Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημερωτικό Δελτίο για το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου :Προσλήψεις και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ Φάσης

 


Ενημερωτικό Δελτίο για το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου

Προσλήψεις και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β’ Φάσης

Σε επίπεδο ΔΠΕ Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν οι εξής προσλήψεις:

Ειδική Αγωγή

 

ΠΕ11 : 1

ΠΕ60 : 4

ΠΕ70/71: 14

ΠΕ70/71 ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ : 1

ΠΕ79.01/ΤΕ16: 2

ΠΕ86: 1

ΠΕ91.01: 1

ΠΕ08: 1

 

Γενική αγωγή

 

ΠΕ05: 3

ΠΕ06: 10

ΠΕ07 : 4

ΠΕ08 : 6

ΠΕ11 : 13

ΠΕ60 : 44

ΠΕ70: 99

ΠΕ70 Τ.Υ/ΖΕΠ: 31

ΠΕ79.01/ΤΕ16: 6

ΠΕ86: 8

ΠΕ91: 5

 

Τη Δευτέρα το ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου θα πραγματοποιήσει έλεγχο των εκπαιδευτικών αναγκών και οριστικοποίηση των κενών (άδειες, ευπαθείς ομάδες, έκτακτα κενά) και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι αιτήσεις βελτίωσης. Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας κατά πάσα πιθανότητα θα αναρτηθούν τα κενά στη σελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε οι συνάδελφοι αναπληρωτές της Β’ Φάσης να κάνουν τη δήλωση τοποθέτησης μέχρι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα προκειμένου την Τετάρτη να βρίσκονται οι συνάδελφοι στη θέση τους.

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στο σχολείο που θα τοποθετηθούν, τα οποία και επισυνάπτουμε παρακάτω.

Οι συνάδελφοι αναπληρωτές να παρακολουθούν τη σελίδα της διεύθυνσης από αύριο Δευτέρα για την ενημέρωσή τους και για τη συμπλήρωση Φόρμα υποβολής στοιχείων αναπληρωτών.

 

Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου:

Α) Παρακαλούνται, οι αναπληρωτές που προσελήφθησαν στη Δ/νση Π.Ε. Ηρακλείου, να προσκομίσουν στο σχολείο τοποθέτησής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ευκρινή φωτοαντίγραφα:

 1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το Α.Φ.Μ.
 2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Κ.Α.
 3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το Α.Μ.Α. ΙΚΑ (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ).
 4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου).
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) παθολόγου ή γενικού ιατρού Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη (να πιστοποιείται η υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.
 7. Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) ψυχιάτρου Δημοσίου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού (να πιστοποιείται η ψυχική υγεία και φυσική καταλληλότητα του υποψήφιου υπαλλήλου να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα). Υποχρεωτική προσκόμιση με την πρόσληψη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας
 1. Πιστοποιητικό  Στρατολογίας τύπου Α΄ (Αναζητείται αυτεπάγγελτα. Εάν υπάρχει ήδη παρακαλούμε να προσκομιστεί για διευκόλυνση της Υπηρεσίας μας)
 2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης με ευκρινή τον αριθμό ΙΒΑΝ (με πρώτο δικαιούχο τον αναπληρωτή εκπαιδευτικό).
 1. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής)
 3. Φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας κατ’ έτος ξεχωριστά (όχι συγκεντρωτική εκτύπωση από το ΟΠΣΥΔ).
 4. Όσοι έχουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. να προσκομίσουν επιπλέον: α) απόφαση πρόσληψης και απόλυσης β) βεβαίωση από το φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών και γ) βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης καθώς κι αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν.4354/2015.
 1. Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων (μπορούν να εκτυπωθούν μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ), τα οποία καλύπτουν όλα τα διαστήματα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που έχουν προσκομίσει.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (μπορεί να εκτυπωθεί μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» http://www.ermis.gov.gr).
 3. Βεβαίωση φοίτησης σπουδάζοντος ή βεβαίωση υπηρετούντος στρατιωτική θητεία τέκνου.

 

Δείτε αναλυτικά εδώ: http://dipe.ira.sch.gr/site/dikaiologitika-proslipsis-anapliroton-sti-d-nsi-p-e-irakleiou/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου