Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 17-6-2017

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου  17-6-2017

ΑλέξανδροςΑλεξάκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕΛασιθίου

Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 

ΣτέφανοςΤσιάμος, Αναπληρωτής αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου


Προς :

- Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου
- Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
- Όλους τους συναδέλφους μας
- ΜΜΕ


Email:  alexandro.alexak@gmail.comΤηλ : 6976970367
ypasparakis@sch.grΤηλ : 6948575823


Την Παρασκευή 16 Μαΐου  2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στηντακτική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
            Του ΠΥΣΠΕ:
Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ:
Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Π.Ε Λασιθίου
ΠΥΣΠΕ:
Θέμα 1ο : «Εξέταση αιτήσεων για αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.»
Στο Υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάστηκαν δύο αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική ένταξη εκπαιδευτικών ΠΕ11. Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία του συναδέλφου καθώς εμπίπτει στο αρ. 7 παρ. 1 του 4354/2015 και είχε όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Στη δεύτερη αίτηση εκκρεμεί η προσκόμιση εγγράφου που να αναφέρει τις ώρες απασχόλησης που αναφέρει η σύμβαση και αποφασίσαμε να εξεταστεί σε επόμενο συμβούλιο. Ακόμα αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία συναδέλφου αναπληρώτριας ΠΕ 60 η οποία είχε προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και είχε διανυθεί σε αρχαιολογική υπηρεσία.
Εκτός ημερησίας διάταξης:
1.     Αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών
Η εξέταση αφορά τους τίτλους σπουδών τεσσάρων συναδέλφων οι οποίες είχαν καταθέσει αίτηση αναγνώρισης αλλά δεν είχε έρθει βεβαίωση γνησιότητας από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναγνωρίσει τη συνάφεια των τίτλων σπουδών καθώς είχε προσκομιστεί η βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ και υπήρξε βεβαίωση των συναδέλφων που αναφέρουν το γνήσιο του εγγράφου.

Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ:
1.     Εξέταση ενστάσεων των υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών μονάδων της Π.Ε Λασιθίου
Οι ενστάσεις που είχαν κατατεθεί ήταν τρείς:
Η 1η  Ένσταση αφορούσε υποψήφια διευθύντρια η οποία είχε προϋπηρεσία ως αναπληρώτρια διευθύντρια που είχε οριστεί στη θέση συνταξιοδοτηθέντος διευθυντή. Στην εξέταση ομόφωνα εγκρίθηκε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας καθώς και η μοριοδότηση που προκύπτει από αυτή.
Η 2η Ένσταση αφορούσε συνάδελφο που προσκόμισε τίτλο σπουδών μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών που προβλέπει η πρόσκληση. Απορρίφθηκε από το συμβούλιο.
Η 3η ένσταση αφορούσε την αναγνώριση πτυχίου και την απόδοση της σχετικής μοριοδότησης σε συνάδελφο υποψήφιο διευθυντή. Το πτυχίο αφορά την σχολή ΑΔΣΕΝ (Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού), τμήμα μηχανικών. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανέφερε ότι οι πτυχιούχοι ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ισοτιμίας. Η αρχική εισήγηση ανέφερε το εν λόγω πτυχίο ως πτυχίο ΚΑΤΕΕ,πράγμα το οποίο δεν ισχύει και το συμβούλιο το δέχτηκε μετά την πίεση των αιρετών. Η σχολή αυτή αναφέρεται στο άρθρο 6 περίπτωση Β και παρ. 17 τους 1865/89 ως υπερδιετούς φοίτησης.
Ακόμα σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1 του νόμου 1865/89 τα  πτυχία των ΚΑΤΕ – ΚΑΤΕΕ και άλλων σχολών θεωρούνται αυτοδίκαια  ισότιμα των ΤΕΙ όταν αποκτηθούν μετά από σπουδές 3 ετών. Παραθέτουμε τη σχετική παράγραφο του νόμου. 
«Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές τριών ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων (άρθρο 5, παρ. 1).
Από την παραπάνω διάταξη φαίνεται ότι τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί ύστερα από σπουδές τριών ετών ή έξι εξαμήνων θεωρούνται αυτοδίκαια ισότιμα με των ΤΕΙ, άρα οι κάτοχοι αυτών θα  λάβουν τη σχετική μοριοδότηση - εφόσον στη βεβαίωση της Σχολής αναγράφεται η παραπάνω διάρκεια σπουδών. Οι κάτοχοι των πτυχίων που αποκτήθηκαν ύστερα από σπουδές διάρκειαςμικρότερηςτωντριώνετώνθα λάβουν τη σχετική μοριοδότηση,εφόσον προσκομίσουν το πιστοποιητικό ισοτιμίας του αντίστοιχου ΤΕΙ.

Στον τίτλο σπουδών αναφέρονται τα 3 έτη φοίτησης που προβλέπει ο οδηγός σπουδών. Ζητήσαμε να γίνει γραπτό ερώτημα προς την Περιφερειακή Διεύθυνση και το Υπουργείο Παιδείας στο σχετικό τμήμα και τα διορισμένα μέλη του ΠΥΣΠΕ ομόφωνα το απέρριψαν. Αρκέστηκανσετηλεφωνικήεπικοινωνίακαιγνωμοδοτικήαπάντησηηοποίαήταν επιφυλακτική και δεν αποσαφήνιζε τίποτα, μιας και δεν είχαν δοθεί όλα τα στοιχεία και δεν υπήρχε ο χρόνος να διερευνηθεί εκτενώς το σημαντικό αυτό ζήτημα. Η έγγραφη ερώτηση που κατατίθεται υπηρεσιακά και η υπηρεσιακή απάντηση θα έδινε λύση το ζήτημα. Θα κατοχύρωνε το κύρος του συμβουλίου και τους πίνακες που θα αναρτιόνταν.

Σε κάθε περίπτωση οι αιρετοί στήριξαν σθεναρά την αναγνώριση του πτυχίου καθώς και τη μοριοδότηση που προκύπτει από την αναγνώριση.

Διαμαρτυρόμαστε για τη στάση των διορισμένων μελών του συμβουλίου και την κάθετη άρνηση να ζητηθεί εγγράφως και υπηρεσιακά απάντηση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου και τη νομική υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. και Δ. Ε. Κρήτης. Με τη στάση των διορισμένων μελών μπορεί με οποιαδήποτε προσφυγή στη δικαιοσύνη να πέσει ο πίνακας και να ταλαιπωρηθούν υποψήφιοι και σχολεία

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης& Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Στέφανος Τσιάμος, Αναπληρωτής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνουμε στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μας το στείλουν σε μήνυμα στα  alexandro.alexak@gmail.com&ypasparakis@sch.gr.

Επίσης υπάρχει σελίδα στο Facebook (στο όνομα Αλεξάκης Αλέξανδρος με ελληνικούς χαρακτήρες), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Ευχαριστήρια Επιστολή της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Ρεθύμνου προς τους συναδέλφους


«Ευχαριστήρια Επιστολή για τα εκλογικά αποτελέσματα στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ρεθύμνου»

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1η Δύναμη στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ρεθύμνου
  

Ως Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους, μόνιμους και αναπληρωτές, που εμπιστεύθηκαν για ακόμα μία φορά την αδέσμευτη παράταξή μας και την ανέδειξαν πρώτη δύναμη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, τους αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ και στους αντιπροσώπους για το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για το ΔΣ και τους αντιπροσώπους στη ΔΟΕ:

Ψήφισαν: 730  
Έγκυρα:   669
1η Δύναμη:  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ με 233 ψήφους 
3 έδρες στο Δ. Σ. και 3 στη ΔΟΕ (34,8%)

ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) με 159 ψήφους,
2 έδρες στο Δ. Σ. και 2 στη ΔΟΕ (23,8%)
ΑΣΤΕΡ1 με 138 ψήφους,
2 έδρες στο Δ. Σ. και 2 στη ΔΟΕ (20,6%)
ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  με 70 ψήφους,
0 έδρα στο Δ. Σ. και 0 στη ΔΟΕ (10,5%)
ΔΑΚΕ με 69 ψήφους,                                                                                       
0 έδρα στο Δ. Σ. και 0 στη ΔΟΕ (10,3%)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τους αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου:

Ψήφισαν: 730  
Έγκυρα:   632
1η Δύναμη:  ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ με 257 ψήφους 
και 15 αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου (40,7%)

ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚ) με 196 ψήφους,
και 11 αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου (31%)

ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  με 103 ψήφους,
και 6 αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου (16,3%)

ΔΑΚΕ με 76 ψήφους,                                                                                       
και 4 αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου (12%)

 Η εμπιστοσύνη σας μας γεμίζει με αίσθημα ευθύνης να συνεχίζουμε αδιάκοπα τον αγώνα για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των Εκπαιδευτικών και την υπεράσπιση της Δημόσιας και Δωρεάν Εκπαίδευσης.
Δεσμευόμαστε πως θα συνεχίζουμε να καταθέτουμε προτάσεις πάντα μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες του Κλάδου για την ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και συνάμα να παλεύουμε  για τα δίκαια αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος.
Με την ίδια ζέση στις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουμε αλλά και με τη μαχητικότητα που μας διακρίνει οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας αλλά και όλα τα μέλη και οι φίλοι της κίνησής μας ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ενωμένοι στα κοινά μας προβλήματα, για ένα ουσιαστικό και πραγματικά ισχυρό  δημόσιο σχολείο.ΕΝΟΤΗΤΑΑΓΩΝΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ


Ευχαριστήρια Επιστολή της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών Σητείας προς τους συναδέλφους


«Ευχαριστήρια επιστολή προς τους συναδέλφους μας!»

Με τη στήριξή και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας ,  στις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «ο Μύσων» η Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. –Ελεύθερα Ψηφοδέλτια αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη με αυτοδυναμία. Το αποτέλεσμα μας γεμίζει ευθύνη αφού μετά από μια θητεία 2 ετών στο τιμόνι του Συλλόγου μας οι συνάδελφοι μας εμπιστεύτηκαν δίνοντάς μας 6 έδρες στον ΔΣ του Συλλόγου 1 αντιπρόσωπο την ελεγκτική επιτροπή και 5 αντιπροσώπους στο ΝΤ της ΑΔΕΔΥ. Η στάση μας  μέσα στα συλλογικά όργανα είναι ξεκάθαρη και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου. Να προασπιζόμαστε τον δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα του σχολείου μας και να βγαίνουμε απέναντι σε όποιον καταστρατηγεί το σχολείο ή τους συναδέλφους μας.
Η εμπιστοσύνη των συναδέλφων σε ένα  ανεξάρτητο  ψηφοδέλτιο χωρίς καμιά αναφορά σε κομματικές παρατάξεις σε κεντρικό επίπεδο δίνει το μήνυμα της πορείας που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εκπροσωπούν τους συναδέλφους μέσα στα συλλογικά όργανα. Σπάμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και προχωράμε  μπροστά!
Ψήφισαν: 128   Έγκυρα: 123

ΔΣ
ΔΟΕ
ΑΔΕΔΥ
ΕΕ
Ψήφοι
Ποσοστό
Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών ΠΕ
6
1
5
3
96
78.86%
Αγωνιστική Συσπείρωση-ΠΑΜΕ
1
0
1

27
21,14


Με γνώμονα το συμφέρον του δημόσιου σχολείου, του εκπαιδευτικού και με βασικές μας αρχές την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την αλληλεγγύη και τη διεκδίκηση συνεχίζουμε τον αγώνα που χρειάζεται ο κλάδος σε όλα τα επίπεδα με μαζικούς αγώνες, με παρεμβάσεις στον τύπο, με ενημέρωση των συναδέλφων για όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν το σχολείο και τους ίδιους.
Στοχεύουμε στην ενότητα του κλάδου μας και ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τον ΑΓΩΝΑ της διεκδίκησης για το δωρεάν δημόσιο σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς, για όλους εσάς που στηρίξατε την Ενωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την ενότητα του κλάδου μας, για δυναμικούς αγώνες και για την ανατροπή της κατάστασης που βιώνουμε!!!


ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΝΑΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Εκλογές στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Σητείας -Το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών


Διακήρυξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκκίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε.


                                          Για τις εκλογές στους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. &
                                       Αντιπροσώπων για την 86η Γενική Συνέλευση του Κλάδου

Σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις, όλα αυτά τα χρόνια και ειδικότερα στην περίοδο της κρίσης, εφαρμόζουν σκληρά προγράμματα νεοφιλελεύθερου δόγματος που έχουν ραγδαίες επιπτώσεις στις δομές του κοινωνικού κράτους, στην κοινωνική ασφάλιση, στους μισθούς και στις εργασιακές σχέσεις. Η επικρατούσα πολιτική και οικονομική ελίτ στην παγκόσμια σφαίρα στοχεύει μεθοδικά και απροκάλυπτα στη διαμόρφωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε όλους τους Κλάδους των εργαζομένων με σκοπό την αύξηση της δική της κερδοφορίας. Συνάμα, επιδιώκεται η ιδιωτικοποίηση βασικών και νευραλγικών τομέων του Κράτους προς όφελος πολυεθνικών εταιρειών και εις βάρος των πολιτών.
Στο δικό μας πεδίο η Δημόσια Εκπαίδευση έχει πληγεί διαχρονικά από τις μονεταριστικές επιθέσεις των κυβερνητικών πολιτικών και την υιοθέτηση συντηρητικών κατευθύνσεων που επιβάλλουν ο ΟΟΣΑ και επιχειρηματικοί όμιλοι. Το εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να «βγει μπροστά» και να διεκδικήσει όλα εκείνα που αναλογούν για ένα πραγματικό Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά, όλα εκείνα που αναλογούν για τον μαχόμενο Εκπαιδευτικό. Τα θέματα είναι πολλά και ακανθώδη, όπως:
*      Να γίνουν Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί στη Γενική και Ειδική Αγωγή σε όλα τα πραγματικά κενά που υπάρχουν.
*      14χρονο Δημόσιο δωρεάν Σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
*      Να εξισωθούν τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με των μόνιμων.
*      Να επιστρέψει ο σταθερός-υπεύθυνος δάσκαλος στα ολοήμερα τμήματα. Δεν συναινούμε στην παιδαγωγική υποβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου.
*      Στήριξη της Ειδικής αγωγής με σταθερό μόνιμο προσωπικό
*      Να υπάρξει γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.
*      Να πραγματωθεί η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα ( 20 μαθητές στο Δημοτικό και 15 στο Νηπιαγωγείο).
*      Να ιδρυθούν οργανικές θέσεις ειδικοτήτων.
*      Εναλλαγή της βάρδιας πρωινού και ολοημέρου στις νηπιαγωγούς

           
 Η πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια  μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με ΑΦΥΠΝΙΣΗ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ειδικότερα σε ότι μας αφορά ως κλάδο με πραγματική ανατροπή των συσχετισμών στο ΔΣ της ΔΟΕ από τις δέσμιες κομματικές παρατάξεις του παλαιοκομματικού συστήματος και ανάδειξη των υγιών και προοδευτικών δυνάμεων του κλάδου. Αγωνιζόμαστε για ένα μαζικό, κοινωνικό, ενωτικό μέτωπο αγώνα που θα προασπίζεται και θα διεκδικεί τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Ø  Επιδιώκουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ στον Κλάδο μας  απέναντι στα κοινά προβλήματα.
Ø  Αγωνιζόμαστε για την απαλλαγή από τις πολιτικές που οδηγούν στη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης και την εξόντωση του Εκπαιδευτικού.
Ø  Αποζητούμε την απαλλαγή του κλάδου από τις συνδικαλιστικές  παρατάξεις που είναι δέσμιες πολιτικών συμφερόντων προκειμένου να αλλάξει πλεύση η ΔΟΕ, να πράττει και να φέρεται αδέσμευτα και αγωνιστικά ενάντια στις εκάστοτε πολιτικές μεθοδεύσεις και επιλογές που είναι ενάντια στον κλάδο και στο δημόσιο σχολείο.
Ø  Προσδοκούμε την κατάργηση της μονιμότητας των συνδικαλιστών με θητείες.
Ø  Καταδικάζουμε την ξενοφοβία, το ρατσισμό και κάθε μορφή βίας και προασπίζουμε ένα δημοκρατικό σχολείο χωρίς φραγμούς.
Ø  Επιδιώκουμε αλλαγές ώστε η βάση να κληθεί να αναλάβει αποφασιστικό ρόλο σε όλα τα ζητήματα. Αυτό θα σημάνει άμεσα τη μετατροπή του συναδέλφου από απλό θεατή σε συνδιαμορφωτή των εξελίξεων. Ο ρόλος της προσωπικής ευθύνης θα συμβάλλει σταδιακά στην αφύπνιση και στη συνειδητοποίηση της θέσης μας μέσα στην κοινωνία.
Ø  Πιστεύουμε στην αυτονομία του συνδικαλιστικού κινήματος και στη μη χειραγώγησή του απ’ τους κομματικούς φορείς.

Ως Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε., ο φυσικός χώρος των αδέσμευτων σχημάτων πανελλαδικά, με την παρουσία μας στο ΔΣ της ΔΟΕ συμβάλαμε καθοριστικά στον εξορθολογισμό και στην εξυγίανση των οικονομικών της ΔΟΕ, στη μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής, στην κατάθεση ουσιαστικών προτάσεων και παρεμβάσεων μέσα στο θεσμικό όργανο (ΔΣ της ΔΟΕ) αλλά και στις θεσμικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας. Παράλληλα συμβάλαμε καθοριστικά σε μια πιο αγωνιστική στροφή της ΔΟΕ και θέσαμε τις βάσεις για συνεννόηση με αγωνιστικά και προοδευτικά αιτήματα, με άλλους χώρους, για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και την αναβάθμιση του ρόλο του εκπαιδευτικού. Βασική μας αρχή ήταν, είναι και θα είναι η συνέπεια λόγων και έργων, οι τεκμηριωμένες προτάσεις και το όραμά μας για ένα καλύτερο, δημοκρατικό και ελπιδοφόρο δημόσιο και δωρεάν 14χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Η διασφάλιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, η διεκδίκηση της βελτίωσης των εργασιακών μας συνθηκών και η συμβολή για ένα πραγματικά ποιοτικό, δημόσιο και δωρεάν νηπιαγωγείο και δημοτικό αποτελεί τον πυρήνα των διεκδικήσεών  μας.

Καλούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις του κλάδου, τους συναδέλφους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την Ανεξάρτητη Ενωτική Εκκίνηση Εκπαιδευτικών Π.Ε. για να ενισχυθεί η φωνή μας στις εκλογές για τα ΔΣ των τοπικών συλλόγων και των αντιπροσώπων για την 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ ώστε όλοι μαζί να ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ το ρου της ιστορίας του Δημόσιου Σχολείου, για να ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ τα ΟΡΑΜΑΤΑ μας. Η επαναφορά στις ρίζες του συνδικαλιστικού κινήματος, η διασφάλιση αρχών και αξιών στάσης ζωής αποτελούν βασικό θεμέλιο λίθο της ύπαρξής μας.

Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζω τα αδέσμευτα σχήματα της Ανεξάρτητης Ενωτικής Εκκίνησης Εκπαιδευτικών Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

Ισχυρή φωνή στην ΑΕΕΚΕ για το αύριο του Κλάδου