Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Eνημερωτικό Σημείωμα από τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου 18-12-2015


ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
 ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΝ. 6972495042
ofiii@yahoo.gr    
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝ. ΑΙΡΕΤΟΣ
ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΝ. 6932708450
makrakisg@gmail.com

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη συνεδρίαση του  ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου στις 18-12-2015

Θέματα:

·        Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απασχόληση σε φορέα του Δημοσίου συναδέλφισσας που υπηρετεί στο εξωτερικό.

·        Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού διπλώματος μόνιμων εκπαιδευτικών:

Εγκρίθηκε ομόφωνα η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων δύο                    συναδέλφων εκπαιδευτικών.

·        Τοποθέτηση Υπεύθυνων Ολοημέρων από 4/θ έως 9/θ και 10/θ έως 12/θ Δημοτικών Σχολείων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ως υποδιευθυντές- υπεύθυνοι ολοήμερων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών και στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

·        Δημιουργία Τ. ΕΔ του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ασιτών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η ίδρυση τμήματος ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών.


Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

1ο Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου, από τον Αλεξάκη Αλέξανδρο -Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου


Αλεξάκης Αλέξανδρος   Αιρετός ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου                                Σητεία 13-12-15                                                  Email:  alexandro.alexak@gmail.com                 Προς

-Διεύθυνση Π.Ε.Ν. Λασιθίου
                       
                                                                          -Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
                                                                          - Όλους τους συναδέλφους μου
                                                                          -ΜΜΕ
Στις 5 Οκτωβρίου 2015 συμμετείχα ως αιρετός στην τακτική συνεδρίαση του διευρυμένου συμβουλίου επιλογής διευθυντών Λασιθίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Πρόταση διευρυμένου ΠΥΣΠΕ για τον ορισμό Προϊσταμένων 1/θεσίων, 2/θεσίων και 3/θεσίων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Π.Ε Λασιθίου

Το διευρυμένο συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον ορισμό προϊσταμένων που είχαν κάνει αίτηση και είχαν τα προσόντα. Σε περιπτώσεις που δεν είχαν γίνει αιτήσεις, ορίστηκαν οι συναδέλφισσες που είχαν περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας.

και του ΠΥΣΠΕ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού, με το αντικείμενο απασχόλησής της. 
2.      Προσωρινή λειτουργία (λειτουργικό υποβιβασμό) του Δημοτικού Σχολείου Μύρτου από 4/θ σε 3/θέσιο για το σχολικό έτος 2015-16.
3.      Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών.
4.      Τροποποίηση αποφάσεων.
5.      Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών.
6.      Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
7.      Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 που διατέθηκαν  από τη Β/θμια Εκπ/ση Λασιθίου στην Α/θμια Εκπ/ση Λασιθίου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
8.      Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικoύς.
9.      Ορισμό Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων Ολοήμερου Προγράμματος και Υπευθύνων Ολοήμερου Προγράμματος σε Ολοήμερα Δημοτικά. Σχολεία.
10.  Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών στα 4/θ έως και 9/θ Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου.
11.  Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.
12.  Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ.

Θέμα 1ο: «Αναγνώριση συνάφειας του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού,  με το αντικείμενο απασχόλησής της»
                                                                                
Ομόφωνα αναγνωρίσαμε τη συνάφεια του τίτλου αφού όλα τα δικαιολογητικά ήταν σύννομα.
Θέμα 2ο «Προσωρινή  λειτουργία (λειτουργικό υποβιβασμό) του Δημοτικού Σχολείου Μύρτου από 4/θ σε 3/θέσιο για το σχολικό έτος 2015-16»
Καταψήφισα τον υποβιβασμό του 4/θ ΔΣ Μύρτους σε 3/θ για παιδαγωγικούς λόγους. Επίσης ο προγραμματισμός της σχολικής χρονιάς γίνεται από το καλοκαίρι και όχι λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Θέμα 3ο και θέμα 5ο είναι ακριβώς τα ίδια: «Παράταση μετακίνησης εκπαιδευτικών.- Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών»

Από την Α΄ Φάση αναπληρωτών είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα για την επιλογή των λειτουργικών κενών που θα δινόταν στους αναπληρωτές. Θέση μας είναι να δίνονται όλα τα κενά από την αρχή καθώς η επιλογή κενών δεν λύνει το πρόβλημα και η ιεράρχηση εγείρει πολλά ερωτηματικά περί των κριτηρίων. Είμαστε σε ένα νομό με τρεις πόλεις οπότε η αρχική εγκατάσταση θεωρείται και τελική. Ζητήσαμε να δοθούν βελτιώσεις θέσεων και αυτές να περάσουν από το ΠΥΣΠΕ όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις διευθύνσεις της χώρας. Μόνο με την τήρηση πίνακα μορίων, «ανοιχτά» όλα τα κενά και τοποθέτηση από το ΠΥΣΠΕ  διασφαλίζεται η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η ισότητα μεταξύ των συναδέλφων.  
            Είναι πάγια η θέση της ομοσπονδίας όπως και των αιρετών εκπροσώπων των συναδέλφων απέναντι στις υποχρεωτικές μετακινήσεις. Κάθε έννοια διαφάνειας καταστρατηγείται όταν παρακάμπτεται το  υπηρεσιακό συμβούλιο στο οποίο οι αιρετοί ελέγχουν την διαδικασία. Καταψήφισα τις υποχρεωτικές μετακινήσεις και δε συνηγορώ στον υποβιβασμό του συμβουλίου σε «προσυπογραφέα» αποφάσεων της διοίκησης.

Θέμα 4ο : «Τροποποίηση αποφάσεων»
Η τροποποίηση αφορά τις μετακινήσεις συναδέλφων ειδικοτήτων οι οποίοι μετακινήθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις και πάνω από 2 φορές. Είναι αμετακίνητη θέση μας ότι οποιαδήποτε μετακίνηση θα πρέπει να γίνεται με αίτηση του συναδέλφου αφού τους δοθούν οι ώρες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους. Αυτές τις μετακινήσεις θα πρέπει να τις εξετάζει το υπηρεσιακό συμβούλιο.
Επίσης αφορά την ανάθεση υπερωριών σε περιπτώσεις σχολείων που μεταβάλλονταν η λειτουργικότητά τους μέχρι να στελεχωθούν με συναδέλφους. Ομόφωνα το ψηφίσαμε για να πάρουν οι συνάδελφοι την αποζημίωση που τους αναλογεί.

Θέμα 5ο : «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»
Όλες οι αιτήσεις ήταν σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία και τις έκανε ομόφωνα δεκτές το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Θέμα 6ο : «Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 που διατέθηκαν  από τη Β/θμια Εκπ/ση Λασιθίου στην Α/θμια Εκπ/ση Λασιθίου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου»
Οι συνάδελφοι που διατέθηκαν από τη Β/θμια ήρθαν για να καλύψουν κενά στην Α/θμια και η διευκρίνισή μου είναι να τους  δίνονται οι ώρες που υπάρχουν  στα σχολεία. Μια ακόμα διευκρίνιση είναι πως σε σχολείο που συμπληρώνουν 7 γυμναστές το πρόβλημα δεν λύνεται, αφού έχει και παιδαγωγικές προεκτάσεις το ζήτημα. Ζήτησα λοιπόν το κενό να συνεχίσει να φαίνεται σαν λειτουργικό αφού από το Σεπτέμβρη τονίζω την ανάγκη κάλυψής του με αναπληρωτή και όχι μετακινώντας γυμναστές από το ολοήμερο άλλων σχολείων.

Θέμα 8ο : «Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικoύς»
Σε όσες περιπτώσεις οι σύλλογοι διδασκόντων ανέθεσαν υπερωριακή απασχόληση σε συναδέλφους και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη τους,  το υπηρεσιακό συμβούλιο ομόφωνα τις υπερψήφισε. Σε σχολεία που αρνήθηκαν υπερωριακή απασχόληση ή με πρακτικό άρνησης ή με μη ανάθεση, το συμβούλιο ανέθεσε μόνο του.
Διαφώνησα με την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών. Σε περιπτώσεις σχολείων με λειτουργικό κενό ειδικοτήτων είναι απαραίτητη η πρόσληψη συναδέλφου για την κάλυψη κενού και όχι οι υπερωρίες. Ακόμα στην περίπτωση του 3/θέσιου Δ.Σ. Σκοπής υπάρχει έλλειμμα 17 ωρών και η υπηρεσία οφείλει να τις  καλύψει με πρόσληψη εκπαιδευτικού όπως συμβαίνει πάντοτε σε περίπτωση που αιρετός βρίσκεται σε σχολείο. Είναι παράνομη η ανάθεση υπερωριών σε όποιον κάνει μειωμένο ωράριο και γι΄ αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται λειτουργικό κενό, για να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, σε περιπτώσεις που ο αιρετός ασκεί τα καθήκοντά του.
Σε κάθε περίπτωση διαφωνώ με τη μετάθεση ευθύνης στους συναδέλφους. Το υπουργείο οφείλει να καλύπτει τα κενά. Ζήτησα λοιπόν όλα αυτά τα κενά να δοθούν ως λειτουργικά προκειμένου νε λειτουργήσουν τα σχολεία έστω και ετεροχρονισμένα.

Θέμα 9ο : «Ορισμός Υποδιευθυντών-Υπεύθυνων Ολοήμερου Προγράμματος και Υπευθύνων Ολοήμερου Προγράμματος σε Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία»

Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων.

Θέμα 10ο : «Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών στα 4/θ έως και 9/θ Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Λασιθίου»
Ομόφωνα εγκρίναμε όλες τις αποφάσεις που οι σύλλογοι διδασκόντων είχαν αποστείλει.

Θέμα 11ο : «Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.»
Η συμπλήρωση αφορά συναδέλφους ΕΣΠΑ ειδικοτήτων που συμπληρώνουν ωράριο σε ΕΑΕΠ. Η σημείωση η δικιά μου και η διαρκής πρόταση μας ως Ενωτική Κίνηση είναι να δίνονται στους συναδέλφους όλες οι ώρες που υπάρχουν στα σχολεία και να καλούνται να επιλέξουν. Η τήρηση της διαδικασίας όπως προβλέπεται και για τις τοποθετήσεις ειδικοτήτων διασφαλίζει τη διαφάνεια.  

Θέμα 12ο : «Συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ»

Ό,τι ακριβώς ζητούμε ως αιρετοί της Ενωτικής Κίνησης για τους υπόλοιπου συναδέλφους ζητούμε και για την περίπτωση συναδέλφων που προσλαμβάνονται μέσω ΠΔΕ.

Σας παραθέτω τη σχετική νομοθεσία
Άρθρο 14, παρ. 7 του Π.Δτος 50/96:
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους".
Άρθρο 14, παρ. 9 του Προεδρικού Διατάγματος 50/96 (όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 100/97):
"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφιο B και 8 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές υπεραριθμίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".

Ο κατακερματισμός των σχολείων και των συναδέλφων σε πολλές διαφορετικές ταχύτητες μόνο προβλήματα δημιουργεί. Όλοι οι συνάδελφοι θα έπρεπε να μπορούν να υπηρετούν σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς σχολείων. Ακόμα οι πολλές διαφορετικές κατηγορίες συναδέλφων εξυπηρετεί μόνο την περιστασιακή απορρόφηση κονδυλίων. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης διογκώνονται και μόνο με μαζικούς διορισμούς και στελέχωση των σχολικών μονάδων όπως και με γενναία χρηματοδότηση της παιδείας μπορούν να λυθούν. Όλα τα υπόλοιπα μετακινούν τον ελέφαντα στο δωμάτιο με τελικούς αποδέκτες του κακού,  τους συναδέλφους τα σχολεία και τους μαθητές μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αλέξανδρος Αλεξάκης
  Αιρετός ΠΥΣΠΕ Λασιθίου


Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβάνουν την ενημέρωση που στέλνω στα σχολεία στο προσωπικό τους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορούν να μου το στείλουν μήνυμα στο:  alexandro.alexak@gmail.com – Επίσης έχω σελίδα στο Facebook (το όνομά μου με ελληνικούς χαρακτήρες Αλεξάκης Αλέξανδρος), για άμεση καθημερινή ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για τις Τάξεις Υποδοχής των δημοτικών σχολείων (ΖΕΠ) στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  Π.Ε.
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
 ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΝ. 6972495042
ofiii@yahoo.gr    
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝ. ΑΙΡΕΤΟΣ
ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΙΝ. 6932708450
makrakisg@gmail.com


Ενημερωτικό Σημείωμα: Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο  ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου !!!

Την Τρίτη 15-12-2015 πραγματοποιήθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για τις Τάξεις Υποδοχής των δημοτικών σχολείων σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) .


 1. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-> 43ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΠΑΝΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ->2ο  Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΔΡΟΣΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΗ->26ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΠΕΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ -> 34ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΚΟΡΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ->8ο  Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-> 24ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΑΡΝΑΟΥΤ
ΑΪΤΖΑΝ-> 4-50ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΠΛΕΥΡΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ->4ο Δημ. Σχολείο Αλικαρνασσού
 1. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ->3ο Δημ. Σχολείο Αλικαρνασσού
 1. ΜΕΡΤΙΡΗ
ΠΕΤΡΙΝΑ-> 1ο Δημ. Σχολείο Αρχανών
 1. ΝΕΣΤΟΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-> 1ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου
 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΗ->2ο Δημ. Σχολείο Αρχανών
 1. ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ-> 1ο Λιμ. Χερσονήσου
 1. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ->1ο Μαλίων
 1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ-> Δημ. Σχολείο Μοχού
 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ-> Δημ. Σχολείο Αγ. Δέκα
 1. ΜΟΥΣΤΑΦΑ
ΦΟΥΝΤΑ->1ο Δημ. Σχολείο Τυμπακίου
 1. ΤΣΙΦΛΑΚΟΥ
ΡΟΔΟΘΕΑ-> Δημ. Σχολείο Ασημίου
 1. ΣΑΠΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ-> Δημ. Σχολείο Πύργου
 1. ΚΟΣΜΑΤΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ->Δημ. Σχολείο Πετροκεφάλι
 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ->2ο Δημ. Σχολείο Τυμπακίου