ουσιαστικά περιεχόμενο και στόχευση η διεκδίκησή μας διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό μέτωπο με τις κατάλληλες συμμαχίες. Γιατί συνηθίζουν οι πολιτικές ηγεσίες, μετά από ένα χρονικό διάστημα, να αποκόπτονται από την κοινωνική και, σε ότι μας αφορά, την εκπαιδευτική πραγματικότητα περιοριζόμενη σε επιτελικούς σχεδιασμούς δίχως πραγματική συνδιαμόρφωση. Επίσης αποτελεί άμεση αναγκαιότητα να ωριμάσει το συνδικαλιστικό κίνημα, να ξεπεράσει τις παιδικές του ασθένειες (κομματισμός, παραγοντισμός κ.α.) και να επικεντρωθεί σε μονοπάτια που χαράζει ο εκπαιδευτικός κόσμος μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων.
Η αντίληψη για τη συμβολή του σχολείου που έχει ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία, η αντίληψη για την προώθηση των προοδευτικών και σύγχρονων αναπτυξιακών πολιτικών που περικλείονται στην όποια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να παραμένουν κενό γράμμα στις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που εκτυλίσσονται. Είναι, όσο ποτέ άλλοτε, ανάγκη όλοι οι παράγοντες που συντελούν στην παροχή του κοινωνικού αγαθού της παιδείας να συνδράμουν στα πλαίσια ενός κοινού οράματος για το μέλλον της κοινωνίας. Η δική μας συμβολή ως εκπαιδευτική κοινότητα, ως εκπαιδευτικό κίνημα, δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές διεκδικήσεις αλλά να αποτελούν οργανικό μέρος του οράματος ενός νέου σχολείου. Ενός σχολείου που θα έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την δημοκρατικότητα (με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες λήψης απόφασης), την καλλιέργεια αξιών και αρχών που αποτελούν θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, και την αυτονομία του.
Σε αυτά τα πλαίσια η διεκδίκηση των αιτημάτων μας για αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και εξορθολογισμού της ύλης, μόνιμες δομές αντισταθμιστικής αγωγής, ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι 21 Ιουνίου (μεταθέσεις, συνταξιοδοτήσεις, αποσπάσεις εντός κι εκτός ΠΥΣΠΕ), διορισμοί σε όλα τα οργανικά κενά, πρόσληψη σε όλα τα λειτουργικά κενά με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου την 1η Σεπτεμβρίου, αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών, δημιουργία οργανικών θέσεων σε όλες τις κατηγορίες εκπαιδευτικών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ίδρυση ή επανίδρυση κατά περίπτωση σχολείων, μείωση του αριθμού των μαθητών ανά εκπαιδευτικό, κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών, αύξηση της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, εξίσωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας με αυτό της Β/βάθμιας εκπαίδευσης, καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, δυνατότητα εξειδίκευσης μέσω δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων, θέσπιση ίδιων δικαιωμάτων σε μόνιμους και αναπληρωτές κ.α. αποκτά ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Η επένδυση και θωράκιση του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημα της πολιτείας. Μια επένδυση συμφέρουσα και πιο παραγωγική από οποιαδήποτε άλλη. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη εκκίνησης της οποίας κοινωνικής αλλαγής. Με αυτή την έννοια η επένδυση στον άνθρωπο, δηλ. στον εκπαιδευτικό, αποτελεί βασική μέριμνα για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου.  Αυτή πρέπει να είναι η βασική συνισταμένη μας για το όραμα ενός διαφορετικού σχολείου.
Στα πλαίσια αυτά οι αιρετοί αποκτάμε έναν ιδιαίτερο ρόλο (ειδικά εφόσον ενταχθεί τρίτος ή και περισσότεροι αιρετοί στα υπηρεσιακά συμβούλια), στη προοπτική χάραξης ενός αυτοδιοικούμενου σχολείου, ενός σχολείου και μιας διοίκησης με δημοκρατικά χαρακτηριστικά και με περιορισμό του αυταρχισμού και της όποιας συνδιαλλαγής. Πριν δύο χρόνια από το ίδιο βήμα είχα καταθέσει μία πρόταση. Πρόταση  προωθημένη για κάποιους που βλέπουν τη συμμετοχή τους στα υπηρεσιακά συμβούλια ως προσωπική υπόθεση ή ως υπόθεση παραταξιακών και κομματικών στρατηγικών. Ζήτησα από την Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους αιρετούς και τους τοπικούς συλλόγους (μέσω των γενικών συνελεύσεων) να διαμορφωθεί μια χάρτα αρχών, η οποία θα αποτελεί το δικό μας κοινωνικό συμβόλαιο για τη στάση μας σε ζητήματα που είναι στη διακριτική ευχέρεια των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δεν μπορεί συνάδελφοι για το ίδιο ακριβώς θέμα δύο διαφορετικά Υπηρεσιακά Συμβούλια της χώρας να λαμβάνουν διαφορετική απόφαση. Σήμερα στα νέα δεδομένα οφείλουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη χάρτα μέσω της οποίας θα αποκτήσουν κοινή στάση και φωνή οι αιρετοί λειτουργώντας ως αναπόσπαστο κομμάτι του συνδικαλιστικού κινήματος και προωθώντας τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Προτείνω επομένως να ληφθεί η απόφαση σήμερα και να ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαμόρφωση του πλαισίου με στόχο να τεθεί στις γενικές συνελεύσεις μας.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Δυστυχώς η πλειοψηφία του ΔΣ της Ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια, δεν βρέθηκε δίπλα στους εκπαιδευτικούς μας που ταλαιπωρούνταν από αυθαιρεσίες και παρανομίες  σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και περιφερειακών που καταγγέλθηκαν από τοπικούς συλλόγους και αιρετούς. Δεν ξέρω αν θα δείξουν την ίδια ευαισθησία και στα νέα στελέχη που θα επιλεγούν τις επόμενες μέρες αλλά το μόνο βέβαιο είναι η επίτευξη μιας σταδιακής απονομιμοποίησης του ΔΣ της ΔΟΕ στη συνείδηση των συναδέλφων μας. Δεν υπάρχουν περιθώρια πλέον, το συνδικαλιστικό κίνημα αν δεν θωρακιστεί σήμερα, αν δεν αλλάξει ρόλο και περιεχόμενο, δεν θα καταφέρει να ανακτήσει την αξιοπιστία του και θα βρεθεί σε ένα τέλμα. Ένα τέλμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει ανοχύρωτος ο εκπαιδευτικός, θα βρεθεί σε υποτέλεια ο εργαζόμενος, θα οδηγηθεί σε πλήρη χειραγώγηση η εκπαίδευση, και θα διαμορφωθούν συνθήκες σταδιακής μετάβασης σε μια μεταδημοκρατική κοινωνία. Οφείλουμε επομένως να βάλουμε τέλος στις παλαιοκομματικές τακτικές και λογικές, να υψώσουμε το ανάστημά μας, να αντιληφθούμε ότι έχει έρθει η ώρα της στρατηγικής ανασυγκρότησης του συνδικάτου και να δοθεί χώρος δράσης στους μάχιμους εκπαιδευτικούς με όραμα.
Κι ας ελπίσουμε συναδέλφισσες και συνάδελφοι το φετινό καλοκαίρι να αποτελέσει την απαρχή της αλλαγής κατεύθυνσης στο συνδικαλιστικό κίνημα και της επιστροφής της αισιοδοξίας στους συναδέλφους μας, βλέποντας την ανατροπή των συσχετισμών του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση για το μέλλον του εκπαιδευτικού και του Δημόσιου Σχολείου.

«Πολιτεία που δεν έχει σαν βάση της την παιδεία, είναι οικοδομή πάνω στην άμμο»
Αδαμάντιος Κοραής

                                                    Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                        Γιώργος Τρούλης

                                                        Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου


*Υ.Γ. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά και τα άρθρα που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να μου στείλουν e-mail στο: giorgiot@edc.uoc.gr. Επίσης μπορούμε να επικοινωνούμε άμεσα στο Facebook (το όνομα χρήστη είναι Giorgos Troulis) και στο Twitter (όνομα χρήστη giorgos troulis@gtroulis).

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, από τον αιρετό Αλέξανδρο Αλεξάκη

Ενημερωτικό συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Αλεξάκης Αλέξανδρος                                                                                           Σητεία  4-3-15

 Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου

Email:  alexandro.alexak@gmail.com      τηλ : 6976970367
Κενά και προσλήψεις στο Νομό Λασιθίου

Από την αρχή της σχολικής χρονιά έχουμε γίνει μάρτυρες των αποτελεσμάτων της αποδόμησης της εκπαίδευσης. Οι πολιτικές επιλογές των τελευταίων 4 ετών με κύριους άξονες την λογιστική μείωση προσωπικού και τη συγχώνευση σχολικών μονάδων είχε ως αποτέλεσμα τα σχολεία να λειτουργούν από τα μέσα της χρονιά και μετά. Το έχω πει πολλές φορές. Το σχολείο δουλεύει 9 μήνες και όχι 5 ή 4. Τα ψίχουλα που στέλνει το υπουργείο αλλά και ο προγραμματισμός που δεν αφήνει το δικαίωμα στις διευθύνσεις να έχουν προσωπικό που θα μπορεί να καλύψει κάποιο κενό, οδηγούν σε μια εκρηκτική κατάσταση. Οι διαχειριστική λογική με μπαλώματα που δυστυχώς δεν εξυπηρετούν ούτε το σχολειό και τους μαθητές μας επιτείνει την παθογόνα κατάσταση.

Τα κενά του νομού αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 είναι 3 και 1-2 που πιθανόν να προκύψουν μέχρι το τέλος του μήνα. Λύση δεν είναι να παραβιάζουμε το ωράριο και τις συμβάσεις των συναδέλφων. Μόνο η  πρόσληψη αναπληρωτών τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σχολείο
Ειδικότητα
Κενά
3 θ ΔΣ Ζάκρος
ΠΕ 70
1
12 θ 2ο ΔΣ Σητείας
ΠΕ 70
1 + 1 πιθανό
4 Θ ΔΣ Μύρτους
ΠΕ 70
1
1ο 6 θ ΔΣ Νεάπολης
ΠΕ  70
1 πιθανό
Το σχολείο θέλει εκπαιδευτικούς για να δουλέψει. Οποιοδήποτε μπάλωμα αργά ή γρήγορα θα ανοίξει. Επίσης η παραβίαση συμβάσεων  ενέχει κινδύνους,  αν ανακύψει ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να καταλογιστούν ευθύνες. Με εκπτώσεις δε δουλεύει το σχολείο γι αυτό ζητούμε άμεση πρόσληψη προσωπικού.
Στηρίζω το δίκαιο αγώνα των γονέων του ΔΣ Ζάκρου όπως και κάθε σχολείου Όταν τα προβλήματα αναδεικνύονται βρίσκονται και λύσεις. Είμαι δίπλα στον αγώνα τους και ζητώ από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Σητείας «ο Μύσων» να πάρει θέση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com


Σπονδή στους αναξιοκρατούντες η παράταση της θητείας των διευθυντών, του Αντώνη Τσαλαπάκη

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το νέο ημερολογιακό έτος μας υποδέχτηκε με σημαντικές εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της χώρας. Έκπληκτοι διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες του Φεβρουαρίου ότι η ηγεσία του υπουργείου παιδείας σκέφτεται πολύ σοβαρά να παρατείνει μόνο τη θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων καθώς όπως διαμηνύουν τα χρονικά περιθώρια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος 3848/2010 δεν επαρκούν.

Στις πρώτες εξαγγελίες του υπουργείου ακούσαμε ότι θα πραγματοποιηθούν πρώτα οι κρίσεις των δ/ντων εκπ/σης ενώ θα ακολουθήσουν οι κρίσεις των σχολικών συμβούλων. Εύλογαερωτήματα δημιουργούνται για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των σχολικών συμβούλωνόπως: Εάν οι κρίσεις των διευθυντών γίνουν σε ένα χρόνο και των συμβούλων τώρα, πώς θα κάνουν αίτηση για σύμβουλοι εκείνοι που τώρα είναι διευθυντές; Θα παραιτηθούν από τις θέσεις και αν δε γίνουν σύμβουλοι θα επιστρέψουν σαν εκπαιδευτικοί ή σαν διευθυντές; Δεν θα παραιτηθούν και θα κάνουν όλοι αίτηση, εκ του ασφαλούς, για σύμβουλοι και μετά, εάν χρειαστεί, θα διαλέξουν ποια θέση θα κρατήσουν;

Εκείνο που οφείλει να ζυγίσει η πολιτική ηγεσία είναι εάν θα πρέπει να προχωρήσει μια διαδικασία μνημονικής αξιολόγησης, όπως ορίζει ο νόμος 3848/2010, για τα στελέχη εκπ/σης ή να παρατείνει τη θητεία και αυτών έως να συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση του υπουργείου παιδείας για <<το νέο σχολείο>>. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο οι δ/ντες εκπ/σης, οι σχολικοί σύμβουλοι και οι δ/ντες σχολ. μονάδων να ορίζονται με θητείες, εφόσον οι θέσεις αυτές δεν αποτελούν ούτε βασικό αλλά ούτε και κλειστό επάγγελμα.

Μέσα σε όλη αυτή την αντιπαράθεση δεν θα πρέπει να λησμονούμε όμως και τη δέσμευση του υπουργείου παιδείας για τη συμμετοχή και το ρόλο του συλλόγου διδασκόντων στην επιλογή των δ/ντων των σχολικών μονάδων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

κάθε κύκλος που αρχίζει με αξιοπρέπεια πρέπει να τελειώνει και έτσι. Ο κύκλος της 4ετούς θητείας των διευθυντών κλείνει τέλη Αυγούστου και μέχρι τότε η ηγεσία του υπουργείου παιδείας θα πρέπει να έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Ακόμα κι αν οι αλλαγές αυτές δεν είναι εις όφελος του παλαιοκομματικού πελατειακού συστήματος, εκλογής και ανάδειξης διευθυντών σχολικών μονάδων, που ευαγγέλιζαν χρόνια ολόκληρα ακόμα και συνδικαλιστικές παρατάξεις του συντηρητικού χώρου της αντιπροσώπευσης των εκπαιδευτικών, καλούμαστε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά.

Μέχρι σήμερα ο πίνακας των δ/ντών όπως είναι αναρτημένος στη δ/νση εκπ/σηςπεριλαμβάνει 90 δ/ντες σχολικών μονάδων από τους οποίους περίπου 20 παραμένουν διαθέσιμοι στον πίνακα.

Σε αυτή την κομβική χρονική συγκυρία η νέα πολιτική ηγεσία πρέπει να δείξει εάν πραγματικά εμπιστεύεται την κρίση του συλλόγου διδασκόντων ή οι εξαγγελίες της στόχευαν στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων και μόνο. Θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στο πλέον συλλογικό όργανο να αποφασίσει εάν προκηρύξει τη θέση της δ/νσης της σχολικής μονάδας ως κενή. Έτσι, από 1 Σεπτέμβρη θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η αντικατάστασή του εκάστοτε δ/ντη από ένα διαθέσιμο υποψήφιο δ/ντη του πίνακα δ/ντων ο οποίος αδιαμφισβήτητα έχει ήδη αξιολογηθεί με τις προηγούμενες κρίσεις δ/ντων και πληρεί τα κριτήρια.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Αντώνης Τσαλαπάκης

Ο αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ Ν. Χανίων

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Για πολλοστή φορά ζητάμε… Αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων!!!


Με αφορμή την αλλαγή κυβέρνησης θεωρούμε απαραίτητο να τεθεί για πολλοστή φορά στο τραπέζι των συζητήσεων, με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το ζήτημα της αναμοριοδότησης των σχολείων.

Η Κρήτη αποτελεί πόλο έλξης για συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Πολλοί έρχονται, ωστόσο ελάχιστοι μένουν, καθώς η μοριοδότηση των σχολικών μονάδων του νησιού μας είναι από τις χειρότερες πανελλαδικά. Αυτό διαφαίνεται κι από τα τεράστια νούμερα εκπαιδευτικών κενών, που έχει τα τελευταία χρόνια η Κρήτη –λόγω και των ανύπαρκτων διορισμών– και ειδικότερα ο νομός Ηρακλείου.

Η μοριοδότηση των Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης αντιβαίνει ουσιαστικές αρχές της σχετικής νομοθεσίας (παρ. 8α του άρθρου 16 του ΠΔ 50/1996, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. Ζ α του άρθ. 14 του ΠΔ 100/1997 και την παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 39/1998).  Συγκεκριμένα, παρά την κατάργηση των γραφείων Α/θμιας Εκπαίδευσης το 2011 (τα οποία οριοθετούσαν ουσιαστικά και τη μοριοδότηση των σχολείων), έπρεπε κανονικά να σημάνει και την αυτόματη έναρξη των διαδικασιών για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, παρ' όλες τις επισημάνσεις του εκπαιδευτικού κόσμου. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε τις επερωτήσεις που είχαν κατατεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη Βουλή, δίχως όμως κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, θυμίζουμε πως από το 2011 έχουν πραγματοποιηθεί συνεδριάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων πανελλαδικά, όπου και αποφασίστηκαν οι προτάσεις για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων. Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, εδώ και καιρό, έχει στα χέρια της καταγεγραμμένες τις προτάσεις των ΠΥΣΠΕ και των ΑΠΥΣΠΕ όλης της χώρας, αλλά από τότε το θέμα αγνοείται.

Ως  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ζητάμε από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:
ü Να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το συγκεκριμένο ζήτημα και να ξεκινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματωθεί, επιτέλους, η αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων.
ü  Να μοριοδοτούνται και τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με βάση τη 12βαθμη κλίμακα.

Επιπλέον, ως ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ζητάμε από το Δ.Σ. της ΔΟΕ να αναδείξει –και να μην αγνοεί– το θέμα της αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων. Περιμένουμε, λοιπόν, τις ανάλογες πρωτοβουλίες.


ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ