Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Ενημερωτικό για τα οργανικά Κενά του ΠΥΣΠΕ Χανίων, από τον Αντώνη Τσαλαπάκη


Προσδιορίστηκαν τα οργανικά κενά που θα σταλούν στην Περιφερειακή Διευθυνση Εκπαίδευσης και από εκεί στο Υπουργείο Παιδείας για να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις. Σε αυτά δε συμπεριλήφθηκαν οι φετινές αιτήσεις συνταξιοδότησης αλλά συνυπολογίστηκαν οι οργανικές υποβαθμίσεις του 7ου, του 12ου και του 18ου Δ.Σ. Χανίων Τα οργανικά κενά προκύπτουν αφαιρώντας από τις οργανικές θέσεις τους οργανικά ανήκοντες σε κάθε κατηγορία. 

Οργανικά κενά Γενικής Αγωγής
 Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής
 Οργανικά κενά Κωφών
 Οργανικά κενά Τυφλών

Η εικόνα αυτή καθιστά προφανή την ανάγκη για μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση. Η πίεση που άσκησε ο κλάδος το προηγούμενο διάστημα πρέπει να ενταθεί με σύσσωμη την εκπαιδευτική κοινότητα να συστρατεύεται εις όφελος του σχολείου που υπηρετεί, μέσα στη δύνη των μνημονίων.
                                                                                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Τσαλαπάκης Αντώνης

Ενημερωτικό ΠΥΣΠΕ Λασιθίου για τα οργανικά κενά, από τους αιρετούς Γιάννη Πασπαράκη και Μαρία Πρατσίνη

Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 
Ιεράπετρα 12-04-2017

Μαρία Πρατσίνη, Αναπλ. Αιρετή στο ΠΥΣΠΕ  Λασιθίου
Άγιος Νικόλαος 12
-04-2017      Προς :

- Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου
- Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου
- Όλους τους συναδέλφους μας
- ΜΜΕ


Emailalexandro.alexak@gmail.com Τηλ : 6976970367
          ypasparakis@sch.gr Τηλ : 6948575823
Την  Τετάρτη 12  Απριλίου  2017  συμμετείχαμε ως αιρετοί στην έκτακτη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού της Π.Ε Λασιθίου

Το Υπουργείο Παιδείας με αιφνιδιαστική κίνηση εξέδωσε εγκύκλιο με το χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγον» για την άμεση συνεδρίαση των υπηρεσιακών συμβουλίων μέχρι την Μεγάλη Τέταρτη 12:00 με θέμα την οργανική σύνθεση των σχολείων πριν τη διαδικασία των μεταθέσεων.
Στη συνεδρίαση θέσαμε επιτακτικά την έκδοση όλων των πραγματικών οργανικών κενών συμπεριλαμβανομένων και των ολοημέρων καθώς και τον ορισμό των κενών ειδικοτήτων με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων. Τα κενά που έβγαλε το ΠΥΣΠΕ είναι στους παρακάτω πίνακες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλάδος
Περιγραφή
Οργανικές θέσεις
Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί
Έλλειμμα (-) Πλεόνασμα (+) προσωπικού
Εκτίμηση ΠΥΣΠΕ ελλείμματα
(-) / πλεονάσματα (+)
Μόνιμοι
ΙΔΑΧ
Σύνολο
ΠΕ70
Δάσκαλοι
364
273
-
273
-91

ΠΕ60
Νηπιαγωγοί
155
93
-
93
-62

ΠΕ06
Αγγλικών
30
25
-
25
-5

ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής
37
34
-
34
-3

ΠΕ16
Μουσικής
14
5
-
5
-9

ΠΕ07
Γερμανικής Γλώσσας
2
2
-
2
-

ΠΕ70 Τ.Υ.
(ΖΕΠ)
Δάσκαλοι
6
-
-
-
-6

ΠΕ19-20
Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής
6
6
-
-
-

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ Τ.Ε.

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ
(1)
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΝΗΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
(2)
ΕΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(3)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕ 70
Δάσκαλοι
30
5
-25

ΠΕ 60
Νηπιαγωγοί
8
1
-7

ΠΕ 30
Κοινωνικοί Λειτουργοί
1
-
-1

ΠΕ 23
Ψυχολόγων
2
1
-1

ΠΕ 06
Αγγλικών
-
-
-

ΠΕ 21-26
Λογοθεραπευτών
1
-
-1

ΠΕ 11
Φυσικής Αγωγής
-
-
-

ΠΕ 16
Μουσικής
-
-
-


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η
4
2
1ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

3
2ο  12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

4
3ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
4ο 12/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
6
5ο  6/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
7
9/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
4
8
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
3
9
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
6
10
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
2
11
1ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
4
12
2ο   6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
4
13
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
6
14
1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
15
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

16
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
17
4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
18
5ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΓΡΑ ΛΥΓΙΑ)
Α
9
19
6ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
7
20
6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
5
21
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
2
22
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
5
23
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
1
24
2/θ  ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
3
25
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β

26
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ
Δ
1
27
1/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ
Η

28
6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
2
29
7/θ   ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
2
30
1ο 6/θ  ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

31
2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

32
3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

33
4ο  6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

34
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β

35
4/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
4
36
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
2
37
3/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
2
38
2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΗΡΟΥ ( σε αναστολή)
Ζ
1
39
      6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
1
40
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
2
41
      2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ
Ζ
1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
91

Σημ: Τα παρακάτω δημοτικά σχολεία είναι ιδρυμένα αλλά βρίσκονται σε αναστολή

α/α
Δημοτικό Σχολείο
Οργανικά κενά
1
6ο 6/θ Δημ. Σχ. Ιεράπετρας
7
2
2/θ Δημ. Σχ. Ζήρου
1


Α/Α
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1
1/θ  ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η

2
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
3
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

4
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

5
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
5ο  2/θ  ΝΗΠ  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
7
6ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
3
8
2/θ  ΝΗΠ.  ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
5
9
2/θ  ΝΗΠ.  ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Γ
2
10
2/θ  ΝΗΠ.  ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
2
11
1/θ   ΝΗΠ.  ΚΡΟΥΣΤΑ
Δ
1
12
1ο  2/θ  ΝΗΠ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
3
13
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β

14
2/θ  ΝΗΠ. ΣΕΙΣΙΟΥ
Δ
1
15
1/θ   ΝΗΠ  ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
Η
1
16
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
17
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

18
3ο  2/θ  ΝΗΠ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

19
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
4
20
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
3
21
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
22
7ο  2/θ  ΝΗΠ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α

23
2/θ  ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
2
24
2/θ  ΝΗΠ ΦΕΡΜΩΝ
Δ
2
25
2/θ  ΝΗΠ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ
Β

26
1/θ   ΝΗΠ.  ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ
Γ

27
1/θ   ΝΗΠ.  ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ
Γ
2
28
1/θ   ΝΗΠ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ
Ζ
2
29
2/θ   ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
3
30
2/θ   ΝΗΠ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
3
31
1/θ   ΝΗΠ. ΜΥΡΤΟΥ
Ε
1
32
1/θ   ΝΗΠ. ΜΑΛΩΝ
Η

33
1ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

34
2ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
35
3ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

36
4ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

37
5ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

38
6ο  2/θ  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

39
1/θ  ΝΗΠ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
2
40
1/θ  ΝΗΠ. ΣΦΑΚΑΣ
ΣΤ
2
41
1/θ  ΝΗΠ. ΖΑΚΡΟΥ
Ζ
1
42
1/θ ΝΗΠ.  ΖΗΡΟΥ
Ζ
1
43
2/θ ΝΗΠ.  ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ
Γ
1
44
1/θ  ΝΗΠ.  ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Η
1
45
1/θ  ΝΗΠ.  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ
Β
1
46
7ο ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
62

Σημ: Τα παρακάτω Νηπιαγωγεία είναι ιδρυμένα αλλά βρίσκονται σε αναστολή

α/α
Νηπιαγωγείο
Οργανικά κενά
1
1/θ Νηπ. Κρούστα
1
2
1/θ Νηπ. Τζερμιάδων
1
3
1/θ Νηπ. Καλαμαύκας
2
4
7ο 2/θ Νηπ. Αγίου Νικολάου
3

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1
2
4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Αγ. Νικολάου
1
3
9/θ Δημ. Σχολ. Ελούντας
1
4
1ο   6/Θ Δημ. Σχολ. Νεάπολη
1
5
1ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
6
3ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
7
4ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
8
5ο 12/Θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας
1
9
1ο   6/θ Δημ. Σχολ. Σητείας
1
Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Μουσικής
9

 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ Δημ Σχολ. Αγ. Γεωργίου
1
2
6/Θ  Δημ.    Σχολ. Σεισίου
1
3
2ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα
1
4
4ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρα
1
5
5ο  12/θ Δημ. Σχολ. Ιεράπετρας (Γρα-Λυγιά)
1
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Αγγλικής Γλώσσας
5

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Διάθεση Δ/νσης
0
2
Διάθεση Δ/νσης
0
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Γερμανικής Γλώσσας
0

Σημ: με το ΦΕΚ 3602/4-11-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 2 οργανικές θέσεις Γερμανικής Γλώσσας στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Διάθεση Δ/νσης
0
2
Διάθεση Δ/νσης
0
6
Διάθεση Δ/νσης
0
4
Διάθεση Δ/νσης
0
5
Διάθεση Δ/νσης
0
6
Διάθεση Δ/νσης
0
Σύνολο κενών θέσεων εκπ/κών Πληροφορικής
0

Σημ: με το ΦΕΚ 3391/20-10-2016τ.Β΄ κατανεμήθηκαν οι 6 οργανικές θέσεις Πληροφορικής στην ΔΠΕ Λασιθίου και βρισκόμαστε σε αναμονή για την κατανομή τους σε συγκεκριμένες Σχολικές μονάδες.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΘΕΣΕΙΣ
1
6/θ Δημ. Σχολ. Αγ. Γεωργίου
1
2
4/θ Δημ. Σχολ. Παχείας Άμμου
1
3
4/θ Δημ. Σχολ. Σφάκας
1
Σύνολο  κενών θέσεων εκπ/κών Φ. Αγωγής
3


ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Α/Α
ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
2
2
Τ.Ε.  1ου  Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
3
Τ.Ε.   2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
Τ.Ε.   3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
5
Τ.Ε  4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
6
Τ.Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
7
Τ. Ε.           ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ
Γ
1
8
Τ.Ε.   1ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
9
Τ.Ε.   2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
10
Τ.Ε.  1ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
11
Τ.Ε.  2ου  ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
12
Τ.Ε.  3ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
13
Τ.Ε.  4ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
14
Τ. Ε. 5ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
15
Τ.Ε.      Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
16
2/Θ  ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
2
17
3/θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
2
18
Τ.Ε.  2ου   ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β

19
Τ.Ε.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ
Ε
1
20
Τ.Ε  1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
21
Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
22
Τ.Ε. 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1
23
Τ.Ε. 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ
Γ
1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ


25

Α/Α
ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1
Τ.Ε. 4ου  ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α

2
Τ.Ε. 2ου  ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Β
1
3
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
4
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
5
Τ.Ε. 5ου  ΝΗΠ.  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
6
ΕΙΔ.       ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
7
Τ.Ε. 3ου  ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
8
Τ.Ε.        ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
Ε
1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
7

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΜΕΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ
1
3/θ   ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Β
1
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2
3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΕΠΕΥΤΩΝ
3
3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
4
3/θ  ΕΙΔ.  Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
1
Τ.Υ.   3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α
1
1068/2000τ.Β΄
2
Τ.Υ.  ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ
Γ
1
1132/2002τ.Β΄
3
Τ.Υ.  2ου  ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
1132/2002τ.Β΄
4
Τ.Υ.  4ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
1068/2000τ.Β΄
5
Τ. Υ. 5ου  ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Α
1
1130/2001τ.Β΄
6
Τ.Υ. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Δ
1
1130/2001τ.Β΄
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
6


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Πασπαράκης & Μαρία Πρατσίνη,  Αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου