Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Τα πραγματικά & πιθανά οργανικά κενά Π. Ε. στο Ν.Ρεθύμνου για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ, από τον αιρετό Στέλιο Ορφανουδάκη


1o Ενημερωτικό Ιουλίου

 


Στέλιος Ορφανουδάκης                    Ρέθυμνο, 18 Ιουλίου 2019

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου
Τηλ. 6942243993
              sorfanoudakis@yahoo.grΠρος τους Συναδέλφους μουΑγαπητοί Συνάδελφοι


Θέμα: «Τα πραγματικά και πιθανά οργανικά κενά Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ρεθύμνου για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ»

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019, σε υπηρεσιακό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε, καθορίστηκαν ονομαστικά τα οργανικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ρεθύμνου για τις ειδικότητες των δασκάλων, των νηπιαγωγών, της ειδικής αγωγής, των καθηγητών αγγλικής και γαλλικής, των καθηγητών φυσικής αγωγής και των καθηγητών μουσικής και επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα. Μετά και τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 και την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, μπορούν να ξεκινήσουν οι υπηρεσιακές μεταβολές, αφού ξεπάγωσαν οι διαδικασίες.
Επομένως όσοι συνάδελφοι έχουν κάνει αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ, όσοι συνάδελφοι έχουν έρθει με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου καθώς και όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ μπορούν να δηλώσουν
μέσα σε εφτά (7) ημέρες από Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 έως και Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59 στο σύστημα hhtp://teachers.minedu.gov.gr για τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και για τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής είτε αυτοπροσώπως, είτε με mail, είτε με φαξ υποβάλλουν την αίτηση που βρίσκεται στις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης Ρεθύμνου  (http://dipe.reth.sch.gr/links/  της 17ης Ιουλίου) έως Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 κι ώρα 14:30,  τις σχολικές μονάδες όπου επιζητούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Στις δηλώσεις αυτές μπορούν να συμπληρώσουν μέχρι είκοσι (20) επιλογές — σχολικές μονάδες. Στις επιλογές μπορούν να συμπεριλαμβάνονται δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό είτε δημοτικά σχολεία ή νηπιαγωγεία, όπου πιθανόν να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των προτιμήσεων είναι αναρτημένες στην αρχική σελίδα του συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr .
Σας στέλνω τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικοτήτων που υπάρχουν για δήλωση προτίμησης καθώς και τα ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ που προκύπτουν από την ενδεχόμενη μετακίνηση των συναδέλφων που έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης.
Τα οργανικά κενά, όπως αυτά καθορίστηκαν στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου, είναι τα ακόλουθα:

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΕ70)

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Δ.Σ. Πλατάνου Αμαρίου
3
2
4/θ ΔΣ Φουρφουρά
4
3
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
6
4
2/θ Δ.Σ. Μελάμπων
3
5
3/θ Δ.Σ. Αγ. Γαλήνης
3
6
3/θ  Δ.Σ.  Αγκουσελιανών
2
7
8/θ Δ.Σ.  Σπηλίου
4
8
1/θ Δ.Σ. Αβδελλά
1
9
2/θ Δ.Σ. Καλύβου
2
10
2/θ Δ.Σ. Αγ. Μάμαντα
2
11
2/θ Δ.Σ. Αξού
1
12
2/θ Δ.Σ. Αλφάς
3
13
1/θ Δ.Σ. Γαράζου
1
14
2/θ Δ.Σ. Σκεπαστής
1
15
2/θ Δ.Σ. Ρουμελή
1
16
3/θ Δ.Σ. Σισών
3
17
2/θ Δ.Σ. Μαργαριτών
2
18
4/θ Δ.Σ. Μπαλίου
4
19
3/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
4
20
6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών
10
21
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
8
22
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
6
23
1ο  12/θ Δ.Σ. Περάματος
2
24
1ο  12/θ Δ.Σ. Πλακιά
13
25
1ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
2
26
7ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
2
27
10ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
3
28
12/θ Δ.Σ. Άδελε
1
29
2ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
30
8ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
31
4/θ Δ.Σ. Αργυρούπολης
2
32
6/θ Δ.Σ. Γερανίου
1

ΣΥΝΟΛΟ:


102


 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ60)
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
1/θ Νηπ/γείο Πλατάνου Αμαρίου
1
2
1/θ Νηπ/γείο Αγ. Γαλήνης
1
3
1/θ Νηπ/γείο Σελλίων
1
4
2/θ Νηπ/γείο Μύρθιου
3
5
3/θ Νηπ. Μυσιρρίων
1
6
1ο 2/θ Νηπ/γείο Περάματος
1
7
1/θ Νηπ/γείο Απλαδιανών
1
8
1/θ Νηπ/γείο Αγ. Μάμαντα
1
9
Νηπ/γείο Αξού
1
10
Νηπ/γείο Αγιάς
1
11
1/θ Νηπ/γείο Γαράζου
1
12
1ο 2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Ανωγείων
2
13
2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Ζωνιανών
4
14
2/θ Ολοήμ. Νηπ/γείο Λιβαδίων
1
ΣΥΝΟΛΟ:
20

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Αποστόλων
1
2
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Σταυρωμένου
1
3
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Σπηλίου
1
4
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Αρμένων
1
5
Τμήμα Ένταξης 3ου Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
6
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Ζωνιανών
1
7
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Λιβαδίων
1
8
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Ανωγείων
1
9
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Πλακια
1
10
1ο Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου
1

ΣΥΝΟΛΟ:


10

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου
1
2
Τμήμα Ένταξης 2ου Νηπ. Περάματος
1
3
Τμήμα Ένταξης 7ου Νηπ. Ρεθύμνου
1
4
Τμήμα Ένταξης 8ου Νηπ. Ρεθύμνου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
4
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (ΠΕ06)
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
1
2
8/θ Δ.Σ. Σταυρωμένου
1
3
6/θ Δ.Σ. Γερανίου
1
4
6/θ Δ.Σ. Επισκοπής
1
5
2ο  9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
1
6
5/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
1
7
6/θ Δ.Σ. Αγ. Νικολάου
1
8
6/θ Δ.Σ. Ζωνιανών
1
9
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
1
10
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
1
11
6 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
12
9 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
13
14 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
14
15 ο 12/θ Δ.Σ.  Ρεθύμνου
1
15
1ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
16
2ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
17
1ο 12/θ Δ.Σ.  Πλακιά
1
18
6/θ Δ.Σ. Αρμένων
1
19
8/θ Δ.Σ. Σπηλίου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
19

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (ΠΕ11)
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
3/θ Δ.Σ. Αγκουσελιανών
1
2
15ο Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
3
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
1
4
3/θ Δ.Σ. Απλαδιανών
1
5
1ο 10/θ Δ.Σ. Ανωγείων
1
6
6/θ Δ.Σ. Λιβαδίων
2
7
8/θ Δ.Σ. Σπηλίου
1
8
4/θ Δ.Σ. Μπαλίου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
9

Πλαίσιο κειμένου: Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΑ
1 15 ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 1
2 13 ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 1
3 9 ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 1
4 1 ο 12/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου 1
5 1 ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος 1
6 1ο 12/θ Δ.Σ. Πλακιά 1
7 12/θ Δ.Σ. Άδελε 1
ΣΥΝΟΛΟ: 7

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΠΕ79.01)
ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ79.01)
Πλαίσιο κειμένου: Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΑ
1 1ο Ειδικό Δ.Σ. Ρεθύμνου 1
ΣΥΝΟΛΟ: 1ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (ΠΕ05)
Πλαίσιο κειμένου: Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΑ
1 1ο 12/θ Δ.Σ. Περάματος 1
2 2ο 8/θ Δ.Σ. Περάματος 1
ΣΥΝΟΛΟ: 2ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Τα πιθανά κενά προκύπτουν από την επεξεργασία των αιτήσεων των συναδέλφων που έκαναν αίτηση μετάθεσης.

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
1ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
2
3ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
2
3
6ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
4
9ο  12/θ Δ. Σχ. Ρεθύμνου
1
5
6/θ Δ.Σ. Γερανίου
1
6
6/θ Δ.Σ. Επισκοπής
1
7
2ο  9/θ Δ.Σ. Ατσιποπούλου
2
8
2/θ Δ.Σ. Σκεπαστής
1
9
4/θ Δ.Σ. Μπαλίου
2
10
1 ο 12/θ Δ.Σ.  Περάματος
2
11
2 ο 9/θ Δ.Σ.  Περάματος
1
12
6/θ Δ.Σ. Αρμένων
3
13
12/θ Δ.Σ. Άδελε
3
14
8/θ Δ.Σ.  Σπηλίου
1
15
4/θ Δ.Σ.Αργυρούπολης
1
16
6/θ Δ.Σ. Αποστόλων
2
17
2/θ Δ.Σ. Μαργαριτών
1
18
16ο 8/θ Δ.Σ. Ρεθύμνου
1

ΣΥΝΟΛΟ:


27

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΕΝΑ
1
2/θ Νηπ/γείο Σπηλίου
1
2
1ο  2/θ Νηπ/γείο Περάματος
2
3
2ο 2/θ Νηπ. Ατσιποπούλου
1
4
1/θ Νηπ/γείο Σκεπαστής
1
5
10ο  2/θ Νηπ/γείο Ρεθύμνου
1
6
2/θ Νηπ/γείο Σταυρωμένου
1
7
1/θ  Νηπ/γείο Μελάμπων
1
8
1/θ  Νηπ/γείο Αργυρούπολης
1
9
1/θ Νηπ/γείο Αγκουσελιανών
1
10
1/θ Νηπ/γείο Μιξορουμα
1
11
1/θ Νηπ/γείο Μπαλίου
1
12
1/θ Νηπ/γείο Φουρφουρά
1
13
9ο  2/θ  Νηπ/γείο Ρεθύμνου
3
14
1/θ Νηπ/γείο Γωνιάς
1
15
2/θ  Νηπ/γείο Πλατανιά
1
16
2/θ Νηπ/γείο Λιβαδίων
1
17
1/θ Νηπ/γείο Αποστόλων
1
18
3ο 2/θ Νηπ. Ατσιποπούλου
1ΣΥΝΟΛΟ:
21


ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
8ο Δ.Σ. Ρεθύμνου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
1

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
2ο 10/θ Δ.Σ. Περάματος
1
ΣΥΝΟΛΟ:
1

ΠΙΘΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΑ
1
Τμήμα Ένταξης 2ου Δ.Σ. Ατσιποπούλου
1
2
Τμήμα Ένταξης Δ.Σ. Γερανίου
1
ΣΥΝΟΛΟ:
2Παρατηρήσεις


Στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου (συνυπολογίζονται και όσοι ήρθαν με μετάθεση φέτος, καθώς και οι νεοδιόριστοι) υπάρχουν τέσσερις (4) δάσκαλοι και τα οργανικά κενά που δίδονται είναι 102 επομένως για τη νέα χρονιά θα υπάρχει έλλειμμα 98 οργανικών θέσεων δασκάλων. Επίσης, έχουμε στο νομό μας δύο (2) καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και τα οργανικά κενά που δίδονται είναι 2 επομένως δεν θα υπάρχει οργανική κενή θέση σε αυτή την ειδικότητα.  Κατόπιν υπάρχουν μία εκπαιδευτικός νηπιαγωγός και δύο καθηγητές φυσικής αγωγής στη διάθεση,  άρα τα οργανικά κενά των νηπιαγωγών και των γυμναστών για την επόμενη χρονιά θα είναι 19 και 7 αντίστοιχα.
Επίσης παρουσιάζεται έλλειμμα σε όλες τις κατηγορίες της ειδικής αγωγής ως εξής: εννιά (9) δασκάλων ειδικής αγωγής (ένας στη διάθεση), δύο (2) νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (δύο στη διάθεση) και ενός (1) καθηγητή μουσικής ειδικής αγωγής.
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει ιδρυθεί ακόμη καμία οργανική θέση για την ειδικότητα των Γερμανικών, Εικαστικών και Θεατρολόγων  , αν και υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στο Νομό Ρεθύμνου.

Α/Α
Ειδικότητα
Οργανικά Κενά
1
Δασκάλων (ΠΕ70)
98
2
Νηπιαγωγών (ΠΕ60)
19
3
Δασκάλων Ειδικής (ΠΕ71)
9
4
Νηπιαγωγών Ειδικής (ΠΕ61)
2
5
Γαλλικών (ΠΕ05)
0
6
Αγγλικών (ΠΕ06)
19
7
Γυμναστών (ΠΕ11)
7
8
Μουσικών (ΠΕ79.01)
7
9
Μουσικών Ειδικής (ΠΕ79.01
1
Σύνολο
162

Επομένως, τα οργανικά κενά που θα παραμείνουν ακάλυπτα για την επόμενη σχολική χρονιά στο Νομό Ρεθύμνου είναι 162!!!
                


                                   Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
                                                 Στέλιος Ορφανουδάκης
                                       Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου